Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

7.B

        7.B třída

Děti, které navštěvují třídu 7.B, patří mezi nejmladší žáky budoucího třetího trojročí montessori sekce naší školy. Společně se svými staršími spolužáky z 8.B je jejich kmenová třída situována do prostor Sokolovny. Tyto třídy spojuje společný prostor, jež mohou děti kdykoliv sdílet. Během učebních bloků děti mohou přecházet z jedné kmenové třídy do druhé, mohou se podělit o zkušenosti, používat pomůcky a výukové zdroje ke své výuce. Tímto je zachován nejeden ze základních principů paní Marie Montessori – připravené prostředí, princip svobodného pohybu, spolupráce, celostního učení, pohyb v učení, samostatnost, nezávislost…
Ročníky na vyšším stupni základní školy motessori sekce mají každý svou kmenovou třídu, výuka je ovšem stále věkově heterogenní. Děti vzájemně spolupracují nejen v oblastech Kosmické výchovy – Obrazu světa (zeměpis, fyzika, dějepis, přírodopis), ale také v oblastech výchovných. Vzdělávací oblasti jsou propojovány s dětmi z 6.B i 8.B, při mimoškolních aktivitách s celým druhým trojročím. 7.B prezenčně navštěvuje 9 dětí, 2 děti se vzdělávají v domácím vzdělávání, dohromady 7.B čítá 11 dětí. Kromě kmenové průvodkyně je provází výukou ostatní vyučující celého montessori druhého stupně, občas je ve výuce využíván model tandemové výuky a odborníků ve výuce (tato forma výuky probíhá převážně
mimo budovu školy). Pomocí akademických vědomostí si mohou děti zkoušet dospělý život nanečisto.
Konkrétní montessori pomůcky se na druhém stupni pomalu dostávají do pozadí, přechází se k abstraktním konceptům, je kladen důraz na sociální dovednosti, kompetence dětí, propojování předmětů, praktické zkušenosti, individuální přístup. Výuka v blocích, někdy trvající celé dopoledne, umožňuje dětem více se ponořit do poznávání, polarizovat svou pozornost například směrem k bádání, k hlubšímu pojetí projektů. Děti se učí
stanovovat hypotézy a ty pomocí dalších postupů ověřovat, prezentovat výstupy své práce, zhodnocovat ji. Veškerá edukace dětí je pomalu směřovaná k možnosti výběru libovolného povolání a navazující školy.
Pomocí partnerského přístupu jsou děti vedeny nejen k akademickým znalostem, ale také ke kooperaci, vzájemné komunikaci, respektu a úctě. K naplňování společných cílů nám pomáhají diskuze na elipse. Děti často tráví přestávky venku, zpívají, tančí, sportují, debatují. Respektují své mladší i starší spolužáky, klima ve třídě je příjemné a přátelské.
Věřím, že i nadále se nám bude dařit dětem pomáhat nacházet svobodu tak, aby se mohly věnovat svému vývoji, aby si uvědomovaly potřeby druhých a pomáhat jim nacházet svou vlastní přirozenou cestu životem.

Nela Balážová

7.B

Publikováno dne: 20.11.2022
Aktuality, novinky
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zpravodaj" je zveřejněn aktuální Zpravodaj pro rodiče 1. pololetí šk. r. 2022/2023.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Školní Expres" je zveřejněn aktuální Vánoční Expres.
03/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" je přidáno video z představení Vánoční příběh v podání dětí dramatického kroužku ZŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin