Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

19.03.2018 - Březen 2018 - O dvanácti měsíčkách

Vážení rodiče,

dokončili jsme další téma tohoto roku a chceme Vás opět informovat, jak to u nás probíhalo.

Tématem nás tentokrát provázela pohádka „ O dvanácti měsíčkách“.  Jak už to tak bývá naším pravidlem, pohádku jsme si přečetli a pracovali s textem. Snažili jsme se odpovídat na různé otázky, doplňovat vhodná slova, vyměňovat slova za jiná, opravovat chyby, řadit obrázky podle posloupnosti děje, popisovat postavy a děj pohádky. Vymýšlet jiný konec pohádky, či upravovat děj. Snažili jsme se rozlišovat, co je v pohádce dobrem, a co zlem. Jak nám může i zlo někdy pomoci.

Starší děti se nám snažily pohádku „přečíst“ pomocí malovaného čtení. Mladší děti se snažily popsat, co je na obrázku.

Pomocí pohádky jsme si znázornili roční období v roce, a které měsíce, ke kterému ročnímu období patří. Vysvětlili jsme si, k jakým změnám v přírodě během roku dochází. Srovnávali jsme rozdíly ročních období. Dokončili jsme si náš kalendář na chodbě a doplnili o narozeniny a svátky dětí. Snažili jsme se k datu narození přiřadit i roční období.

Pomocí třídění různých obrázků jsme se snažili prohloubit naše znalosti a pochopit, jak to vlastně v té naší přírodě chodí. Při práci jsme se snažili co nejvíce používat správná slova pro orientaci v prostoru a určovat co je – nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, vedle, za, před, pod, ale také co je méně, více či stejně.

Pohádku jsme si zdramatizovali, vyzkoušeli si, jaké to je, brodit se ve sněhu a při větru.

Malovali jsme stromy ve všech ročních obdobích. Zpívali píseň „Jaro, léto, podzim, zima …“ v doprovodu nástrojů.

Procvičovali jsme geometrické tvary, při stavbě domečku pro Marušku. Obkreslovali jsme stopy, chodili po stopách. Při tělocviku využili překážkovou dráhu – cesta Marušky pro jahůdky.

V dalším týdnu jsme se věnovali pochopení času. Určovali, jak jde čas, jak se střídá ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc. Co v kterou dobu děláme, co dělali postavy z pohádky. Zahráli jsme si pantomimu – co děláme celý den. Vypracovávali různé pracovní listy, procvičovali ruku při uvolňovacích cvicích.

Snažili jsme se, uvědomit si, jak se střídá den a noc. Co se děje v přírodě i u nás. Určovali slova opačného významu. Seznámili jsme se s noční oblohou a různými souhvězdími. Spojili jsme si souhvězdí jako znamení s datem našeho narození. Musíme říci, že zážitků bylo mnoho.

     A jak budeme pokračovat? Budeme se společně těšit na pohádku „Sníh a sněženka.“

 

Krásné dny Vám přejí paní učitelky od Sluníček.

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin