Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

17.06.2018 - červen 2018 - Lev a myš

LEV A MYŠ

 

Další částí roku nás provázela bajka Lev a myš. Vyprávěli jsme si o tom, jak může někdo menší pomoci většímu. Jak se máme zachovat, když je někdo v nesnázích. A co vlastně znamená, když se řekne bajka.

Snažili jsme se rozvíjet všechny smysly. Vyhledávali jsme exotická zvířata podle zraku, hmatu, sluchu. Některé druhy potravy zvířat jsme vyzkoušeli čichem a chutí. A věřte, že ovoce nám chutná. 

Pracovali jsme se stavebnicemi a kostkami. Snažili se postavit různé objekty podle fantazie, ale také podle návodu a to je někdy opravdu složité. Tvořili jsme ohrady pro zvířata a jejich příbytky. Dělili jsme zvířata na domácí, lesní a exotická.

Poslouchali jsme bajku, snažili se ji převyprávět. Rozkládali slova na slabiky, vyčlenili první hlásku. Pojmenovávali jsme vše, co začíná na stejné písmeno jako myš, nebo lev. Procvičovali mluvidla – rty, jazyk a mimiku tváře – což je důležité pro správné vyslovování.           

Rozpoznávali odlišnosti v detailech. Odhalovali charakteristické znaky, některých druhů cizokrajných zvířat. Pracovali jsme s obrazovým materiálem, vyhledávali v knihách, encyklopediích a časopisech. Ruku jsme procvičovali na různých grafických cvicích.   Vypracovávali jsme pracovní listy s tématikou exotických zvířat. Zpívali jsme společně s Culinkou a Tancohrátky písničky „Pštros a Zoologická zahrada“. Hráli k písním na nástroje.

Cvičili jsme v opičí dráze. Pohybově jsme ztvárnili zvířátka. Dělali jsme závody krokodýlů. Cvičili jako opičky z džungle. Naučili jsme se rozpočítadlo:

Lev si hoví pod stromem,

uteč, myško rychle ven.

Tvořili jsme žirafy a lvy z barevného papíru. Stříhali a lepili. Předškoláci pokračovali v plavání a prohlubovali své znalosti v angličtině. Při odpoledním odpočinku jsme četli Bajky od Josefa Lady.

Hodně času jsme trávili hlavně venku v přírodě při procházkách, nebo na zahradě. Počasí nám vážně přálo. Proběhlo také fotografování dětí. Oslavili jsme narozeniny některých dětí.

Už se těšíme na další pohádku, která bude zaměřena na moře. To víte, léto a prázdniny se blíží.

 

Krásné dny plné sluníčka a pohody Vám přejí paní učitelky od Sluníček,

Jarmila Gramesová a Daniela Haubeltová

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin