Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

17.08.2018 - červen 2018 - Nová ryba není ryba?

Konec školního roku a začátek prázdnin jsme věnovali pohádce

 

NOVÁ RYBA NENÍ RYBA?

 

       A protože jsou ryby už v názvu, je jisté, že bylo naším tématem moře a vše, co k němu patří.

Jak je naším zvykem, pohádku jsme si poslechli, převyprávěli, doplňovali slova, vytleskávali slabiky, určovali hlásku na začátku a konci slov a další věci.

       Pohádku jsme se pokusili zdramatizovat a to byla velká legrace. Věnovali jsme se životu v moři. Pojmenovávali živočichy a rostliny v moři, ale také ty, které rostou a žijí kolem moře. Výborně se hodilo, že některé děti moře navštívily a krásně nám o tom vyprávěly. To byla zábava J.

        Vyráběli jsme různé výrobky s tématem moře – chobotničky, medúzy. Malovali moře a skládali z papíru lodičky, které jsme do moře nalepili.

        Užili jsme si plno zábavy při hrách s mořskou tématikou. Voda byla herním prvkem na zahradě i ve školce. Jaká je voda v moři? Opravdu jsme si toto téma užili.

       Navštívili jsme Loutkové divadlo v Ostravě. Na výletě si užili v lese lesní pedagogiky. Opravdu to bylo moc fajn. Děkujeme také touto cestou za příspěvky od SRPŠ na dopravu.

     Ukončili jsme plavecký výcvik. Děti byly moc statečné. Také se nám podařilo ukončit projekt pro tento školní rok „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti byly odměněny medailí, diplomem, omalovánkami. A hlavně, udělaly něco pro své zdraví.

       A přišel čas, rozloučit se s našimi předškoláky. Letos jsme si užili pasování předškoláků se vším všudy. Plno her, zábavy a tance nám do školky dovezly myška Klárka a veverka Terka. Ty také pasovaly naše školáčky. Každý dostal šerpu a upomínkový dárek - knihu, které nám zakoupilo opět SRPŠ. Náš den pokračoval odpolednem pro předškoláky a jejich rodiče. A mohu Vám napsat, že jsme si to parádně užili. Jak děti, tak i rodiče. Trasa úkolů z večerníčků za kamarádem skřítkem Otíkem a zahrada plná zábavy. No úžasné. Velké poděkování patří paní učitelce Dáji a Marcelce.

A to nebylo vše. Předškoláčci zažili dobrodružství při stezce odvahy s baterkou a při samotném spaní ve školce. Rodičům patří díky za výborné snídaňové menu J.

     Tak a náš školní rok je u konce. Děkujeme dětem a rodičům za spolupráci a za krásné rozloučení. Budeme se těšit na další školní rok plný pohádek a zábavy.

     Přejeme Vám a vašim dětem prázdniny plné zábavy a dobrodružství, nových zážitků a poznání. Krásné dny plné sluníčka a pohody, paní učitelky od Sluníček,

   

Jarmila Gramesová, Daniela Haubeltová a Marcela Foltasová

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin