Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

18.02.2017 - Den s hendikepem

Projektový den Den s hendikepem 

Naše Základní škola Spálov má mezi svými žáky řadu dětí, kteří potřebují speciální přístup ke svému vzdělávání již řadu let, a lze říci, že s nimi pracujeme úspěšně. Objektivně může naše škola sloužit i jako malý model podmínek, které nahrávají úspěšné integraci: malý počet žáků ve třídách (10-15), individuální přístup učitele, téměř rodinné prostředí, velká spolupráce s rodiči žáka a v neposlední řadě přidělený asistent, u kterého se nám potvrzuje jeho velký význam, a sice pro žáka, pro pedagoga i pro celou třídu.

Na naší základní škole působí v současné době již početná skupina asistentů pedagoga. Na jejich přítomnost ve vyučování jsme si zvykli velmi rychle a spolupráce s nimi bývá výborná. Tato funkce je v našich očích skutečným a málo ceněným přínosem pro znevýhodněné žáky, třídní kolektiv, práci pedagoga i celé školství. Tým asistentů vydatně pomohl i při přípravách našeho projektového dne.

Do celodenního projektu „Den s hendikepem aneb Být jiný neznamená být horší,“ který jsme uspořádali 2. 2. 2017, se zapojila úplně celá základní škola – všichni její žáci i pedagogičtí pracovníci. Spolupracovali jsme s místními organizacemi podporující znevýhodněné osoby – s Charitou Odry a s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Manhattan Odry.

V první části dne žáci postupně prošli třemi připravenými vzdělávacími bloky. Na jednom stanovišti na ně čekali lidé s hendikepem – nejvíce žáky oslovila nevidomá paní, která je překvapila svými schopnostmi. Dále zde byla nachystána celá řada speciálních pomůcek, bez kterých se tělesně či smyslově hendikepovaní neobejdou. Všechno si mohli vyzkoušet a přítomní pracovníci Charity Odry jim vysvětlovali, jak se pomůcky používají. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s životem seniorů trpící stařeckou demencí a s pomůckami, které ošetřovatelky používají pro procvičení paměti. Na třetím místě byla prezentace Nízkoprahového klubu a jeho služeb pro děti a mládež. Na tomto místě je třeba velmi ocenit přístup, otevřenost a ochotu všech pracovníků jmenovaných organizací a poděkovat jim za spolupráci.

Po přestávce následovalo rozdělení žáků do náhodně vylosovaných věkově heterogenních skupinek. Tyto skupinky měly postupně obejít šest stanovišť, na kterých plnily nejrůznější úkoly, které jim měly umožnit vcítit se na chvíli do kůže člověka s hendikepem. Žáci si vyzkoušeli: malování pusou, nohou, opačnou rukou, skládání stavebnic opačnou rukou, vázání tkaničky nebo mašličky jednou rukou, pantomimu a odezírání z úst, naučili se základní fráze znakové řeči, hráli hru na slepou bábu, učili se číst Braillovým písmem, se zavázanýma očima měli projít trasu se slepeckou holí, rozpoznat potraviny či nalít vodu do hrnku a úplně na závěr trochu tvůrčí námahy – tvorba básniček s tématem hendikepu. Žáci měli vyrobeny kartičky, na které jim každý pedagog zaznamenával splnění úkolu. V těchto úkolech nešlo o soutěžení, nýbrž o prožitek. Poté, co všichni žáci prošli všemi nachystanými stanovišti s aktivitami, čekalo je ještě závěrečné zhodnocení celého dne a pak se již vydali domů plní zážitků na pololetní prázdniny.

Nejlepší bude připojit pár citací z žákovských hodnocení:

Dozvěděl/a jsem se, že …. „Slepí lidé se mohou naučit hrát na hudební nástroj.“; „Být postižený není sranda.“; „Jak je ten invalidní vozík těžké ovládat.“; „Vyzkoušel jsem si, jaké to je být hendikepovaný.“; „Obyčejné věci mohou být pro hendikepované složité.“; „Hendikepovaní dokážou v mnohém překonat zdravé lidi.“

Překvapilo mě, že… „Ta slepá paní umí tolik věcí.“; „Hendikepovaní umí překonat sami sebe.“; „Je těžké být nemocný.“; „Charita dělá tolik dobrých věcí.“; „Je tolik pomůcek pro hendikepované.“; „Umím kreslit nohou.“

Příprava projektového dne zabrala asi dva týdny. Musíme ocenit ochotu oslovených organizací, které nám pomohly vytvořit prostředí, ve kterém se naši žáci mohli setkat tváří v tvář různým podobám hendikepu, které se mohou více či méně dotýkat každého z nás a zároveň si vyzkoušet činnosti, které bývají pro hendikepovaného člověka běžnou záležitostí. 

Přínosné bylo mimo jiné i to, že se spolu potkaly děti, které se spíše míjejí – ať již z důvodu věkových rozdílů či odlišného způsobu výuky. Naše základní škola má totiž třídy s klasickou výukou i s montessori pedagogikou, takže to byla pro žáky z těchto různých tříd příležitost ke společnému zážitku. Celkově hodnotíme projekt velmi kladně. 

Kateřina Hrabcová 

více fotografií naleznete ve fotogalerii základní školy 

Aktuality, novinky
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin