Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

02.04.2018 - jarní pohádka 2018 - Sníh a Sněženka

Milí rodiče, jaro jsme přivítali pohádkou „SNÍH A SNĚŽENKA“

 

Nejdříve jsme si přiblížili, co se vlastně v naší přírodě děje v tomto období. Jak se zima mění v jaro. K jakým změnám dochází. Udělali jsme si pokusy s táním sněhu. Jaký je rozdíl, když roztaje sníh ze zahrady a od cesty. Jak se proměňuje pevné skupenství v kapalné a plynné. Co všechno dostanu do bříška, když olizuji rampouchy.

     Vytvořili jsme si slané těsto a z něj jsme tvořili jarní sluníčka, která nám paní kuchařka upekla a my je nabarvili. Skládali a stavěli jsme sluníčka z různých stavebnic, kreslili do písku, prostě se už na sluníčko moc těšili.

     Naši pohádku jsme si přečetli, doplnili obrázky. Podle obrázků jsme se snažili pohádku převyprávět. Máme některé velmi šikovné děti, které již zvládnou krásně povídat, o čem pohádka byla. A další děti, které se to ještě učí.

     Snažili jsme se v návaznosti na naši pohádku, opakovat a procvičovat barvy. Třídili jsme barvy na barvy jara a zimy, barvy veselé a smutné, světlé a tmavé. Vyprávěli si o tom, jakou barvu má kdo rád a proč.  Při pozorování přírody na vycházkách, jsme pojmenovávali barvy kolem nás. Zjistili jsme, že někdy je to velmi náročné, najít název té správné barvy J.

    Snažili jsme se naučit taneček – reagovat na hudbu a rytmus. Dětem se velmi líbí naslouchat písničkám s dětskou tématikou.

    Protože jsme se v pohádce dozvěděli, že některé květinky byly pyšné a sobecké, snažili jsme se dětem přiblížit, co to vlastně znamená a jaké to je, když se s těmito vlastnostmi setkají. Naopak jsme se také seznámili s milou a vstřícnou sněženkou. Tu velmi pěkně děti pochválily.

    V další části jsme se zabývali jarními květinami. Učili jsme se jejich názvy, rozpoznávali je na obrázcích. Vybarvovali omalovánky květin, podle jejich barevnosti. Snažili jsme se rozpoznávat první hlásku, vytleskávat slabiky. Hledali jsme květiny v zahrádkách na vycházkách a i přes ne příliš pěkné počasí jsme již nějaké ty jarní pozdravy našli. Vytvářeli jsme si naše sněženky ve školce. Používali různé materiály, barvy a techniky. Procvičovali jsme si ruku při grafomotorických cvicích. Předškoláci pracovali ve svých pracovních sešitech.

     Připomněli jsme si, jak vyrobit „Mařenu“, píseň s kterou ji doprovázíme na poslední cestě. Vynesli jsme zimu a radostně čekáme na jaro.

     Začali jsme se připravovat na svátky jara Velikonoce. Povídali si o zvycích, o tom jak nazýváme jednotlivé dny před velikonocemi. Jaké máme zvyky a tradice vztahující se k velikonočním svátkům. Vytvářeli jsme přáníčka, různá vajíčka.

     Zkoumali jsme rozdíl mezi vajíčkem pštrosím, slepičím a křepelčím. Naučili jsme se nové říkadla a básničky. Hráli jsme různé jarní hry a pohybové hry.

      Protože bylo hodně dětí nemocných, byly dny klidnější a pohodovější.

 

Všem rodičům i dětem přejí krásné jaro paní učitelky ze Sluníček.

Aktuality, novinky
02/022020
Nabídka informační služby- Vážení rodiče, sdílíme nabídku informační služby příchodu/odchodu dětí ze ZŠ pomocí sms. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLA-INFORMAČNÍ SLUŽBA
02/022020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 - vážení rodiče a milé děti, srdečně vás zveme na letošní Maškarní ples, který se koná 8. 2. 2020 od 14:30 ve spálovské sokolovně. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka na rodinný tábor Týden jinak Sdílíme pozvánku na letní rodinný tábor Týden jinak. Bližší informace na letáku naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka pro rodiče na workshop- Vážení rodiče, zveme vás na workshop Rizika internetu a nadužívání moderních technologií, který se koná 6.2. na ZŠ Komenského v Odrách, 13.2. na ZŠ v Jakubčovicích n. O. a 27.2. na ZŠ Komenského ve Fulneku. Jedná se o jeden a týž workshop, který je nabízen ve třech termínech. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
25/012020
Vyvěšení podmínek objednávání stravy Vážení strávníci, již od prosince je zaveden nový online systém objednávání stravy. Na webu JÍDELNA-OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY naleznete detailní návody. Nyní pro vás ještě vyvěšujeme shrnutí nejdůležitějších informací, naleznete na webu JÍDELNA - INFORMACE.
25/012020
Uzavření školních jídelen 31. 1. 2020 Vážení strávníci, dovolujeme si vám oznámit, že v den pololetních prázdnin - 31. 1. 2020 budou uzavřeny školní jídelny ZŠ a MŠ Spálov. V tento den také proběhne kontrola online systému objednávání jídel. Podrobnější informace naleznete na webu JÍDELNA-INFORMACE.
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin