Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

02.04.2018 - jarní pohádka 2018 - Sníh a Sněženka

Milí rodiče, jaro jsme přivítali pohádkou „SNÍH A SNĚŽENKA“

 

Nejdříve jsme si přiblížili, co se vlastně v naší přírodě děje v tomto období. Jak se zima mění v jaro. K jakým změnám dochází. Udělali jsme si pokusy s táním sněhu. Jaký je rozdíl, když roztaje sníh ze zahrady a od cesty. Jak se proměňuje pevné skupenství v kapalné a plynné. Co všechno dostanu do bříška, když olizuji rampouchy.

     Vytvořili jsme si slané těsto a z něj jsme tvořili jarní sluníčka, která nám paní kuchařka upekla a my je nabarvili. Skládali a stavěli jsme sluníčka z různých stavebnic, kreslili do písku, prostě se už na sluníčko moc těšili.

     Naši pohádku jsme si přečetli, doplnili obrázky. Podle obrázků jsme se snažili pohádku převyprávět. Máme některé velmi šikovné děti, které již zvládnou krásně povídat, o čem pohádka byla. A další děti, které se to ještě učí.

     Snažili jsme se v návaznosti na naši pohádku, opakovat a procvičovat barvy. Třídili jsme barvy na barvy jara a zimy, barvy veselé a smutné, světlé a tmavé. Vyprávěli si o tom, jakou barvu má kdo rád a proč.  Při pozorování přírody na vycházkách, jsme pojmenovávali barvy kolem nás. Zjistili jsme, že někdy je to velmi náročné, najít název té správné barvy J.

    Snažili jsme se naučit taneček – reagovat na hudbu a rytmus. Dětem se velmi líbí naslouchat písničkám s dětskou tématikou.

    Protože jsme se v pohádce dozvěděli, že některé květinky byly pyšné a sobecké, snažili jsme se dětem přiblížit, co to vlastně znamená a jaké to je, když se s těmito vlastnostmi setkají. Naopak jsme se také seznámili s milou a vstřícnou sněženkou. Tu velmi pěkně děti pochválily.

    V další části jsme se zabývali jarními květinami. Učili jsme se jejich názvy, rozpoznávali je na obrázcích. Vybarvovali omalovánky květin, podle jejich barevnosti. Snažili jsme se rozpoznávat první hlásku, vytleskávat slabiky. Hledali jsme květiny v zahrádkách na vycházkách a i přes ne příliš pěkné počasí jsme již nějaké ty jarní pozdravy našli. Vytvářeli jsme si naše sněženky ve školce. Používali různé materiály, barvy a techniky. Procvičovali jsme si ruku při grafomotorických cvicích. Předškoláci pracovali ve svých pracovních sešitech.

     Připomněli jsme si, jak vyrobit „Mařenu“, píseň s kterou ji doprovázíme na poslední cestě. Vynesli jsme zimu a radostně čekáme na jaro.

     Začali jsme se připravovat na svátky jara Velikonoce. Povídali si o zvycích, o tom jak nazýváme jednotlivé dny před velikonocemi. Jaké máme zvyky a tradice vztahující se k velikonočním svátkům. Vytvářeli jsme přáníčka, různá vajíčka.

     Zkoumali jsme rozdíl mezi vajíčkem pštrosím, slepičím a křepelčím. Naučili jsme se nové říkadla a básničky. Hráli jsme různé jarní hry a pohybové hry.

      Protože bylo hodně dětí nemocných, byly dny klidnější a pohodovější.

 

Všem rodičům i dětem přejí krásné jaro paní učitelky ze Sluníček.

Aktuality, novinky
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin