Základní a mateřská škola spálov.

04.02.2018 - leden 2018 - Do školy? Levou zadní a v pohodě :)

Drazí rodiče!
 
V lednu jsme s dětmi prožili "poctivou přípravu k zápisu". Velcí si mnoho zopakovali a malé děti se přiučily - nasávaly v připraveném prostředí.
Začaly jsme slovem "JMÉNO". Proč jej máme, kdo nám ho dal, líbí se nám? Můžeme jména jen tak komolit? Jak si přejeme, aby nás kamarádi oslovovali? Všechna jména dětí jsme vytleskali na slabiky a určili počáteční a koncovou hlásku. Svá jména děti skládaly z písmen, pomocí zásobníku písmen, a opisovaly jej (předškoláci své jméno umí napsat bez pomůcky) + příjmení. Každé dítě pojmenovalo rodiče a sourozence. Děti vydržely být dlouho trpělivé. Na připravený arch předškoláci napsali všechna jména rodiny a ozdobili jej. Pomocí básničky "Vezmu palec, ukazovák, ..." jsme poctivě trénovali správný úchop tužky.
ADRESA - Děti mluvily o vesnici nebo městě, kde bydlí, jaké jsou jejich rozdíly. Upevnily si přesný název svého bydliště, který přepisovaly, včetně čísla domu, PSČ, na připravenou (kromě linek) čistou pohlednici. Tu výtvarně ozdobily. Na poště ve Spálově si každý z předškoláků sám koupil známku a pohlednici poslal domů. Mluvili jsme společně o rodině, co je to domov. Dětem jsme přečetli jejich práva a povinnosti v rodině a spolu jsme o nich hovořili.
ŠKOLA - S dětmi jsme popisovali školu. Co to vlastně je? Koho tam potkáme? Kdo tam už chodí? Co se v ní děje? Co se všechno učíme? Co budu do školy potřebovat? Kdo se mnou půjde k zápisu? Jak se do školy obléknu? Jak mohu pomoci rodičům, učitelům a kamarádům ve škole. Výtvarně děti vytvořily školu, jakou by chtěly mít - pomocí kartonů a barevných papírů.
BEZPEČNOST - Hráli jsme scénky a dramatizovaly situace - přechod pro chodce (bezpečné přecházení silnice), po které straně silnice chodíme, používáme chodník. Nemluvíme s cizími lidmi, jdeme rychle pryč. Nekomunikujeme s cizími lidmi, když u nás zastaví se svým autem. Nic si od cizích lidí nebereme, ani bonbon, sladkost apod. Kdyby děti lákala cizí osoba k pohlazení pejska nebo na jiná lákadla, rychle jdeme pryč, případně voláme pomoc. Kdo nám pomůže? Na koho se obrátit? Neodcházíme s cizími lidmi! Bráníme se odvlečení a jak?
Důležitost reflexních předmětů na oblečení, když jdeme po silnici za šera, potmě (vesta, páska, ...)
SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI - Cítím se dobře. Kdy se cítím dobře? Co pro to udělám? Chováme se k sobě navzájem ohleduplně, tak, jak si přejeme, aby se ostatní chovaly k nám. Umět poděkovat, poprosit, pozdravit bez vyzvání. Umět požádat o pomoc. Poznat nevhodné chování. Hráli jsme s dětmi mnoho scének, které děti nesmírně baví, obzvlášť, když je hrají průvodkyně, to se nasmějí, ale i zvážní. Mluvili jsme o šikaně, co to je, kdo je agresor a kdo oběť - oběť jsi pouze v případě, když to dovolíš. Komu říci o problémech? Mluvili jsme s dětmi o situacích, kdy jsou smutné, kdy jim někdo ublížil. Jak mluvíme o svých pocitech, nenecháváme si je v sobě. Scénky - když se děti hádají o jednu hračku, jak řešíme spor - dohodou, ne pěstmi. Když mne něco štve - potlačuji agresivitu, ale když se mi něco nelíbí - ozvu se. Opakování třídních pravidel, vhodného a nevhodného chování. Co je to svědomí? "Dobré svědomí je u dítěte v podstatě nepřítomnost špatného svědomí a u mnoha lidí to tak zůstane po celý život."Sebeúcta, empatie, asertivita.
MATEMATIKA - S dětmi jsme přiřazovali žetony, jejich správný počet k číslům. K číslu jsme hledali odpovídající počet předmětů po třídě. Děti zkoumaly, čeho je více, méně a kde je stejně. Počítaly i pozpátku :) Ve třídě i venku jsme pozorovaligeometrické tvary, ze kterých se skládá například dům, když se na něj díváme z okna, i když ve skutečnosti je skládá z geom. těles. Přiřazovali jsme geom. tvary na velký papírový koberec. Detailně děti zkoumaly počet stran a rohů a u těles stran, rohů a hran. Tělesa jsme modelovali ze slaného těsta, nechali uschnout a nabarvili.
PAMĚŤ, PROSTOROVÁ A PRAVOLEVÁ ORIENTACE, POSLOUPNOST DĚJE - Dětem jsme schovali 10 různých předmětů pod šátek a ony hádaly, které tam byly, které pak chyběly. S předměty chodily po třídě a dle pokynů je položily NA, DO, NAD, POD, MEZI, VEDLE, VPRAVO, VLEVO, ZA, PŘED, ... Na svém těle jsme upevňovali pravou a levou ruku, nohu, oko, ... :) Vyprávěli jsme si a ukazovali příběh a děti hádaly správnou posloupnost děje.
JAZYK, DECHOVÁ CVIČENÍ - Ukázka barevných válečků, kdy děti vydržely být tak pozorné a trpělivé. Popis válečků - barvy, tvary. Antonyma - slova opačná - široký x úzký, vysoký x nízky, tlustý x tenký, velký x malý, největší x nejmenší, ... Čím dál více dokážu být tišší a trpělivější. Ukázali jsme si správné držení těla při sezení, klečení, při zpěvu. Jak dýchat - nádech nosem, výdech ústy. Trénovali jsme hluboký nádech, dlouhý výdech, pak přerušovaný. Při básničce "Talíř" jsme jako foukaly do horké polévky v dlaních. Děti přenášely pomocí brček barevná papírová kolečka z jednoho na druhý koberec. Foukaly do vody. - Toť perfektní dechová cvičení. Doporučuji hrát na flétničku. 
GYMNASTIKA MLUVIDEL, JAZYKOLAMY - To byla legrace a zároveň fuška. S dětmi a pomocí obrázků jsme s dětmi procvičovali mluvidla - úsměv, zvedání pravého a levého koutku zvlášť, tlačení jazyka do spodního a horního rtu zevnitř, olizování horních a dolních zubů, vyplazování jazyka k bradě a k nosu, vytlačování boulí na líčku pomocí jazyka, atd. atd. Zjistili jsme, že nás bolí svaly na tváři, cítíme je. Opakovali jsmejazykolamy, například: "Od poklopu ke poklopu Kyklop  kouli koulí." "Strč prst skrz krk." Děti hodně bavila "popletená pohádka", která měla v sobě ukryto devět různých pohádek a děti je měly uhodnout. Ani jednou nezaváhaly, všechny uhodly :)
HYGIENA - Důraz kladen na používání WC. Ukazovaly jsme si "názorně" použití WC u kluků i holek. Čůrání do mísy, nikoliv vedle. Kolik utrhneme toaletního papíru, utření, oblékání, spláchnutí, prkýnko dolů a umytí rukou - šetříme vodou.
 
Se Zdenečkem jsme oslavili jeho svátek. 
Naučili jsme se nové písničky. "To je on, malý slon". Píseň "Muzikantská rodina" se dětem velmi líbila, zvláště proto, že jsme ji doprovázeli pokličkami, vařečkami, skleničkami a lžičkami. Hráli jsme hry - Kdo je kdo, scénky, dramatizace. Básničky: "K zápisu já musím jít", "Co ta očka vidí", "Vezmu palec, ukazovák", "Byl jednou jeden domeček", "Talíř". 
Nově máme ve třídě krásné látkové tee-pee, kde může být dítě samo, nikým nerušeno. Kinetický písek a k tomu bezva pomůcky na stavění hradu. Hmatová písmena velká tiskací a malá psací. Uvolňovací tabule, kde mohou děti fixem kreslit velkoformátově, a kde uvolňujeme při malování celou ruku. 
V angličtině se děti naučily a stále procvičují dny v týdnu, pocity, názvy hraček, barvy, roční období a vždy je to moc baví.
 
Přejeme vše dobré a radost v srdci.
Průvodkyně ze Světýlek :)
 
Všechny fotografie Světýlek nejdete na: http://montemsspalov.rajce.idnes.cz/
a všechny aktivity a témata na www.zsspalov.cz
Aktuality, novinky
17/052019
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které naleznete v sekci školka-zápis dětí do MŠ 2019. Rozhodnutí má dvě strany.
12/052019
12. května 2019 - Den matek v sokolovně ve Spálově. V neděli 12. května 2019 v 15,00 se uskuteční ve spálovské sokolovně vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ u příležitosti Dne matek. Srdečně zveme.
03/052019
Pěvecká soutěž "Spálovská SUPERSTAR 2019" - Ve středu 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil první ročník pěvecké soutěže Spálovská SUPERSTAR - více v záložce "Co se děje"
26/042019
Přijetí do 1. třídy - školní rok 2019-2020: Komplexní rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v 1. třídě ve školním roce 2019-2020 je zveřejněno v záložce "Co se děje"
02/042019
Žádost o finanční příspěvek na zakoupení vypalovací pece pro keramiku - nejen pro činnost MŠ - viz. záložka "Co se děje" a příslušný článek Žádost o finanční příspěvek...
02/042019
Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 je předmětem příspěvku v záložce "Co se děje"
02/042019
Zápis dětí do MŠ 2019 Termíny a potřebné dokumenty v rámci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 - více viz. záložka školka - Zápis dětí do MŠ 2019
11/032019
Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) na ZŠ a MŠ Spálov - 9. a 10. dubna 2019 Více informací v záložce základní škola - dokumenty
05/032019
Divadélko pro školy z Hradce Králové Dne 13. 2. 2019 k nám do základní školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové - více v záložce "Co se děje?" a fotogalerii
04/032019
Bleší trh ...aneb "Dejte věcem ještě šanci!" - březen 2019 - více viz. záložka "Co se děje?"
02/122018
Adventní jarmark V neděli 2. 12. 2018 se ve Spálově uskuteční v 16 hodin rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.U této příležitosti základní škola a mateřská škola připravily malý vánoční jarmark a ve stáncích budou ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připraveno je i občerstvení. Pořadatelem akce je městys Spálov a ZŠ a MŠ Spálov
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin