Základní a mateřská škola spálov.

14.01.2018 - Leden 2018 - "O ztracené jinovatce"

Adventní čas jsme prožili s pohádkou

„O ztracené jinovatce“

Naším hlavním přáním bylo prožít advent v klidu a pohodě. První část jsme zaměřili na čas „Mikuláše“ a další část byla věnována přímo Vánocům a adventu. Vyprávěli jsme si o tom, kdo to je Mikuláš a kdo ho provází na pouti mezi děti dnes. Povídali jsme si o zvycích, o tom jak prožíváme Vánoce, jak a čím zdobíme stromeček, řekli jsme si svá vánoční přání. Naučili jsme se básničkuČertíka se nebojíme, básničku s pohybem Anděl.

Prováděli jsme dechová cvičenísněží – foukání do papírků, kdo dále – foukání do dálky. Různá logopedická cvičení jako třeba – artikulační – bel, ble, ble, čertí jazyk – rychlé vyplazování jazyka, mlsní čerti – olizování otevřených úst dokolečka (na obě strany), čertí uličník – vyplazování jazyka co nejdál a zpět.

Procvičovali jsme ruku – smyčky, vertikální linie z jednoho bodu. Hráli jsme smyslové hry. Rozvoj sluchu - řinčení řetězu – chůze po zvuku, rozvoj čichu – poznávání věcí po čichu, rozvoj hmatu – čertí pytel – co odnesl čert v pytli, poznávání po hmatu. Zpívali jsme koledy, píseň s pohybem „Jak se pozná čert“. Hráli jsme na zvonečky píseň Rolničky. Cvičili jsme v překážkových drahách, manipulovali s míči, chodili po laně. V tělocvičně jsme si důkladně protáhli těla. Provedli jsme scénickou dramatizaci na téma „Hudry, hudry“.

Vytvářeli jsme betlémy z hedvábného papíru, malovali vánoční stromečky. Pekli jsme perníčky a po vychladnutí zdobili. Celý prosinec jsme plnili úkoly z hvězdného adventního kalendáře, který jsme měli vytvořený na oknech.

       Ve školce proběhlo „Vánoční tvoření s rodiči“, o které byl velmi malý zájem. Jeli jsme se podívat do loutkového divadla v Odrách na pohádku „Zvířátka v zimě“, kde jsme potkali známého herce, pana Klepla. Divadlo za námi přijelo do školky s velmi pěkným představením. A chtěli bychom poděkovat SRPŠ za uhrazení vstupného.

       Výrobky dětí jsme prodávali na jarmarku ve Spálově.

Chtěli bychom poděkovat rodičům za účast na naší společné akci Vánoce v lese“. Pěšky jsme putovali k vánočnímu stromečku v lese, kde jsme jej krásně nazdobili pro zvířátka. Cestou jsme „zapálili“ pomyslné adventní svíce jako měsíce září, říjen, listopad a prosinec. Při každém zastavení děti přednesly několik básniček, které se naučily v daném měsíci. U stromečku nás čekalo občerstvení a překvapení ve formě povozu s koňmi, který nás odvezl zpět do Spálova.

 

Moc děkujeme panu Petrovi a Vláďovi za ochotu a vstřícnost.

Nejbližší akce: Divadlo v Odrách 23.1.

učitelky ze třídy Sluníček MŠ Spálov

Aktuality, novinky
17/052019
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které naleznete v sekci školka-zápis dětí do MŠ 2019. Rozhodnutí má dvě strany.
12/052019
12. května 2019 - Den matek v sokolovně ve Spálově. V neděli 12. května 2019 v 15,00 se uskuteční ve spálovské sokolovně vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ u příležitosti Dne matek. Srdečně zveme.
03/052019
Pěvecká soutěž "Spálovská SUPERSTAR 2019" - Ve středu 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil první ročník pěvecké soutěže Spálovská SUPERSTAR - více v záložce "Co se děje"
26/042019
Přijetí do 1. třídy - školní rok 2019-2020: Komplexní rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v 1. třídě ve školním roce 2019-2020 je zveřejněno v záložce "Co se děje"
02/042019
Žádost o finanční příspěvek na zakoupení vypalovací pece pro keramiku - nejen pro činnost MŠ - viz. záložka "Co se děje" a příslušný článek Žádost o finanční příspěvek...
02/042019
Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 je předmětem příspěvku v záložce "Co se děje"
02/042019
Zápis dětí do MŠ 2019 Termíny a potřebné dokumenty v rámci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 - více viz. záložka školka - Zápis dětí do MŠ 2019
11/032019
Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) na ZŠ a MŠ Spálov - 9. a 10. dubna 2019 Více informací v záložce základní škola - dokumenty
05/032019
Divadélko pro školy z Hradce Králové Dne 13. 2. 2019 k nám do základní školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové - více v záložce "Co se děje?" a fotogalerii
04/032019
Bleší trh ...aneb "Dejte věcem ještě šanci!" - březen 2019 - více viz. záložka "Co se děje?"
02/122018
Adventní jarmark V neděli 2. 12. 2018 se ve Spálově uskuteční v 16 hodin rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.U této příležitosti základní škola a mateřská škola připravily malý vánoční jarmark a ve stáncích budou ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připraveno je i občerstvení. Pořadatelem akce je městys Spálov a ZŠ a MŠ Spálov
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin