Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

14.01.2018 - Leden 2018 - "O ztracené jinovatce"

Adventní čas jsme prožili s pohádkou

„O ztracené jinovatce“

Naším hlavním přáním bylo prožít advent v klidu a pohodě. První část jsme zaměřili na čas „Mikuláše“ a další část byla věnována přímo Vánocům a adventu. Vyprávěli jsme si o tom, kdo to je Mikuláš a kdo ho provází na pouti mezi děti dnes. Povídali jsme si o zvycích, o tom jak prožíváme Vánoce, jak a čím zdobíme stromeček, řekli jsme si svá vánoční přání. Naučili jsme se básničkuČertíka se nebojíme, básničku s pohybem Anděl.

Prováděli jsme dechová cvičenísněží – foukání do papírků, kdo dále – foukání do dálky. Různá logopedická cvičení jako třeba – artikulační – bel, ble, ble, čertí jazyk – rychlé vyplazování jazyka, mlsní čerti – olizování otevřených úst dokolečka (na obě strany), čertí uličník – vyplazování jazyka co nejdál a zpět.

Procvičovali jsme ruku – smyčky, vertikální linie z jednoho bodu. Hráli jsme smyslové hry. Rozvoj sluchu - řinčení řetězu – chůze po zvuku, rozvoj čichu – poznávání věcí po čichu, rozvoj hmatu – čertí pytel – co odnesl čert v pytli, poznávání po hmatu. Zpívali jsme koledy, píseň s pohybem „Jak se pozná čert“. Hráli jsme na zvonečky píseň Rolničky. Cvičili jsme v překážkových drahách, manipulovali s míči, chodili po laně. V tělocvičně jsme si důkladně protáhli těla. Provedli jsme scénickou dramatizaci na téma „Hudry, hudry“.

Vytvářeli jsme betlémy z hedvábného papíru, malovali vánoční stromečky. Pekli jsme perníčky a po vychladnutí zdobili. Celý prosinec jsme plnili úkoly z hvězdného adventního kalendáře, který jsme měli vytvořený na oknech.

       Ve školce proběhlo „Vánoční tvoření s rodiči“, o které byl velmi malý zájem. Jeli jsme se podívat do loutkového divadla v Odrách na pohádku „Zvířátka v zimě“, kde jsme potkali známého herce, pana Klepla. Divadlo za námi přijelo do školky s velmi pěkným představením. A chtěli bychom poděkovat SRPŠ za uhrazení vstupného.

       Výrobky dětí jsme prodávali na jarmarku ve Spálově.

Chtěli bychom poděkovat rodičům za účast na naší společné akci Vánoce v lese“. Pěšky jsme putovali k vánočnímu stromečku v lese, kde jsme jej krásně nazdobili pro zvířátka. Cestou jsme „zapálili“ pomyslné adventní svíce jako měsíce září, říjen, listopad a prosinec. Při každém zastavení děti přednesly několik básniček, které se naučily v daném měsíci. U stromečku nás čekalo občerstvení a překvapení ve formě povozu s koňmi, který nás odvezl zpět do Spálova.

 

Moc děkujeme panu Petrovi a Vláďovi za ochotu a vstřícnost.

Nejbližší akce: Divadlo v Odrách 23.1.

učitelky ze třídy Sluníček MŠ Spálov

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin