Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

07.04.2016 - Noc s Andersenem 2016

Noc s Andersenem

Příběh o malé mořské víle jistě všichni znáte. V pátek 1.4. se s ním seznámily také spálovské děti, které se sešly v místní sokolovně, aby společně strávily Noc s Andersenem. Pro nezasvěcené -jde o celorepublikovou akci pořádanou na podporu dětského čtenářství. 
Po vzájemném společném seznámení následovalo seznámení také s Andersenem a jeho pohádkami. Děti lovily ryby a mušle, které skrývaly názvy pohádek. 
Po rozdělení do skupin následovalo tutorské čtení. Starší děti předčítaly menším a spolu pak vyplňovaly pracovní list zaměřený na čtení s porozuměním. Skvělá aktivita pro věkově smíšené skupiny a slabší čtenáře. 
Když pak zdolaly v těle mořské panny cestu k čarodějnici, získaly slova, která pak doplňovaly do textu.
A pak četly a četly a četly. 
A až dočetly, skládaly osnovu příběhu, vymýšlely pětilístek o malé mořské víle a nakonec jí napsaly dopis. 
Následovalo společné sdílení, kde měly všechny skupinky prostor seznámit ostatní se svou prací. 
Stihli jsme toho opravdu hodně. Někteří pak ještě po večeři tvořili mořské koníky a mořské panny z kolíčků na prádlo.
Mezitím se všichni průběžně ukládali ke spánku.
Menším dětem před spaním předčítala pohádku maminka Kryštofa Váni, starší se zabavili různými stolními hrami. Favoritem byl Dobble a Cink. 
 
Pro všechny to byl moc příjemně strávený večer mezi svými kamarády. Těmi skutečnými i papírovými. 
Děkujeme tímto městysu Spálov za materiální zajištění a možnost spolupráce!
 
Mgr. Bc. Lucie Kozelská 
 
další fotografie tady  - http://www.spalov.cz/fotogalerie/rok-2016/noc-s-andersenem-2/
Aktuality, novinky
02/022020
Nabídka informační služby- Vážení rodiče, sdílíme nabídku informační služby příchodu/odchodu dětí ze ZŠ pomocí sms. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLA-INFORMAČNÍ SLUŽBA
02/022020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 - vážení rodiče a milé děti, srdečně vás zveme na letošní Maškarní ples, který se koná 8. 2. 2020 od 14:30 ve spálovské sokolovně. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka na rodinný tábor Týden jinak Sdílíme pozvánku na letní rodinný tábor Týden jinak. Bližší informace na letáku naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka pro rodiče na workshop- Vážení rodiče, zveme vás na workshop Rizika internetu a nadužívání moderních technologií, který se koná 6.2. na ZŠ Komenského v Odrách, 13.2. na ZŠ v Jakubčovicích n. O. a 27.2. na ZŠ Komenského ve Fulneku. Jedná se o jeden a týž workshop, který je nabízen ve třech termínech. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
25/012020
Vyvěšení podmínek objednávání stravy Vážení strávníci, již od prosince je zaveden nový online systém objednávání stravy. Na webu JÍDELNA-OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY naleznete detailní návody. Nyní pro vás ještě vyvěšujeme shrnutí nejdůležitějších informací, naleznete na webu JÍDELNA - INFORMACE.
25/012020
Uzavření školních jídelen 31. 1. 2020 Vážení strávníci, dovolujeme si vám oznámit, že v den pololetních prázdnin - 31. 1. 2020 budou uzavřeny školní jídelny ZŠ a MŠ Spálov. V tento den také proběhne kontrola online systému objednávání jídel. Podrobnější informace naleznete na webu JÍDELNA-INFORMACE.
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin