Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

03.12.2017 - Prosinec 2017 - O Budulínkovi

Čas nám rychle běží a my jsme dokončili práci s další pohádkou:

O BUDULÍNKOVI

Snažili jsme se prožít si toho co nejvíce, ale ne vždy se všechno splní. Nejdůležitější pro nás bylo si pohádku zažít. Umět ji vyprávět a vědět, o co v pohádce jde. Vysvětlovali jsme si, jaká nebezpečí nám hrozí v lese, ale také když otevřu cizímu člověku.

     Vyprávěli jsme si ji, hráli, měnili role, a tak se nám naše pohádka dostala, jak se říká, „pod kůži“ (tedy alespoň některým).

     Protože se pohádka odehrává v lese, věnovali jsme se stromům a tomu, jaký je rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými. Stavěli jsme les z dřevěných kostek a stromečků. Dramaticky jsme ztvárnili les tajuplný, veselý a smutný. Prožili jsme si cestu lesem divokým. A věřte, zažívali jsme různé pocity, o kterých děti vyprávěly.

     Stavěli jsme domečky a nory z různých druhů stavebnic a materiálů.

V tělovýchovných chvilkách jsme zdolávali pohádkovou cestu zároveň s Budulínkem (chůze po lavičce, po kamenech, přeskoky lana, překážek apod.)

     Pohádku jsme poslouchali, odpovídali na otázky. Snažili jsme se mluvit v celých větách. Četli jsme popletenou pohádku a děti ji opravovaly a doplňovaly správnými slovy.

     Naučili jsme se báseň Hrachová. Starším dětem se podařilo namalovat krásné ilustrace k pohádce tuší a barvou. Hledaly nesmysly na obrázku, určovaly slova stejného počátečního písmene. Řadili jsme obrázky z pohádky podle posloupnosti děje.

      Mladší děti vybarvovaly mističky pro Budulínka, mačkaly a lepily hrášky z krepového papíru. Ruku jsme procvičovali na grafických cvicích. Modelovali jsme z plastelíny. Třídili jsme obrázky zvířátek hospodářských a lesních. Hráli pexeso, skládali puzzle a pracovali se vkládačkami.

      Navštívili jsme divadelní představení v Odrách „O koblížkovi“.

V angličtině děti procvičovaly pojmenovávání hraček, pojmy veselý a smutný.

Přijela k nám návštěva z domova důchodců v Odrách, a zážitkovým představením nám přiblížili, jak žijí staří lidé v domovech, co je tíží a z čeho se radují. Jak se dívají na svět a jak je mohou potěšit děti.

     Poctivě jsme připravovali zboží na jarmark, který se bude konat v neděli 3. 12. u příležitosti Rozsvěcování vánočního stromku ve Spálově. Tvořili jsme ozdoby, navlékali stužky a korálky. Tvořili z drátků a papírových provázků. Opisovali krátká přání.

     V tělocvičně jsme cvičili se stuhou, vystupovali na zavěšenou lavičku, prolézali tunelem, hráli různé pohybové hry, kutáleli míče a cvičili s míči.

     Na procházkách jsme trénovali vpravo a vlevo. Kochali jsme se změnami v přírodě, pozorovali, jak pomalounku přichází zima, mrzne a taje led, nebo padá první sníh.

     Určitě jsme toho zažili ještě mnohem více, ale to už Vám může povyprávět vaše dítě doma samo.

Děkujeme a přejeme krásný adventní čas.

            Paní učitelky od Sluníček Jarmila Gramesová a Daniela Haaubeltová

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin