Základní a mateřská škola spálov.

07.11.2017 - Říjen 2017- Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko

Vážení rodiče,

čas nám plyne a už jsou za námi další tři týdny, kterými nás provázela pohádka

 „Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko“. Jak už sám název napovídá, je to doba sklízení ovoce, a to bylo také našim hlavním tématem.

      Nejdříve jsme si povídali o podzimu a jeho znacích. Děti se naučily poznávat některé druhy ovoce, ale také zeleniny. Grafickým cvičením si procvičily horní a dolní oblouk. Seřazovaly obrázky a předměty podle velikosti. Dbáme na správnou výslovnost při převyprávění pohádky podle obrázků a samozřejmě na rozvíjení slovní zásoby. Snažíme se zapojovat do vyprávění také menší děti, které ještě mají ostych. A učíme děti mluvit v celých větách.

  Jemnou motoriku jsme si procvičovali na modelování ovoce z plastelíny. Trhání a lepení papíru do tvaru jablíčka. Starší děti ještě mačkaly papírové kousky a tvořily ohryzky jablíček. Tvořili jsme ježky z různých materiálů.

     Hrubou motoriku děti procvičovaly házením, chytáním a kutálením míčů. Také se učily házet na cíl a trefovat do koše.

     Rozvíjeli jsme smysly při poznávání druhů ovoce, nejdříve jsme si je ohmatali, očichali, ochutnali a nakonec si správnost odpovědí zkontrolovali zrakem. Děti s velkým nadšením uvítaly přípravu Jablkového dortu. Umývali jsme jablka, krájeli a strouhali, s pomocí paní učitelky uvařili jablka s pudingem. Rovnali jsme piškoty do formy a zalévali hmotou. To bylo mlsných jazýčků a to čekání do druhého dne bylo dlouhé. Ale dort se nám opravdu povedl.

     Početní představy jsme procvičovali na počtech přírodnin.

Dělali jsme rozcvičku s říkadlem. Zpívali písničkyPod naším okýnkem a s tanečkem takéMyška tanečnice. Některé děti se naučily několik básniček Ježek, Podzim, Foukej, Vezmi žlutou … a jednu ježčí před čtením pohádky.“

     Hráli jsme různé hry: Ovocný koš, Nikdo nezůstane sedět, Hry s padákem, Hry, v kterých musí děti reagovat na signál, Hry s míči – velké jablko honí malé a další.

     V angličtině si děti učily slova velký x malý a procvičovaly slovíčka na písničkách.

Školku navštívilo divadlo s představením Veverka Terka, myška Klárka a skřítek Naschválníček. Představení dětem přiblížilo některá pravidla chování a etikety. Moc se nám to líbilo.

     Když je podzim, tak k němu neodmyslitelně patří také DRAKIÁDA. Ta se u nás uskutečnila a trošku nás mrzelo, že se nás sešlo tak málo, ale alespoň vidíme, jaký je o akce ve školce zájem. Ale úsměvy na tvářích nám vykouzlila skupina létajících draků a hlavně to, že jsme si udělali pěkné odpoledne. Musíme poděkovat všem, kteří si udělali čas, a také těm, kteří připravili diplomy, odměny a občerstvení. Opravdu moc děkujeme J.

     Na závěr bychom Vám rádi připomněli, že školka bude v období podzimních prázdnin ve škole 26.10. a 27.10. uzavřena. Přihlásilo se nám jen málo dětí, které by do školky přišly. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Krásné podzimní dny plné pohody Vám přejí paní učitelky ze Sluníček

Jarmila Gramesová a Daniela Haubeltová

Aktuality, novinky
17/052019
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které naleznete v sekci školka-zápis dětí do MŠ 2019. Rozhodnutí má dvě strany.
12/052019
12. května 2019 - Den matek v sokolovně ve Spálově. V neděli 12. května 2019 v 15,00 se uskuteční ve spálovské sokolovně vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ u příležitosti Dne matek. Srdečně zveme.
03/052019
Pěvecká soutěž "Spálovská SUPERSTAR 2019" - Ve středu 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil první ročník pěvecké soutěže Spálovská SUPERSTAR - více v záložce "Co se děje"
26/042019
Přijetí do 1. třídy - školní rok 2019-2020: Komplexní rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v 1. třídě ve školním roce 2019-2020 je zveřejněno v záložce "Co se děje"
02/042019
Žádost o finanční příspěvek na zakoupení vypalovací pece pro keramiku - nejen pro činnost MŠ - viz. záložka "Co se děje" a příslušný článek Žádost o finanční příspěvek...
02/042019
Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 je předmětem příspěvku v záložce "Co se děje"
02/042019
Zápis dětí do MŠ 2019 Termíny a potřebné dokumenty v rámci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 - více viz. záložka školka - Zápis dětí do MŠ 2019
11/032019
Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) na ZŠ a MŠ Spálov - 9. a 10. dubna 2019 Více informací v záložce základní škola - dokumenty
05/032019
Divadélko pro školy z Hradce Králové Dne 13. 2. 2019 k nám do základní školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové - více v záložce "Co se děje?" a fotogalerii
04/032019
Bleší trh ...aneb "Dejte věcem ještě šanci!" - březen 2019 - více viz. záložka "Co se děje?"
02/122018
Adventní jarmark V neděli 2. 12. 2018 se ve Spálově uskuteční v 16 hodin rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.U této příležitosti základní škola a mateřská škola připravily malý vánoční jarmark a ve stáncích budou ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připraveno je i občerstvení. Pořadatelem akce je městys Spálov a ZŠ a MŠ Spálov
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin