Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

02.12.2019 - Slon a mravenec

Dobrý den, milí rodiče,

chvilka, ke chvilce a jsou zase tři týdny pryč. A naše pohádka?
SLON A MRAVENEC
Tentokrát nás pohádka provázela po celou dobu. Každý den jsme si kousek přečetli a pracovali s daným úryvkem.
Samozřejmě jsme nejen pracovali s textem, ale také plno dalších věcí. Doplňovali jsme slova do textu, vymýšleli pokračování. Snažili se pohádku převyprávět a mluvit v celých větách. A to nám tedy dalo práce. Pracovali jsme s obrazovým materiálem, řadili, doplňovali, určovali první poslední, další, před a za.
Našim hlavním záměrem bylo přiblížit dětem, proč je dobré kamarádit se i s odlišnými lidmi. Jaké to může mít výhody. Také jsme se v programu paní Svobodové „Buďme kamarádi“ seznámili s životem hendikepovaných dětí. Jaké strasti je v životě čekají, ale co všechno také mohou dokázat. Děti si vyzkoušeli, jaké to je, jezdit na vozíku, malovat ne rukou, nevidět, či neslyšet. A myslím, že některé byly opravdu překvapené.
Slon a mravenec, to se nám přímo nabízelo, zabývat se dvojicí MALÝ A VELKÝ, ale také vysoký a nízký, široký a úzký. Také jsem se věnovali počítání předmětů a určování více a méně.
Vyzkoušeli jsme si zdolávání překážek v roli mravence a naopak také slona. Cvičili v opičí dráze. Věnovali se protahování těla při rozcvičkách. Všechny děti také navštívili tělocvičnu a těm menším se to moc líbilo.
Pracovali jsme na různých pracovních listech, přitom si procvičili pravolevou orientaci, koordinaci ruky a oka, správný úchop psacího náčiní.
Jak už bývá pravidlem, věnovali jsme se také logopedické prevenci, procvičovali naše jazýčky.
Věnovali jsme přípravám na jarmark. Děti se těší, že si něco s rodiči nakoupí.
Pomalu jsme se také začali věnovat přípravám na naši besídku. A v neposlední řadě také zpívali, tančili a veselili se.
A jak budeme pokračovat? No určitě to bude něco vánočního, ale.... počkejte si.

Krásné dny přejí Sluníčka
Aktuality, novinky
02/022020
Nabídka informační služby- Vážení rodiče, sdílíme nabídku informační služby příchodu/odchodu dětí ze ZŠ pomocí sms. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLA-INFORMAČNÍ SLUŽBA
02/022020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 - vážení rodiče a milé děti, srdečně vás zveme na letošní Maškarní ples, který se koná 8. 2. 2020 od 14:30 ve spálovské sokolovně. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka na rodinný tábor Týden jinak Sdílíme pozvánku na letní rodinný tábor Týden jinak. Bližší informace na letáku naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka pro rodiče na workshop- Vážení rodiče, zveme vás na workshop Rizika internetu a nadužívání moderních technologií, který se koná 6.2. na ZŠ Komenského v Odrách, 13.2. na ZŠ v Jakubčovicích n. O. a 27.2. na ZŠ Komenského ve Fulneku. Jedná se o jeden a týž workshop, který je nabízen ve třech termínech. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
25/012020
Vyvěšení podmínek objednávání stravy Vážení strávníci, již od prosince je zaveden nový online systém objednávání stravy. Na webu JÍDELNA-OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY naleznete detailní návody. Nyní pro vás ještě vyvěšujeme shrnutí nejdůležitějších informací, naleznete na webu JÍDELNA - INFORMACE.
25/012020
Uzavření školních jídelen 31. 1. 2020 Vážení strávníci, dovolujeme si vám oznámit, že v den pololetních prázdnin - 31. 1. 2020 budou uzavřeny školní jídelny ZŠ a MŠ Spálov. V tento den také proběhne kontrola online systému objednávání jídel. Podrobnější informace naleznete na webu JÍDELNA-INFORMACE.
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin