Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

02.12.2019 - Slon a mravenec

Dobrý den, milí rodiče,

chvilka, ke chvilce a jsou zase tři týdny pryč. A naše pohádka?
SLON A MRAVENEC
Tentokrát nás pohádka provázela po celou dobu. Každý den jsme si kousek přečetli a pracovali s daným úryvkem.
Samozřejmě jsme nejen pracovali s textem, ale také plno dalších věcí. Doplňovali jsme slova do textu, vymýšleli pokračování. Snažili se pohádku převyprávět a mluvit v celých větách. A to nám tedy dalo práce. Pracovali jsme s obrazovým materiálem, řadili, doplňovali, určovali první poslední, další, před a za.
Našim hlavním záměrem bylo přiblížit dětem, proč je dobré kamarádit se i s odlišnými lidmi. Jaké to může mít výhody. Také jsme se v programu paní Svobodové „Buďme kamarádi“ seznámili s životem hendikepovaných dětí. Jaké strasti je v životě čekají, ale co všechno také mohou dokázat. Děti si vyzkoušeli, jaké to je, jezdit na vozíku, malovat ne rukou, nevidět, či neslyšet. A myslím, že některé byly opravdu překvapené.
Slon a mravenec, to se nám přímo nabízelo, zabývat se dvojicí MALÝ A VELKÝ, ale také vysoký a nízký, široký a úzký. Také jsem se věnovali počítání předmětů a určování více a méně.
Vyzkoušeli jsme si zdolávání překážek v roli mravence a naopak také slona. Cvičili v opičí dráze. Věnovali se protahování těla při rozcvičkách. Všechny děti také navštívili tělocvičnu a těm menším se to moc líbilo.
Pracovali jsme na různých pracovních listech, přitom si procvičili pravolevou orientaci, koordinaci ruky a oka, správný úchop psacího náčiní.
Jak už bývá pravidlem, věnovali jsme se také logopedické prevenci, procvičovali naše jazýčky.
Věnovali jsme přípravám na jarmark. Děti se těší, že si něco s rodiči nakoupí.
Pomalu jsme se také začali věnovat přípravám na naši besídku. A v neposlední řadě také zpívali, tančili a veselili se.
A jak budeme pokračovat? No určitě to bude něco vánočního, ale.... počkejte si.

Krásné dny přejí Sluníčka
Aktuality, novinky
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin