Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

11.05.2020 - Týdenní plán učiva 11.5. - 15.5. - 2. ročník

Týdenní plán učiva:
V českém jazyce by děti měly dokončovat kapitolu Psaní velkých písmen a měly by pokračovat do nové kapitoly Spojování vět do jednoduchých souvětí. V úterý si o tomto tématu budeme povídat i při našem online setkání.
Námět na čtení a psaní posílám v příloze - vymyslet pohádku o hasicím přistroji
Když si s dětmi povídáme, mnozí mi vypráví, jaké zajímavé knížky četli. Myslím si, že bychom se mohli navzájem inspirovat a proto úkolem na pátek je jednu knížku, kterou děti čtou (nebo četly) představit svým spolužákům. V příloze posílám osnovu, kterou si můžete i poupravit. 
V matematice by děti měly pokračovat ve svém tempu  v násobilce a dělení 3 - 4 strany v pracovním sešitě. Doporučuji ji každý den s dětmi procvičovat (ústně si dávat příklady, nebo na online procvičování - https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni ) Také posílám jeden pracovní list na další procvičování.
Tento týden si můžete s dětmi stále povídat o přírodě v přírodě:
Ve škole jsme  si povídali o zvířatech, jak je dělíme a jaké mají společné znaky. Také jsme si již více povídali o rostlinách. Tento týden zkuste pozorovat v lese a ve svém okolí, kde se jaká zvířata nachází:
Jaká zvířata můžeme najít v lese a proč jsou pouze v lese?
Jaká zvířata a rostliny najdeme v okolí lidských obydlí a proč?
Jaká zvířata najdeme u vody, na poli...?
Jsou také nějací živočichové, kteří žijí vždy v blízkosti jiných živočichů?
Zkuste pozorovat a zapisovat si, nebo zakreslovat, (fotit),  kde mají domov jednotlivé druhy zvířat, kde najdeme jaké rostliny a stromy, můžete využít i rostliny z herbáře a roztřídit si je podle místa výskytu. 
V příloze posílám i dobrovolné pracovní listy. Tomuto tématu se budeme věnovat i příští týden.
Aktuality, novinky
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin