Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

14.04.2020 - Týdenní plánování 14.4. - 17. 4.

Tento týden bude opět kratší. Nabízím dětem online výuku v tyto dny:
Ve středu: 
9:30 - prvňáčci - čtení 
10:30 - druháci - slovní druhy - opakování a procvičování
11:30 - třeťáci - slovní druhy - úvod a podstatná jména
V pátek:
9:30 - prvňáci a druháci - rostliny - úvod a tipy na pokusy a pozorování
10:30 - třeťáci a starší - rostliny - úvod a tipy na pokusy a pozorování

Týdenní plán od 14. 4. do 17. 4.
 
Společné úkoly:
Psaní - Jak jsem prožil/a velikonoční prázdniny (více jsem rozepsala k jednotlivým ročníkům)
 
Člověk a jeho svět - Rostliny
Tento týden si začneme povídat a zkoumat rostliny. V příloze posílám pracovní list - části rostlin. Můžete využít jara, kdy venku všechno kvete a s dětmi hledat a určovat rostliny na procházkách. Námětem pro děti na tento týden bude vytvoření herbáře. Více o něm budu dětem povídat v pátečním online setkání. Návod je dobře popsán zde:
Pokud doma máte semínka řeřichy, můžete si je nasadit na namočené vatové tamponky (nejlépe na 8 tamponů) a pozorovat,  jak semínka rostou. V pátek dám dětem tip na pokus a pozorování: Podmínky pro růst a vývoj rostlin, při kterém budou moci využívat své již naklíčené rostlinky. 
Během týdne můžete také procvičovat i v online cvičeních:
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny doporučuji pro děti jednotlivé prezentace  
1.ročník
Český jazyk
Děti by měly pokračovat v písance, každý den napsat stránku. Každý den také přečíst kousek textu nahlas buď z pracovního sešitu, nebo z vlastní knížky. 
Tento týden budou mít děti za úkol napsat vyprávění: Jak jsem prožil/a velikonoční prázdniny (Budu ráda, když se zapojí i prvňáčci, stačí napsat jednu až dvě věty a doplnit obrázkem.)
 
Matematika
Pokračovat v pracovním sešitě 2-3 strany, online procvičování: - https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20
2. ročník
Český jazyk
Děti se v online prezentaci seznámily se všemi slovními druhy. Tento týden by se je měly naučit odříkat, jak jdou popořadě za sebou - tomu se budeme věnovat i během našeho online setkání. Měly by pokračovat v pracovním sešitě a procvičovat slovní druhy mohou i na online procvičování:
Děti by si měly každý den číst. Doporučuji, aby vždy kousek textu četly nahlas u Vás, ať zkontrolujete správnost čteného textu. Pošlu Vám také pracovní listy na čtení s porozuměním.
Tento týden mají děti za úkol napsat vyprávění: Jak jsem prožil/a velikonoční prázdniny (Jejich vyprávění by mělo mít minimálně 5 vět, mohou jej doplnit obrázkem. Až psaní dokončí, bude jejich úkolem do sešitu z čj, nebo na papír napsat do dvou sloupců: podstatná jména a slovesa a napsat ke každému 3 slova, která ve svém vyprávění použily)
Matematika
Děti by si měly stále opakovat příklady na sčítání a odčítání do 100:
V pracovním sešitě pokračovat v násobení a dělení : 
Doporučuji vyrobit pro každou násobilku a dělení kartičky, z jedné strany příklad a z druhé strany výsledek pro kontrolu (ve třídě kartičky barevně rozlišujeme dle montessori barev: násobilka 2 - zelená, 3 - růžová, 4 - žlutá, 5- světle modrá, 6 - fialová, 7 - bílá, 8- hnědá, 9 - tmavě modrá, 10 zlatá, nebo oranžová) Mohou tak procvičovat násobilku jednoho čísla, nebo více čísel dohromady.
V geometrii - str. 52 - rovnoběžky a různoběžky - video: https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo
3. ročník
Český jazyk 
Tento týden se začneme věnovat slovním druhům. Ve středu si zopakujeme slovní druhy, jejich pořadí a více se budeme věnovat podstatným jménům. Děti by měly vyplnit stránky pracovního sešitu Slovní druhy - podstatná jména - naučíme se, co to jsou podstatná jména, jak je poznáme a jak je dělíme. Děti mohou využít i online procvičování:
V rámci slohu a psaní bude úkolem dětí napsat vyprávění na téma: Jak jsem prožil/a velikonoční prázdniny (Měly by napsat alespoň 5 vět psacím písmem, napsat, které tradice a zvyky o Velikonocích dodržely, v textu vyhledat podstatná jména a napsat nad ně tužkou číslici 1) 
V rámci čtení by děti měly číst každý den svoji knížku, doporučuji, aby kousek přečetly nahlas u Vás, ať zkontrolujete správnost čtení. Pošlu také pracovní listy na čtení s porozuměním.
Matematika
Děti mohou stále procvičovat dělení se zbytkem a měly by pokračovat na násobení a dělení 10 a 100. Videonávod posílám zde:
Tento týden bude jejich úkolem i několik příkladů na písemné sčítání a odčítání do 1000. Mohou si vybrat ze cvičení na skolakov.euhttps://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
V geometrii - str. 34 - porovnávání úseček
Aktuality, novinky
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin