Základní a mateřská škola spálov.

06.07.2016 - Ukončení školního roku 2015/2016

Letošní ukončení školního roku mělo již tradiční scénář. Ráno se děti shromáždily v tělocvičně, kde měl pan ředitel krátký proslov, v němž zhodnotil vše, co se během již doznívajícího roku událo. Pár slov řekla k našim žákům i paní starostka Ludmila Sucháčková. Následovalo ocenění žáků, kteří se zúčastnili nejrůznějších soutěží (olympiády, umělecké soutěže, sportovní soutěže) a také pilných sběračů víček a papíru. A že těch oceněných bylo dost! I paní starostka byla mile překvapena, že ocenění posbíralo přes čtyřicet žáků. Poté přišlo na řadu poděkování jednotlivým učitelům, kterým pan ředitel věnoval kytičku (panu učiteli Blaževičovi sladkou odměnu) a děti je odměňovaly bouřlivými potlesky. Bylo opravdu potěšující slyšet ty ovace. Zdá se, že i když nebyly všechny dny růžové a občas jsme žáky jistě potrápili s různými úkoly, svou práci jsme odvedli dobře a máme k žákům kvalitní a férový přístup. Jsme za to moc rádi.

Poté, co skončila děkovačka v tělocvičně, se všichni postupně odebrali do svých tříd, kde konečně došlo k tomu, co už mnozí tak toužebně očekávali – třídní paní učitelky rozdaly žákům vysvědčení, mnohým s pochvalami. I žáci nás pochválili, a tak jsme v tento den odcházely každá domů s náručí květin či taškou dárečků.

A pak již zbývalo pár závěrečných slov k tomu, jak se chovat o prázdninách a pak – ano, konečně nastaly vytoužené prázdniny!!!

Zatímco se všichni žáci už rozprchli do svých domovů, jedna třída se ještě krapet zdržela na Úřadě městyse Spálov. I letos zde totiž proběhlo slavnostní rozloučení s žáky deváté třídy. Jako obvykle to byla dojemná chvíle, žáci, rodiče ani učitelé se neubránili slzám, především, když Patrik Peňáz četl závěrečný proslov nebo když sborově všichni zazpívali písničku Príbeh nekončí. Všichni byli nadšení, že se podařilo dorazit i jejich třídní paní učitelce Barboře Kopřivové, která již nastoupila na mateřskou dovolenou. Potěšilo je ale i to, že se na ně přišla podívat i jejich bývalá učitelka paní Ivana Kysílková. Poděkování patří všem, kdo toto rozloučení umožnili: paní starostce Ludmile Sucháčkové a pracovníkům Úřadu městyse Spálov, panu řediteli, paní učitelce Mgr. Kristýně Šmatelkové za kulturní program i přípravu závěrečné písně a také samotným deváťákům.

Přejeme jim šťastné vykročení do další životní etapy a doufáme, že nás přijdete někdy navštívit a zavzpomínat na devět let, které jste s námi strávili.

A to byl již opravdu konec. Pár loučení proběhlo i v učitelském sboru, což udrželo dojemnou atmosféru i nadále.

Když jsem ve škole byla ještě po poledni toho dne – 30. června 2016 – a dorovnávala jsem knihy ve školní knihovně, byl to zvláštní pocit. Všude ticho a klid, prázdné třídy, uklizené chodby s odzdobenými nástěnkami – pomyslela jsem si … ne, bez těch dětí to není ono. Protože oni jsou to, co dělá školu školou. Bez nich je to jen budova jako každá jiná. V září se naštěstí zase vrátí.

Milé děti, přejeme Vám ty nejkrásnější prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a na viděnou ve školním roce 2016/2017.

Mgr. Kateřina Hrabcová 

Aktuality, novinky
17/052019
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které naleznete v sekci školka-zápis dětí do MŠ 2019. Rozhodnutí má dvě strany.
12/052019
12. května 2019 - Den matek v sokolovně ve Spálově. V neděli 12. května 2019 v 15,00 se uskuteční ve spálovské sokolovně vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ u příležitosti Dne matek. Srdečně zveme.
03/052019
Pěvecká soutěž "Spálovská SUPERSTAR 2019" - Ve středu 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil první ročník pěvecké soutěže Spálovská SUPERSTAR - více v záložce "Co se děje"
26/042019
Přijetí do 1. třídy - školní rok 2019-2020: Komplexní rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v 1. třídě ve školním roce 2019-2020 je zveřejněno v záložce "Co se děje"
02/042019
Žádost o finanční příspěvek na zakoupení vypalovací pece pro keramiku - nejen pro činnost MŠ - viz. záložka "Co se děje" a příslušný článek Žádost o finanční příspěvek...
02/042019
Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 je předmětem příspěvku v záložce "Co se děje"
02/042019
Zápis dětí do MŠ 2019 Termíny a potřebné dokumenty v rámci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 - více viz. záložka školka - Zápis dětí do MŠ 2019
11/032019
Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) na ZŠ a MŠ Spálov - 9. a 10. dubna 2019 Více informací v záložce základní škola - dokumenty
05/032019
Divadélko pro školy z Hradce Králové Dne 13. 2. 2019 k nám do základní školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové - více v záložce "Co se děje?" a fotogalerii
04/032019
Bleší trh ...aneb "Dejte věcem ještě šanci!" - březen 2019 - více viz. záložka "Co se děje?"
02/122018
Adventní jarmark V neděli 2. 12. 2018 se ve Spálově uskuteční v 16 hodin rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.U této příležitosti základní škola a mateřská škola připravily malý vánoční jarmark a ve stáncích budou ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připraveno je i občerstvení. Pořadatelem akce je městys Spálov a ZŠ a MŠ Spálov
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin