Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

06.07.2016 - Ukončení školního roku 2015/2016

Letošní ukončení školního roku mělo již tradiční scénář. Ráno se děti shromáždily v tělocvičně, kde měl pan ředitel krátký proslov, v němž zhodnotil vše, co se během již doznívajícího roku událo. Pár slov řekla k našim žákům i paní starostka Ludmila Sucháčková. Následovalo ocenění žáků, kteří se zúčastnili nejrůznějších soutěží (olympiády, umělecké soutěže, sportovní soutěže) a také pilných sběračů víček a papíru. A že těch oceněných bylo dost! I paní starostka byla mile překvapena, že ocenění posbíralo přes čtyřicet žáků. Poté přišlo na řadu poděkování jednotlivým učitelům, kterým pan ředitel věnoval kytičku (panu učiteli Blaževičovi sladkou odměnu) a děti je odměňovaly bouřlivými potlesky. Bylo opravdu potěšující slyšet ty ovace. Zdá se, že i když nebyly všechny dny růžové a občas jsme žáky jistě potrápili s různými úkoly, svou práci jsme odvedli dobře a máme k žákům kvalitní a férový přístup. Jsme za to moc rádi.

Poté, co skončila děkovačka v tělocvičně, se všichni postupně odebrali do svých tříd, kde konečně došlo k tomu, co už mnozí tak toužebně očekávali – třídní paní učitelky rozdaly žákům vysvědčení, mnohým s pochvalami. I žáci nás pochválili, a tak jsme v tento den odcházely každá domů s náručí květin či taškou dárečků.

A pak již zbývalo pár závěrečných slov k tomu, jak se chovat o prázdninách a pak – ano, konečně nastaly vytoužené prázdniny!!!

Zatímco se všichni žáci už rozprchli do svých domovů, jedna třída se ještě krapet zdržela na Úřadě městyse Spálov. I letos zde totiž proběhlo slavnostní rozloučení s žáky deváté třídy. Jako obvykle to byla dojemná chvíle, žáci, rodiče ani učitelé se neubránili slzám, především, když Patrik Peňáz četl závěrečný proslov nebo když sborově všichni zazpívali písničku Príbeh nekončí. Všichni byli nadšení, že se podařilo dorazit i jejich třídní paní učitelce Barboře Kopřivové, která již nastoupila na mateřskou dovolenou. Potěšilo je ale i to, že se na ně přišla podívat i jejich bývalá učitelka paní Ivana Kysílková. Poděkování patří všem, kdo toto rozloučení umožnili: paní starostce Ludmile Sucháčkové a pracovníkům Úřadu městyse Spálov, panu řediteli, paní učitelce Mgr. Kristýně Šmatelkové za kulturní program i přípravu závěrečné písně a také samotným deváťákům.

Přejeme jim šťastné vykročení do další životní etapy a doufáme, že nás přijdete někdy navštívit a zavzpomínat na devět let, které jste s námi strávili.

A to byl již opravdu konec. Pár loučení proběhlo i v učitelském sboru, což udrželo dojemnou atmosféru i nadále.

Když jsem ve škole byla ještě po poledni toho dne – 30. června 2016 – a dorovnávala jsem knihy ve školní knihovně, byl to zvláštní pocit. Všude ticho a klid, prázdné třídy, uklizené chodby s odzdobenými nástěnkami – pomyslela jsem si … ne, bez těch dětí to není ono. Protože oni jsou to, co dělá školu školou. Bez nich je to jen budova jako každá jiná. V září se naštěstí zase vrátí.

Milé děti, přejeme Vám ty nejkrásnější prázdniny, rodičům pěknou dovolenou a na viděnou ve školním roce 2016/2017.

Mgr. Kateřina Hrabcová 

Aktuality, novinky
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin