Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Dění ve školce

Akce MŠ ve šk. roce 2019/2020

Akce MŠ - třída Sluníček 

- zahájení školního roku

- třídní schůzka

- Trilopark

- návštěva dětí z 1. třídy

- zooterapie – králíci a morčata

- třídní schůzka ohledně lyžařského výcviku

- Buďme kamarádi – o životě s hendikepem

- setkání rodičů předškoláků s paní učitelkou nižšího stupně (vstup dítěte do 1. třídy)

- jarmark v Luboměři

- jarmark ve Spálově

- Mikulášské hledání

- Vánoční besídka

- Vánoční čtení – knihovna Odry

- výstava v infocentru Odry

- vystoupení pěveckého sboru

- pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ


Akce MŠ ve šk. roce 2018/2019

Akce MŠ – třída Sluníček

Muzikoterapie

Sněhurka – divadlo Ententýky

Zdravá 5 – zdravé a nezdravé potraviny

Třídní schůzka – lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Návštěva 1. třídy

Beseda nad knihou – Lenka Rožnovská

Koncert – p. Zenkl

Kouzelnické představení „Slet broučků ve školce“

Vynášení smrti

Pískování – akce s rodiči

Zápis do 1. třídy

Fotografování dětí

Zahájení předplaveckého výcviku na plovárně v Hranicích

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Agility- výcvik psů

Divadlo Letadlo „Průzkumníci na Severním pólu“

Školní akademie ke Dni matek

Loutkové divadlo v Odrách – Jak pejsek a kočička uklidili les

Hudební pohádka ZUŠ Odry

Školní výlet - Sluňákov

Pasování na školáčky

Muzikoterapie

Dopraví hřiště

Pohádková cesta – akce s rodiči a předškoláky

Ukončení školního roku

Během školního roku probíhala ve třídě Sluníček výuka angličtiny, výuka zpěvu a návštěvy tělocvičny.

Zapojili jsme se do projektů: „Hrajeme si s mandalami“, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. A také soutěže o bačkůrky pro celou třídu.

Akce MŠ – třída Světýlek

Myška Klárka a veverka Terka - pohádka o Sněhurce
Zdravá pětka - přednáška s dramatizací a hrami o výživě, zdraví a pohybu
Úvodní přednáška o Montessori pro zájemce rodiče (ZŠ)
Třídní schůzka ohledně lyžařského kurzu v MŠ

individuální setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Lyžařský kurz
2. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
3. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)

4. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
5. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Muzikohrátky - Gavlasovi
6. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Škola naruby
7. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)

Slet broučků ve školce - kouzelník
8. setkání montessori přípravného kurzu - piknik ve třídě pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
1/4 přednáška pro zájemce rodiče k předškolnímu vzdělávání v montessori MŠ
Smrtná neděle - vynášení smrti ze vsi
Zápis do první třídy montessori - pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
2/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)
Masáže dětí pod vedením odborníka (chodidla), ukázky, přednáška
Velikonoční pískování - odpolední tvoření pro rodiče s dětmi
Fotografování dětí + společné foto + foto předškoláci
3/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)
Martina Špinková - povídání o strachu a o smrti
4/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - montessori
Agility, ukázka výcviku psů
Den matek - vystoupení v sokolovně
Divadlo - Průzkumníci v Grónsku (MŠ)
Loutkové divadlo Odry - Jak kočička a pejsek uklidili les

ZUŠ Odry - vystoupení pro děti ZŠ a MŠ před zápisem do ZUŠ
Pasování a rozloučení s předškoláky - odpolední akce pro děti a rodiče + přespání ve školce
Výlet Sluňákov v Olomouci
Olympijské hry pro děti
Dopravní hřiště Odry

Pravidelné programy pro děti

Angličtina s Radkou Otáhalovou (čtvrtky)

Názorné lekce práce s montessori pomůckami (praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika a kosmická výchova)

Učíme se vařit a péct (1 x týdně)

Hry a cvičení v tělocvičně ZŠ (zimní období, každý pátek)

Celodopolední turistické výpravy (podzimní, jarní a letní období, každý pátek)

Květen až červen - plavecký kurz Hranice

Akce MŠ ve školním roce 2017/2018:

Kukuřičné bludiště Hranice - Sluníčka

Třídní schůzka –  Sluníčka

Divadlo - Smolíček – Dělnický dům Odry (Agentura KK)

Třídní schůzka –Světýlka

Drakiáda

Divadlo ve školce

Depistáž řeči

Divadlo - O koblížkovi – Dělnický dům Odry (Divadlo Sympatie)

Vánoční tvoření s rodiči

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka – akce s rodiči – Sluníčka

Vánoční posezení - Světýlka

Návštěva 1. třídy – klasická výuka - Sluníčka

Divadlo – Pískomil se vrací – Dělnický dům Odry (pohybově aktivní koncert živé muziky)

Lesní pedagogika

Hadi a hmyz

4 x montessori přípravné setkání pro předškoláky v ZŠ Spálov

Divadlo – O chytré lišce – Dělnický dům Odry (Divadlo Andromeda)

Velikonoční tvoření

Vynášení smrtek

 4 x montessori přípravné setkání pro předškoláky v ZŠ Spálov

Keramika

Fotografování dětí – umělecké foto

Zápis do 1. třídy

Kouzlení s pohádkou – vystoupení kouzelníka

Vystoupení ke dni matek

Zápis do MŠ

Divadlo – Průzkumníci v Africe

Fotografování

Loutkové divadlo Ostrava

Výlet

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

Spaní ve školce pro předškoláky

Pravidelně:

Návštěvy tělocvičny

Výuka angličtiny

Plavecký výcvik

páteční turistické procházky - Světýlka

otevřená středeční dopoledne pro rodiče a veřejnost - Světýlka

Třída Sluníček se zapojila do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" a "Celé Česko čte dětem"

Akce MŠ ve školním roce 2016/2017:

Zahájení školního roku

Fotografování dětí

Přednáška o dravcích s ukázkami výcviku

Divadlo „Krysáci“

Keramická dílna

Vánoční tvoření

Mikulášská nadílka

Vánoční čtení v knihovně v Odrách

Vánoční výstava – infocentrum Odry

Posezení u stromečku

Vánoční posezení s rodiči

Návštěva 1. třídy s klasickou výukou

Divadlo „Pařezová chaloupka“

Exkurze v rámci tématu Čím bych chtěl být – obchod, stolařská dílna, kovář, farmář, hasičárna, kostel, zemědělské družstvo

Lesní pedagogika - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divadlo „Pohádka z Budíku“

Vystoupení houslového virtuosa Jiřího Erlebacha

Velikonoční tvoření

Vynášení Smrtí

Zápis do 1. třídy

Jarní posezení s rodiči

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Besídka pro maminky

Školní akademie

Divadlo „Průzkumníci a Austrálii“

Školní výlet na zámek Kunín

Rozloučení s předškoláky

Návštěva dopravního hřiště

Tvoříme s ČPZP

 

 

Aktuality, novinky
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin