Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Dění ve školce

Akce MŠ ve šk. roce 2019/2020

Akce MŠ - třída Sluníček 

- zahájení školního roku

- třídní schůzka

- Trilopark

- návštěva dětí z 1. třídy

- zooterapie – králíci a morčata

- třídní schůzka ohledně lyžařského výcviku

- Buďme kamarádi – o životě s hendikepem

- setkání rodičů předškoláků s paní učitelkou nižšího stupně (vstup dítěte do 1. třídy)

- jarmark v Luboměři

- jarmark ve Spálově

- Mikulášské hledání

- Vánoční besídka

- Vánoční čtení – knihovna Odry

- výstava v infocentru Odry

- vystoupení pěveckého sboru

- pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ


Akce MŠ ve šk. roce 2018/2019

Akce MŠ – třída Sluníček

Muzikoterapie

Sněhurka – divadlo Ententýky

Zdravá 5 – zdravé a nezdravé potraviny

Třídní schůzka – lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Návštěva 1. třídy

Beseda nad knihou – Lenka Rožnovská

Koncert – p. Zenkl

Kouzelnické představení „Slet broučků ve školce“

Vynášení smrti

Pískování – akce s rodiči

Zápis do 1. třídy

Fotografování dětí

Zahájení předplaveckého výcviku na plovárně v Hranicích

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Agility- výcvik psů

Divadlo Letadlo „Průzkumníci na Severním pólu“

Školní akademie ke Dni matek

Loutkové divadlo v Odrách – Jak pejsek a kočička uklidili les

Hudební pohádka ZUŠ Odry

Školní výlet - Sluňákov

Pasování na školáčky

Muzikoterapie

Dopraví hřiště

Pohádková cesta – akce s rodiči a předškoláky

Ukončení školního roku

Během školního roku probíhala ve třídě Sluníček výuka angličtiny, výuka zpěvu a návštěvy tělocvičny.

Zapojili jsme se do projektů: „Hrajeme si s mandalami“, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. A také soutěže o bačkůrky pro celou třídu.

Akce MŠ – třída Světýlek

Myška Klárka a veverka Terka - pohádka o Sněhurce
Zdravá pětka - přednáška s dramatizací a hrami o výživě, zdraví a pohybu
Úvodní přednáška o Montessori pro zájemce rodiče (ZŠ)
Třídní schůzka ohledně lyžařského kurzu v MŠ

individuální setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Lyžařský kurz
2. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
3. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)

4. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
5. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Muzikohrátky - Gavlasovi
6. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
Škola naruby
7. setkání montessori přípravného kurzu pro předškoláky a rodiče (ZŠ)

Slet broučků ve školce - kouzelník
8. setkání montessori přípravného kurzu - piknik ve třídě pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
1/4 přednáška pro zájemce rodiče k předškolnímu vzdělávání v montessori MŠ
Smrtná neděle - vynášení smrti ze vsi
Zápis do první třídy montessori - pro předškoláky a rodiče (ZŠ)
2/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)
Masáže dětí pod vedením odborníka (chodidla), ukázky, přednáška
Velikonoční pískování - odpolední tvoření pro rodiče s dětmi
Fotografování dětí + společné foto + foto předškoláci
3/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)
Martina Špinková - povídání o strachu a o smrti
4/4 setkání s rodiči a dětmi, pro zájemce o montessori v předškolním vzdělávání (MŠ)

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - montessori
Agility, ukázka výcviku psů
Den matek - vystoupení v sokolovně
Divadlo - Průzkumníci v Grónsku (MŠ)
Loutkové divadlo Odry - Jak kočička a pejsek uklidili les

ZUŠ Odry - vystoupení pro děti ZŠ a MŠ před zápisem do ZUŠ
Pasování a rozloučení s předškoláky - odpolední akce pro děti a rodiče + přespání ve školce
Výlet Sluňákov v Olomouci
Olympijské hry pro děti
Dopravní hřiště Odry

Pravidelné programy pro děti

Angličtina s Radkou Otáhalovou (čtvrtky)

Názorné lekce práce s montessori pomůckami (praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika a kosmická výchova)

Učíme se vařit a péct (1 x týdně)

Hry a cvičení v tělocvičně ZŠ (zimní období, každý pátek)

Celodopolední turistické výpravy (podzimní, jarní a letní období, každý pátek)

Květen až červen - plavecký kurz Hranice

Akce MŠ ve školním roce 2017/2018:

Kukuřičné bludiště Hranice - Sluníčka

Třídní schůzka –  Sluníčka

Divadlo - Smolíček – Dělnický dům Odry (Agentura KK)

Třídní schůzka –Světýlka

Drakiáda

Divadlo ve školce

Depistáž řeči

Divadlo - O koblížkovi – Dělnický dům Odry (Divadlo Sympatie)

Vánoční tvoření s rodiči

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka – akce s rodiči – Sluníčka

Vánoční posezení - Světýlka

Návštěva 1. třídy – klasická výuka - Sluníčka

Divadlo – Pískomil se vrací – Dělnický dům Odry (pohybově aktivní koncert živé muziky)

Lesní pedagogika

Hadi a hmyz

4 x montessori přípravné setkání pro předškoláky v ZŠ Spálov

Divadlo – O chytré lišce – Dělnický dům Odry (Divadlo Andromeda)

Velikonoční tvoření

Vynášení smrtek

 4 x montessori přípravné setkání pro předškoláky v ZŠ Spálov

Keramika

Fotografování dětí – umělecké foto

Zápis do 1. třídy

Kouzlení s pohádkou – vystoupení kouzelníka

Vystoupení ke dni matek

Zápis do MŠ

Divadlo – Průzkumníci v Africe

Fotografování

Loutkové divadlo Ostrava

Výlet

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

Spaní ve školce pro předškoláky

Pravidelně:

Návštěvy tělocvičny

Výuka angličtiny

Plavecký výcvik

páteční turistické procházky - Světýlka

otevřená středeční dopoledne pro rodiče a veřejnost - Světýlka

Třída Sluníček se zapojila do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" a "Celé Česko čte dětem"

Akce MŠ ve školním roce 2016/2017:

Zahájení školního roku

Fotografování dětí

Přednáška o dravcích s ukázkami výcviku

Divadlo „Krysáci“

Keramická dílna

Vánoční tvoření

Mikulášská nadílka

Vánoční čtení v knihovně v Odrách

Vánoční výstava – infocentrum Odry

Posezení u stromečku

Vánoční posezení s rodiči

Návštěva 1. třídy s klasickou výukou

Divadlo „Pařezová chaloupka“

Exkurze v rámci tématu Čím bych chtěl být – obchod, stolařská dílna, kovář, farmář, hasičárna, kostel, zemědělské družstvo

Lesní pedagogika - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divadlo „Pohádka z Budíku“

Vystoupení houslového virtuosa Jiřího Erlebacha

Velikonoční tvoření

Vynášení Smrtí

Zápis do 1. třídy

Jarní posezení s rodiči

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Besídka pro maminky

Školní akademie

Divadlo „Průzkumníci a Austrálii“

Školní výlet na zámek Kunín

Rozloučení s předškoláky

Návštěva dopravního hřiště

Tvoříme s ČPZP

 

 

Aktuality, novinky
31/052020
Rozhodnutí o přijetí do MŠ - Vážení rodiče, zveřejnili jsme rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro šk. rok 2020/2021. Dokument naleznete v záložce ŠKOLKA-ZÁPIS DĚTÍ.
16/052020
Otevření mateřské školy - vážení rodiče, rozhodnutím paní starostky se od 25. 5. 2020 otevře mateřská škola ve Spálově. Více informací a oficiální sdělení paní starostky jsme zveřejnili na našem webu v záložce CO SE DĚJE.
16/052020
Bleší trh jaro 2020 - na našich stránkách jsme v záložce CO SE DĚJE zveřejnili plakát k tradiční akci Bleší trh, kterou pořádá SRPŠ. Všechny informace jsou uvedeny v letáčku. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Děkujeme za podporu!
03/052020
Dokumenty k otevírání mateřských a základních škol- vážení rodiče, zveřejnili jsme dokumenty MŠMT k otevírání mateřských a základních škol. Dokumenty naleznete v záložce CO SE DĚJE.
18/042020
Vážení strávníci, od pondělí 20.4. bude částečně zprovozněna školní jídelna ZŠ pro cizí strávníky (nikoli pro žáky a zaměstnance škol). Bližší informace je vyvěšena v záložce JÍDELNA-INFORMACE A DOKUMENTY.
14/042020
Zápis dětí do MŠ- Vážení rodiče, zveřejnili jsme informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Veškeré důležité dokumenty naleznete v záložce ŠKOLA-ZÁPIS DĚTÍ.
09/042020
Zápis dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - vážení rodiče, vyvěsili jsme rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. tříd v klasickém a montessori vzdělávacím programu. Dokumenty naleznete v záložce ŠKOLA-DOKUMENTY-ZÁPIS DĚTÍ a také MONTESSORI-ZÁPIS DĚTÍ.
22/032020
Zápis dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - Vážení rodiče našich budoucích žáků, na webu školy jsme vyvěsili aktuální informace a důležité dokumenty potřebné k zápisu dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - studium na základní škole s klasickou/montessori pedagogikou. Informace a dokumenty naleznete v záložkách ŠKOLA-DOKUMENTY-ZÁPIS DĚTÍ a v MONTESSORI-ZÁPIS DĚTÍ. Děkujeme za pozornost, kterou jim věnujete.
22/032020
Přehledy učiva pro 1. stupeň- vážení rodiče a žáci, na webu školy budeme vyvěšovat informativně týdenní přehledy učiva v zálošce ŠKOLA-TŘÍDY 1.-5. naleznete jako články ke stránce.Rodiče žáků dostávají mimo to ještě detailní pokyny k výuce od třídních učitelek na své osobní emaily. 2. stupeň ZŠ funguje formou online učebny, kde žáci dostávají zadání úkolů a odevzdávají své práce. Montessori sekce má rovněž své způsoby online výuky. Předem děkujeme za spolupráci.
21/032020
Uzavření školní kuchyně - Vážení strávníci, oznamujeme vám, že školní kuchyně bude uzavřena od úterý 24. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ. Podrobnější informace jsme vyvěsili v záložce CO SE DĚJE.
16/032020
Uzavření školní kuchyně - Vážení strávníci, oznamujeme vám, že školní kuchyně bude uzavřena ve dnech: ČTVRTEK 19. 3., PÁTEK 20.3. a v PONDĚLÍ 23. 3. 2020. Podrobnější informace jsme vyvěsili v záložce CO SE DĚJE.
16/032020
Uzavření Mateřské školy - Vážení rodiče, v záložce CO SE DĚJE jsme vyvěsili informaci o Mimořádném opatření uzavření Mateřské školy ve Spálově od 17.3.2020, nařízené starostkou obce Ludmilou Sucháčkovou.
14/032020
Informace - uzavření tělocvičny - nouzový stav - S platností od dnešního dne, tj. od 13. 3. 2020, je pro veřejnost uzavřena i tělocvična školy.
14/032020
Informace - emailová komunikace s žáky- Vážení rodiče, v záložce CO SE DĚJE jsme vyvěsili bližší informace ohledně emailové komunikace s žáky v době uzavření škol kvůli nákaze koronaviru. Věnujte jim, prosím, pozornost. Děkujeme za spolupráci.
11/032020
Informace ohledně uzavření škol - Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, dle nařízení MZ ČR je stanoven zákaz vstupu žáků do školy od 11.března 2020 do odvolání. Školní jídelna nebude pro žáky vařit a odhlášení stravy v době uzavření školy provede centrálně vedoucí školní jídelny nebo ředitel školy. Sledujte, prosím, webové stránky školy. Škola bude realizovat v rámci možností výuku s využitím Internetu. Žáci nebo rodiče budou dostávat pokyny od vyučujících prostřednictvím webových stránek tříd, Učebny Google, nebo e-mailovou korespondencí. Více Vám sdělí třídní učitelé e-mailovou korespondencí. Můžete si ve škole nechat potvrdit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET. Doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou domluvu předem s účetní školy. Všechny aktuální dokumenty viz. - záložka CO SE DĚJE.
09/032020
Změny ve školní jídelně- v záložce Jídelna-Informace a dokumenty jsme vyvěsili k obeznámení veřejnosti dokument Informace o změnách podmínek stravování ve školních jídelnách ZŠ a MŠ Spálov. Změny se týkají vedoucí šk. jídelen a ukončení zkušebního provozu online systému objednávání. Od 29.2.2020 započal "ostrý provoz" a zodpovědnost za objednávání a odhlašování přebírá strávník, zaměstnanci jídelny již nebudou do systému vstupovat. Děkujeme za akceptaci.
08/032020
Informace pro rodiče - opatření proti šíření koronaviru - 8. 3. 2020 Žádáme tímto všechny zákonné zástupce žáků základní školy nebo dětí mateřské školy, kteří byli v době jarních prázdnin (2. 3. 2020 - 6. 3. 2020, resp. do 8. 3. 2020) v rámci dovolené na územích zasažených koronavirem, zejména v Itálii, aby děti nechali po dobu 14 dní v domácí karanténě. Další informace viz. příloha v záložce "Co se děje?"
06/032020
Informace rodičům ke koronaviru Za účelem informovat a poskytnout doporučení rodičům, zákonným zástupcům žáků, žákům a zaměstnancům školy k aktuální epidemiologické situaci dáváme k dispozici následující dva dokumenty, umístěné v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Nabídka informační služby- Vážení rodiče, sdílíme nabídku informační služby příchodu/odchodu dětí ze ZŠ pomocí sms. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLA-INFORMAČNÍ SLUŽBA
02/022020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 - vážení rodiče a milé děti, srdečně vás zveme na letošní Maškarní ples, který se koná 8. 2. 2020 od 14:30 ve spálovské sokolovně. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka na rodinný tábor Týden jinak Sdílíme pozvánku na letní rodinný tábor Týden jinak. Bližší informace na letáku naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka pro rodiče na workshop- Vážení rodiče, zveme vás na workshop Rizika internetu a nadužívání moderních technologií, který se koná 6.2. na ZŠ Komenského v Odrách, 13.2. na ZŠ v Jakubčovicích n. O. a 27.2. na ZŠ Komenského ve Fulneku. Jedná se o jeden a týž workshop, který je nabízen ve třech termínech. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
25/012020
Vyvěšení podmínek objednávání stravy Vážení strávníci, již od prosince je zaveden nový online systém objednávání stravy. Na webu JÍDELNA-OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY naleznete detailní návody. Nyní pro vás ještě vyvěšujeme shrnutí nejdůležitějších informací, naleznete na webu JÍDELNA - INFORMACE.
25/012020
Uzavření školních jídelen 31. 1. 2020 Vážení strávníci, dovolujeme si vám oznámit, že v den pololetních prázdnin - 31. 1. 2020 budou uzavřeny školní jídelny ZŠ a MŠ Spálov. V tento den také proběhne kontrola online systému objednávání jídel. Podrobnější informace naleznete na webu JÍDELNA-INFORMACE.
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin