Základní a mateřská škola spálov.

Dění ve školce

 

Akce MŠ ve školním roce 2017/2018:

Září:

 

Kukuřičné bludiště Hranice - Sluníčka

 

Třídní schůzka –  Sluníčka

 

Divadlo - Smolíček – Dělnický dům Odry (Agentura KK)

 

Třídní schůzka –Světýlka

 

Říjen:

 

Drakiáda

 

Divadlo ve školce 

 

Depistáž řeči

 

Listopad:

 

Divadlo - O koblížkovi – Dělnický dům Odry (Divadlo Sympatie)

 

Vánoční tvoření s rodiči

 

Prosinec:

 

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka – akce s rodiči – Sluníčka

 

Vánoční posezení - Světýlka

 

Leden:

 

Návštěva 1. třídy – klasická výuka - Sluníčka

 

Divadlo – Pískomil se vrací – Dělnický dům Odry (pohybově aktivní koncert živé muziky)

 

Únor:

 

Lesní pedagogika

 

Hadi a hmyz

 

Březen:

 

Divadlo – O chytré lišce – Dělnický dům Odry (Divadlo Andromeda)

 

Velikonoční tvoření

 

Vynášení smrtek

 

Duben:

 

Keramika

 

Fotografování dětí – umělecké foto

 

Zápis do 1. třídy

 

Kouzlení s pohádkou – vystoupení kouzelníka

 

Květen:

 

Vystoupení ke dni matek

 

Zápis do MŠ

 

Divadlo – Průzkumníci v Africe

 

Červen:

 

Fotografování

 

Loutkové divadlo Ostrava

 

Výlet

 

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě

 

Spaní ve školce pro předškoláky

 

Pravidelně:

 

Návštěva tělocvičny

 

Angličtina

 

Plavání

 

Třída Sluníček se zapojila do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" a "Celé Česko čte dětem".

 

Akce MŠ ve školním roce 2016/2017:

Zahájení školního roku

Fotografování dětí

Přednáška o dravcích s ukázkami výcviku

Divadlo „Krysáci“

Keramická dílna

Vánoční tvoření

Mikulášská nadílka

Vánoční čtení v knihovně v Odrách

Vánoční výstava – infocentrum Odry

Posezení u stromečku

Vánoční posezení s rodiči

Návštěva 1. třídy s klasickou výukou

Divadlo „Pařezová chaloupka“

Exkurze v rámci tématu Čím bych chtěl být – obchod, stolařská dílna, kovář, farmář, hasičárna, kostel, zemědělské družstvo

Lesní pedagogika - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divadlo „Pohádka z Budíku“

Vystoupení houslového virtuosa Jiřího Erlebacha

Velikonoční tvoření

Vynášení Smrtí

Zápis do 1. třídy

Jarní posezení s rodiči

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Besídka pro maminky

Školní akademie

Divadlo „Průzkumníci a Austrálii“

Školní výlet na zámek Kunín

Rozloučení s předškoláky

Návštěva dopravního hřiště

Tvoříme s ČPZP

 

 

Aktuality, novinky
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin