Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Zaměstnanci školy

Školní rok 2019/2020:

Vedení školy: 

ředitel školy PaedDr. Zdeněk Kotas  infovedeni@zsspalov.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Marie Süsenbeková infovedeni@zsspalov.cz
výchovný poradce, vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Marie Süsenbeková susenbekova@zsspalov.cz

 

Přehled vyučujících na základní škole a kontakty 

Třída Vyučující emailový kontakt
1. stupeň    
1.A Mgr. Markéta Krumpolcová krumpolcova@zsspalov.cz
1.B Mgr. Terezie Lukšíková luksikova@zsspalov.cz
1.C Mgr. Kristýna Fardová fardova@zsspalov.cz
2.A, 3.A Mgr. Lenka Zelcová zelcova@zsspalov.cz
2.B Mgr. Renáta Šebestová sebestova@zsspalov.cz
4.A Ing. Zuzana Bálková
5.A  Mgr. Svatava Strýčková stryckova@zsspalov.cz
2. stupeň    
6.A Mgr. Vlasta Šustková  sustkova@zsspalov.cz
7.A Mgr. Jarmila Mazáčová mazacova@zsspalov.cz
8.A Mgr. Věra Zgažarová  zgazarova@zsspalov.cz
9.A Mgr. Jan Nohel nohel@zsspalov.cz
Vyučující bez třídnictví    
PaedDr. Zdeněk Kotas 2. stupeň - fyzika  
kotas@zsspalov.cz
Mgr. Barbora Kopřivová 2. stupeň - chemie, přírodopis  
koprivova@zsspalov.cz
Bc. Petra Azabache montessori třídy, domácnost, jazyk český, anglický a německý  
azabache@zsspalov.cz
Asistenti pedagoga    
Gabriela Kubicová asistent pedagoga kubicova@zsspalov.cz
Vlasta Balážová

asistent pedagoga


balazova@zsspalov.cz
Dana Potschová školní asistent a vychovatelka školní družiny  
potschova@zsspalov.cz
Iveta Potschová asistent pedagoga  
potschovaIveta@zsspalov.cz
Bc. Jana Kadlčková asistent pedagoga kadlckova@zsspalov.cz
Žaneta Václavíková asistent pedagoga vaclavikova@zsspalov.cz

Kateřina Levová školní asistent
Školní družina
Hana Vojkůvková vedoucí ŠD
Správní zaměstnanci
Marcela Kuncová účetní školy
Dáša Hrnčiříková úklid školy
Jana Ambrožová úklid školy
Marek Zima údržba školy
Luboš Zima údržba školy
Školní jídelna:
Ilona Zálešáková vedoucí šk. jídelny
Kateřina Robová kuchařka jídelny ZŠ
Romana Pukáčová kuchařka jídelny ZŠ
Kristýna Machalová kuchařka jídelny ZŠ
Jana Marszalková pomocná kuchařka ŠJ ZŠ
Petra Šustková kuchařka jídelny MŠ
Ladislava Klevarová pomocná kuchařka ŠJ MŠ
Ostatní zaměstnanci:   
Radka Otáhalová Klubík Montík Hranice
Ludmila Marečková Klubík Montík Hranice
Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin