Základní a mateřská škola spálov.

Kdo nás učí a kontakty

Školní rok 2017/2018:

Vedení školy: 

ředitel školy PaedDr. Zdeněk Kotas  infovedeni@zsspalov.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Marie Süsenbeková infovedeni@zsspalov.cz
výchovný poradce, vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Marie Süsenbeková susenbekova@zsspalov.cz

 

Přehled vyučujících na základní škole a kontakty 

Třída Vyučující emailový kontakt
1. stupeň    
1.A Mgr. Svatava Strýčková stryckova@zsspalov.cz
1.B Mgr. Kristýna Šmatelková fardova@zsspalov.cz
1.C Mgr. Kristýna Fardová fardova@zsspalov.cz
2.A, 3.A Mgr. Lenka Zelcová zelcova@zsspalov.cz
4.A Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková krumpolcovamatuskova@zsspalov.cz
5.A  Mgr. Miroslava Kvasnicová  kvasnicova@zsspalov.cz
2. stupeň    
6.A Mgr. Věra Zgažarová (zeměpis, anglický jazyk) zgazarova@zsspalov.cz
7.A Mgr. Jan Nohel (matematika, tělesná výchova, chemie) nohel@zsspalov.cz
8.A Mgr. Vlasta Šustková (matematika, informatika, přírodopis, pracovní činnosti) sustkova@zsspalov.cz
9.A Mgr. Marie Süsenbeková (angličtina, přírodopis, chemie) susenbekova@zsspalov.cz
Vyučující bez třídnictví    
PaedDr. Zdeněk Kotas 2. stupeň - fyzika  
Mgr. Kateřina Hrabcová 2. stupeň - český jazyk, dějepis, domácnost hrabcova@zsspalov.cz
Mgr. Kateřina Rozbrojová německý jazyk, občanská výchova, rodinná výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti 4.a5. tř.  rozbrojova@zsspalov.cz
Mgr. Aneta Růžičková 2. stupeň - výtvarná výchova  
Mgr. Renáta Šebestová montessori třídy - tandemová učitelka  
Asistenti pedagoga    
Gabriela Kubicová 8.A ročník, vedoucí asistentů pedagoga kubicova@zsspalov.cz
Zuzana Nedělková

1.A  

 
Vlasta Balážová

4.A

 
Nikol Kočtářová 7.A  
Dana Potschová montessori třídy  
Iveta Potschová montessori třídy  
Kateřina Bradová montessori třídy  
Aktuality, novinky
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin