Základní a mateřská škola spálov.

Medailonky učitelů v ZŠ

PaedDr. Zdeněk Kotas

Jsem technicky založený člověk, a tak jsem vystudoval vysokoškolský obor učitelství fyziky – základy techniky. Občas navíc vyučuji tělesnou výchovu. Obdivuji teoretickou fyziku a z osobností Alberta Einsteina. Jeho citát „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ se stal i mým osobním krédem. Při jakékoliv činnosti s dětmi mě baví jejich bezprostřednost, nápaditost, originalita reakcí. Potěší mě, když mohu sledovat dobře fungující vztahy ve škole, třídě, skupině. Energii mi občas bere mnoho zbytečných formálních činností a někdy zdlouhavé procesy u jednoduchých věcí mimo výchovně vzdělávací proces. K mým zálibám dlouhodobě patří sport, zvláště fotbal a cyklistika. V současně době se více vracím k turistice, vč. vysokohorské, k lyžování a k rekreačnímu běhání. Snažím se kompenzovat psychickou práci fyzickou námahou, a tak načerpat duševní sílu. Ve Spálově jsem byl poprvé na skautském táboře u nečínského potoka. V mém případě se jedná spíše o nostalgické vzpomínky, ale nelituji toho, že jsme se s rodinou rozhodli trávit část svého života v klidném prostředí blízko lesů. Pocházím z Vratimova u Ostravy a postupně jsme se přestěhovali až do Luboměře, kde bydlíme již více než 15 let. Na spálovské škole mě fascinuje celá řada věcí: její historie a dynamika změn, umístění v budově bývalého zámku, školní zahrady a zeleň a hlavně její téměř rodinná atmosféra. Často slýcháváme, že každá nová generace dětí je horší. Já tento názor nesdílím. Děti jsou stejné, jen prostředí a věci, které nás obklopují, se mění, a to podstatně rychleji než dříve a ne vždy způsobem, jakým bychom si zrovna přáli. Dětem není úplně snadné vysvětlit pravidla, meze a dbát na jejich dodržování. Vždy se mi osvědčilo jednat s nimi slušně, bez emocí a konstruktivně. Výsledkem byla snad oboustranná spokojenost. Několikrát se mi v životě stalo, že jsem pravou hodnotu věcí, osob i zvířat poznal, až když jsem je ztratil… Snažím se toho již vyvarovat a vše, co potřebuji k svému životu, již neztrácet. Snažím se vážit si všeho, co mě obklopuje a uvědomovat si jejich hodnotu právě teď, v přítomnosti.  

Mgr. Marie Süsenbeková

Svou profesní aprobaci učitelství přírodopisu – chemie jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vždy mě fascinovalo objevovat taje a zákonitosti přírody. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou mně blízkých předmětů, jako je hudební výchova a anglický jazyk. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že vyučovat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. V naší škole vykonávám funkci zástupkyně ředitele a výchovného poradce. Vyučování je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná a laskavě přísná, oceňovat i drobné pokroky dětí a vnímat je jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Nejlépe se odreaguji při práci na zahrádce, při procházce se psem, čtením kvalitní knihy nebo při příjemné hudbě. S místním krajem jsem doslova „srostlá“. Od narození bydlím v sousední Luboměři. Spálovskou školu jsem si zažila i jako žákyně. Dnes pro mě nejvíce znamená krásné přírodní okolí, místní děti se zdravým duchem a vnímaví kolegové. Řídím se slovy "Všechno zlé je k něčemu dobré" a  citátem A. de Saint Exupéryho: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

Mgr. Lenka Zelcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně na Ostravské univerzitě. Již několik let se věnuji také logopedii a provádím na naší škole nápravu řeči dětí, které to potřebují. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 26 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, písaři a počtáři. Ve volném čase ráda čtu dobré knížky a chodím se psem na procházky do lesů, což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu, když se cítím vyčerpaně nebo rozladěně. Řídím se heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé je k něčemu dobré.“ Ve Spálově jsem se narodila, do spálovské školy jsem sama osm let chodila a po vysokoškolských studiích jsem se tady opět ráda vrátila. Upřímně si vážím toho, že zde můžu učit a neměnila bych.

Mgr. Svatava Strýčková

Mám vystudovanou aprobaci učitelství 1. stupně. Nejraději pracuji s nejmenšími dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a roztomilé. Největší zálibou jsou pro mě moji pejsci, se kterými chodím každý den na procházky, během nichž čerpám pozitivní energii. Ráda také pracuji na své zahradě a trávím čas se svou rodinou. Do Spálova dojíždím z Hranic, odkud pocházím. Na spálovské škole nejvíce kladně vnímám krásné přírodní prostředí. Vyhovuje mi také menší kolektiv pedagogů i menší počty dětí ve třídách, neboť zde pak můžu uplatnit individuální přístup. 

Mgr. Miroslava Kvasnicová

Jsem aprobovanou učitelkou na I. stupni. Čas od času vyučuji hlavně češtinu i na druhém stupni. Úplně nejraději jsem učila a učím vždy češtinu. Práce s dětmi je pro mě zajímavá tím, že je každý den, každou hodinu zcela jiná. I když jsem čtyřikrát za sebou učila 1. třídu, pokaždé jsem učila trochu jinak. Děti jsou pokaždé jiné i já se tím posouvám a vyvíjím dál. Nejradostnější jsou chvíle, kdy člověk cítí, že s ním děti souzní, tzv. jedou na stejné vlně. A pak těch překvapení! Nejtěžší je naopak překonávat nezájem, nedej bože odpor. Pak musím hledat cesty, co mám změnit. Naštěstí je těchto situací méně. Nejraději relaxuji s knížkou, s vnoučaty nebo v lese či na kole. Spálov, škola a jeho okolí jsou pro mě druhým domovem. Prožila jsem tady mnoho let. Škola se proměnila, tak jako nic nezůstane stejné, určitě to byly ale změny k lepšímu. S tolika mladými nadšenými lidmi to ani jinak není možné. Jsem ráda, že mohu být součástí tohoto týmu.

Mgr. Markéta Krumpolcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se speciální pedagogikou na Ostravské univerzitě. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Práce s nimi mě ohromně naplňuje. Baví mě rozvíjet dětstký potenciál a vidět na dětech zpětnou vazbu ke svému snažení. Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, syn a dcerka. Ráda chodím do přírody, někdy krokem, někdy klusem, čtu zajímavé knihy, tvořím různé výrobky a zpívám. Na místní škole si cením příjemné atmosféry a krásného přírodního prostředí. Nemám ráda lež a neupřímnost, podle mě by lidé měli dělat vše od srdce, neboť vše lze pak lépe zvládnout. 

Mgr. Věra Zgažarová

Vystudovala jsem učitelství občanské výchovy a zeměpisu, dále vyučuji ještě anglický jazyk a tělesnou výchovu na 2. stupni. Na práci s dětmi mě nejvíce těší, když mají žáci o učivo zájem a mají dobré výsledky a naopak mě unavuje, když se někdo nesnaží, i když by potenciál měl. Mám především sportovní záliby, hraju basketbal a volejbal, z cestování dávám přednost horské turistice. Občas mě pořádně chytne i dobrá kniha. Pocházím z Bartošovic, ale s manželem a třemi syny jsme se usadili ve Spálově. Nejvíce na naší škole oceňuji příjemné rodinné prostředí. 

Mgr. Vlasta Šustková

Aprobace paní Šustkové je: matematika, informatika, přírodopis, vyučuje ale také pěstitelství a praktika z ekologie. Očima jejích žáků je paní učitelka Šustková milá, hodná, chápající a vždy se s ní něčemu zasmějí. Dokáže být ale i přísná, spravedlivá a stojí si za svým názorem. Vždy se s ní něčemu zasmějí. Paní učitelka je tvořivá. Nejlépe si odpočine u ručních prací, nejraději má háčkování a pletení, od ruky jí jde ale téměř cokoli. 

Mgr. Kateřina Hrabcová - momentálně na MD

Vystudovala jsem obory učitelství českého jazyka a základů společenských věd na Ostravské univerzitě a učitelství dějepisu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuji češtinu a dějepis žáky 2. stupně. Od dětství mě fascinovaly knihy, a tak jsem hledala možnosti, jak se své lásce věnovat i profesně. Došla jsem k názoru, že by bylo pěkné, kdyby se o skvělých knihách dozvídali i další lidé. To byl odrazový můstek mému učitelskému životu, jehož názorová východiska se postupně značně proměnila. Dnes je pro mě nejdůležitější posouvat dál žáky v jejich možnostech, učit je o věcech, které jsou pro ně důležité, rozvíjet jejich myšlení a fantazii, ale také v nich podporovat, aby byli dobrými a šťastnými lidmi. Baví mě v nich budovat zásadní humanitní povědomí o světě kolem nich, ráda s nimi diskutuji o aktuálních problémech. I dnes nejvíce mé srdce zaplesá, když vidím, jak žáci dokážou prožít umělecké dílo a sami vytvoří úžasné literární práce. Je pro mě obohacující pozorovat radost z jejich úspěchů. Někdy mě mrzí, jak jsou někteří lidé negativní, protože věřím tomu, že život je dar a máme si ho užít. Pocházím z Chuchelné, malé vesnice u Opavy, ale momentálně žiji s manželem v Hranicích, odkud dojíždím do Spálova. Svůj volný čas trávím hlavně s manželem, přáteli a rodinou. Mám hlavně kulturní zájmy, ráda cestuji a stále se něco nového učím. V poslední době je mou hlavní zálibou zdravé vaření. 

Mgr. Jarmila Mazáčová

Vystudovala jsem obory český jazyk – dějepis. Dlouhodobě učím také německý jazyk. Dějepis mám velice ráda, protože díky němu poznávám nejrůznější osoby, které kdysi žily a ovlivňovaly své okolí, dostávám se na místa, která fyzicky opravdu nenavštívím, a obdivuji, co všechno naši předci uměli vyrobit, postavit, namalovat, vymyslet aj. Čeština se mi líbí pro její rozmanitost a složitost. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví. Nejraději čtu, zajímám se o záhadné jevy. Občas na zahrádce experimentuji – snažila jsem se o vybudování motýliště. Spálov beru za svůj, vzhledem k tomu, jak dlouho tu působím. Dojíždím 26 let a nedělá mi to problém! Líbí se mi místní park a záhony před školou, to, že je škola v budově zámku a jsou zde ještě znatelné zámecké prvky. Ač jsme malá vesnická škola, měli jsme a máme celou řadu nadaných žáků, díky nimž máme v našem okolí dobré jméno. Velmi důležitý je kolektiv lidí, kteří ve škole pracují, protože bez zodpovědných lidí by se ve škole pracovalo mnohem obtížněji. Protože už mám co porovnávat, tak musím říci, že žáci jsou pořád stejní. Stále si myslím, že mám co žákům nabídnout, že je umím pro daný předmět nadchnout a že je umím pobavit některou z nepřeberných historek, které jsem tady na škole zažila, ať už s jejich rodiči či staršími sourozenci.

Gabriela Kubicová

Pracuji na základní škole jako vedoucí asistentka pedagogů. Sama trávím nejvíce času se svým svěřencem v sedmém ročníku. Vedu také výtvarný kroužek. Práce s dětmi mě lákala od dětství, pro tuto práci jsem se rozhodla poté, co odrostly moje vlastní děti a toto rozhodnutí si nemůžu vynachválit. Ve Spálově se mi hned zalíbilo, nejen pro dobrý kolektiv pedagogů, ale především pro naše bezvadné děti. Ve volném čase se věnuji rodině, cestování a tvořivým činnostem, ráda si zajdi na dobrý muzikál a sama si s chutí zazpívám. Řídím se heslem: "Buď tam, kde je Ti dobře, a obklop se dobrými lidmi, lépe pak zvládneš ty ostatní." 

Nikol Kočtářová

Práci asistenta pedagoga jsem si vybrala, protože mě baví práce s dětmi. Jsem cílevědomá a hodná, ale i upřímná a rázná. Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, jedničky a něco si zapamatují. Když mají radost ony, mám radost i já. Volný čas trávím s manželem a dětmi. Rádi chodíme na procházky, podnikáme výlety nebo si zahrajeme nějaké hry. Bydlím ve Spálově, kam jsem se přivdala. Trvalo mi, než jsem si zvykla, ale líbí se mi tady. Na místní škole se mi líbí, že je malá a rodinná. 

Paní Nikol Kočtářová studuje vysokoškolské studium oboru Český jazyk a literatura a Speciální pedagogika. Na základní škole vyučuje český jazyk a výchovné předměty. 

Vlasta Balážová

Na základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Největší radost mám z každého úspěchu svého svěřence, ale i ostatních dětí ve třídě. Je to dobrá zpětná vazba, která mě činí spokojenou. Energii mi naopak bere lež. Ve volném čase si ráda zacvičím, projedu se na kole a hlavně trávím čas se svým manželem a dětmi. Ke Spálovu mám kladný vztah, jelikož odtud pochází můj manžel. Prostředí je mi známé a cítím se zde dobře. Do Spálova dojíždím z nedaleké vesnice Luboměře pod Strážnou. Místní škola je malá, příjemná, plná úžasných dětí a skvělých pedagogů. 

Miles Leyshon - rodilý mluvčí angličtiny

Od loňského šk. roku 2016/2017 u nás ve škole působí rodilý mluvčí angličtiny – v Montessori třídách a od letošního šk. roku 2017/2018 působí také ve třídách klasické výuky. Jmenuje se Miles Leyshon, pochází ze severozápadní Anglie, z města Manchesteru, ale žije se svou rodinou nedaleko od nás. Dojíždí k nám z Vítovky – obce vzdálené asi 3 km od Oder. Vyučuje 1. - 4. třídu montessori a v klasických třídách působí v 8. a 9. třídě, každý čtvrtek se věnuje s žáky konverzaci v anglickém jazyce. V hodinách se věnuje formou konverzace především procvičování a opakování základních gramatických konstrukcí, otázkám a odpovědím, částečně reáliím obsaženým v učebnici pro daný ročník. Práci s žáky pravidelně prokládá jednoduchými, ale zajímavými a dobře fungujícími aktivitami, využívá obrázky či pracovní listy. U žáků je oblíben pro svou veselou povahu. Dokáže být ale i přísný a je důsledný. Obohacuje školu už jen tím, že je to další z mála mužů v naší škole. Jeho role při učení se cizímu jazyku je nenahraditelná, protože žáci vnímají skutečnou potřebu znát cizí jazyk pro pouhé dorozumění se s jeho osobou, vzniká u nich silná vnitřní motivace, které český učitel dosáhnout nemůže. O školu celkově se zajímá, o přestávkách se zapojuje do hovorů ve sborovně. Naše žáky i prostředí si chválí. I my jsme rádi za tuto spolupráci.

Aktuality, novinky
17/052019
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020. Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, které naleznete v sekci školka-zápis dětí do MŠ 2019. Rozhodnutí má dvě strany.
12/052019
12. května 2019 - Den matek v sokolovně ve Spálově. V neděli 12. května 2019 v 15,00 se uskuteční ve spálovské sokolovně vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ u příležitosti Dne matek. Srdečně zveme.
03/052019
Pěvecká soutěž "Spálovská SUPERSTAR 2019" - Ve středu 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnil první ročník pěvecké soutěže Spálovská SUPERSTAR - více v záložce "Co se děje"
26/042019
Přijetí do 1. třídy - školní rok 2019-2020: Komplexní rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v 1. třídě ve školním roce 2019-2020 je zveřejněno v záložce "Co se děje"
02/042019
Žádost o finanční příspěvek na zakoupení vypalovací pece pro keramiku - nejen pro činnost MŠ - viz. záložka "Co se děje" a příslušný článek Žádost o finanční příspěvek...
02/042019
Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 Poděkování za aktivní účast na akci Bleší trh 2019 je předmětem příspěvku v záložce "Co se děje"
02/042019
Zápis dětí do MŠ 2019 Termíny a potřebné dokumenty v rámci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020 - více viz. záložka školka - Zápis dětí do MŠ 2019
11/032019
Přijímací řízení k základnímu vzdělávání (zápis) na ZŠ a MŠ Spálov - 9. a 10. dubna 2019 Více informací v záložce základní škola - dokumenty
05/032019
Divadélko pro školy z Hradce Králové Dne 13. 2. 2019 k nám do základní školy přijelo Divadélko pro školy z Hradce Králové - více v záložce "Co se děje?" a fotogalerii
04/032019
Bleší trh ...aneb "Dejte věcem ještě šanci!" - březen 2019 - více viz. záložka "Co se děje?"
02/122018
Adventní jarmark V neděli 2. 12. 2018 se ve Spálově uskuteční v 16 hodin rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.U této příležitosti základní škola a mateřská škola připravily malý vánoční jarmark a ve stáncích budou ke koupi výrobky dětí s vánoční tematikou. Připraveno je i občerstvení. Pořadatelem akce je městys Spálov a ZŠ a MŠ Spálov
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin