Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Medailonky učitelů v ZŠ

PaedDr. Zdeněk Kotas

Jsem technicky založený člověk, a tak jsem vystudoval vysokoškolský obor učitelství fyziky – základy techniky. Občas navíc vyučuji tělesnou výchovu. Obdivuji teoretickou fyziku a z osobností Alberta Einsteina. Jeho citát „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ se stal i mým osobním krédem. Při jakékoliv činnosti s dětmi mě baví jejich bezprostřednost, nápaditost, originalita reakcí. Potěší mě, když mohu sledovat dobře fungující vztahy ve škole, třídě, skupině. Energii mi občas bere mnoho zbytečných formálních činností a někdy zdlouhavé procesy u jednoduchých věcí mimo výchovně vzdělávací proces. K mým zálibám dlouhodobě patří sport, zvláště fotbal a cyklistika. V současně době se více vracím k turistice, vč. vysokohorské, k lyžování a k rekreačnímu běhání. Snažím se kompenzovat psychickou práci fyzickou námahou, a tak načerpat duševní sílu. Ve Spálově jsem byl poprvé na skautském táboře u nečínského potoka. V mém případě se jedná spíše o nostalgické vzpomínky, ale nelituji toho, že jsme se s rodinou rozhodli trávit část svého života v klidném prostředí blízko lesů. Pocházím z Vratimova u Ostravy a postupně jsme se přestěhovali až do Luboměře, kde bydlíme již více než 15 let. Na spálovské škole mě fascinuje celá řada věcí: její historie a dynamika změn, umístění v budově bývalého zámku, školní zahrady a zeleň a hlavně její téměř rodinná atmosféra. Často slýcháváme, že každá nová generace dětí je horší. Já tento názor nesdílím. Děti jsou stejné, jen prostředí a věci, které nás obklopují, se mění, a to podstatně rychleji než dříve a ne vždy způsobem, jakým bychom si zrovna přáli. Dětem není úplně snadné vysvětlit pravidla, meze a dbát na jejich dodržování. Vždy se mi osvědčilo jednat s nimi slušně, bez emocí a konstruktivně. Výsledkem byla snad oboustranná spokojenost. Několikrát se mi v životě stalo, že jsem pravou hodnotu věcí, osob i zvířat poznal, až když jsem je ztratil… Snažím se toho již vyvarovat a vše, co potřebuji k svému životu, již neztrácet. Snažím se vážit si všeho, co mě obklopuje a uvědomovat si jejich hodnotu právě teď, v přítomnosti.  

Mgr. Marie Süsenbeková

Svou profesní aprobaci učitelství přírodopisu – chemie jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vždy mě fascinovalo objevovat taje a zákonitosti přírody. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou mně blízkých předmětů, jako je hudební výchova a anglický jazyk. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že vyučovat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. V naší škole vykonávám funkci zástupkyně ředitele a výchovného poradce. Vyučování je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná a laskavě přísná, oceňovat i drobné pokroky dětí a vnímat je jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Nejlépe se odreaguji při práci na zahrádce, při procházce se psem, čtením kvalitní knihy nebo při příjemné hudbě. S místním krajem jsem doslova „srostlá“. Od narození bydlím v sousední Luboměři. Spálovskou školu jsem si zažila i jako žákyně. Dnes pro mě nejvíce znamená krásné přírodní okolí, místní děti se zdravým duchem a vnímaví kolegové. Řídím se slovy "Všechno zlé je k něčemu dobré" a  citátem A. de Saint Exupéryho: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

Mgr. Lenka Zelcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně na Ostravské univerzitě. Již několik let se věnuji také logopedii a provádím na naší škole nápravu řeči dětí, které to potřebují. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 26 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, písaři a počtáři. Ve volném čase ráda čtu dobré knížky a chodím se psem na procházky do lesů, což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu, když se cítím vyčerpaně nebo rozladěně. Řídím se heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé je k něčemu dobré.“ Ve Spálově jsem se narodila, do spálovské školy jsem sama osm let chodila a po vysokoškolských studiích jsem se tady opět ráda vrátila. Upřímně si vážím toho, že zde můžu učit a neměnila bych.

Mgr. Svatava Strýčková

Mám vystudovanou aprobaci učitelství 1. stupně. Nejraději pracuji s nejmenšími dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a roztomilé. Největší zálibou jsou pro mě moji pejsci, se kterými chodím každý den na procházky, během nichž čerpám pozitivní energii. Ráda také pracuji na své zahradě a trávím čas se svou rodinou. Do Spálova dojíždím z Hranic, odkud pocházím. Na spálovské škole nejvíce kladně vnímám krásné přírodní prostředí. Vyhovuje mi také menší kolektiv pedagogů i menší počty dětí ve třídách, neboť zde pak můžu uplatnit individuální přístup. 

Mgr. Markéta Krumpolcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se speciální pedagogikou na Ostravské univerzitě. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Práce s nimi mě ohromně naplňuje. Baví mě rozvíjet dětstký potenciál a vidět na dětech zpětnou vazbu ke svému snažení. Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, syn a dcerka. Ráda chodím do přírody, někdy krokem, někdy klusem, čtu zajímavé knihy, tvořím různé výrobky a zpívám. Na místní škole si cením příjemné atmosféry a krásného přírodního prostředí. Nemám ráda lež a neupřímnost, podle mě by lidé měli dělat vše od srdce, neboť vše lze pak lépe zvládnout. 

Mgr. Věra Zgažarová

Vystudovala jsem učitelství občanské výchovy a zeměpisu, dále vyučuji ještě anglický jazyk a tělesnou výchovu na 2. stupni. Na práci s dětmi mě nejvíce těší, když mají žáci o učivo zájem a mají dobré výsledky a naopak mě unavuje, když se někdo nesnaží, i když by potenciál měl. Mám především sportovní záliby, hraju basketbal a volejbal, z cestování dávám přednost horské turistice. Občas mě pořádně chytne i dobrá kniha. Pocházím z Bartošovic, ale s manželem a třemi syny jsme se usadili ve Spálově. Nejvíce na naší škole oceňuji příjemné rodinné prostředí. 

Mgr. Vlasta Šustková

Aprobace paní Šustkové je: matematika, informatika, přírodopis, vyučuje ale také pěstitelství a praktika z ekologie. Očima jejích žáků je paní učitelka Šustková milá, hodná, chápající a vždy se s ní něčemu zasmějí. Dokáže být ale i přísná, spravedlivá a stojí si za svým názorem. Vždy se s ní něčemu zasmějí. Paní učitelka je tvořivá. Nejlépe si odpočine u ručních prací, nejraději má háčkování a pletení, od ruky jí jde ale téměř cokoli. 

Mgr. Kateřina Hrabcová - momentálně na rodičovské dovolené

Vystudovala jsem obory učitelství českého jazyka a základů společenských věd na Ostravské univerzitě a učitelství dějepisu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuji češtinu a dějepis žáky 2. stupně. Od dětství mě fascinovaly knihy, a tak jsem hledala možnosti, jak se své lásce věnovat i profesně. Došla jsem k názoru, že by bylo pěkné, kdyby se o skvělých knihách dozvídali i další lidé. To byl odrazový můstek mému učitelskému životu, jehož názorová východiska se postupně značně proměnila. Dnes je pro mě nejdůležitější posouvat dál žáky v jejich možnostech, učit je o věcech, které jsou pro ně důležité, rozvíjet jejich myšlení a fantazii, ale také v nich podporovat, aby byli dobrými a šťastnými lidmi. Baví mě v nich budovat zásadní humanitní povědomí o světě kolem nich, ráda s nimi diskutuji o aktuálních problémech. I dnes nejvíce mé srdce zaplesá, když vidím, jak žáci dokážou prožít umělecké dílo a sami vytvoří úžasné literární práce. Je pro mě obohacující pozorovat radost z jejich úspěchů. Někdy mě mrzí, jak jsou někteří lidé negativní, protože věřím tomu, že život je dar a máme si ho užít. Pocházím z Chuchelné, malé vesnice u Opavy, ale momentálně žiji s manželem v Hranicích, odkud dojíždím do Spálova. Svůj volný čas trávím hlavně s manželem, přáteli a rodinou. Mám hlavně kulturní zájmy, ráda cestuji a stále se něco nového učím. V poslední době je mou hlavní zálibou zdravé vaření. 

Mgr. Jarmila Mazáčová

Vystudovala jsem obory český jazyk – dějepis. Dlouhodobě učím také německý jazyk. Dějepis mám velice ráda, protože díky němu poznávám nejrůznější osoby, které kdysi žily a ovlivňovaly své okolí, dostávám se na místa, která fyzicky opravdu nenavštívím, a obdivuji, co všechno naši předci uměli vyrobit, postavit, namalovat, vymyslet aj. Čeština se mi líbí pro její rozmanitost a složitost. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví. Nejraději čtu, zajímám se o záhadné jevy. Občas na zahrádce experimentuji – snažila jsem se o vybudování motýliště. Spálov beru za svůj, vzhledem k tomu, jak dlouho tu působím. Dojíždím 26 let a nedělá mi to problém! Líbí se mi místní park a záhony před školou, to, že je škola v budově zámku a jsou zde ještě znatelné zámecké prvky. Ač jsme malá vesnická škola, měli jsme a máme celou řadu nadaných žáků, díky nimž máme v našem okolí dobré jméno. Velmi důležitý je kolektiv lidí, kteří ve škole pracují, protože bez zodpovědných lidí by se ve škole pracovalo mnohem obtížněji. Protože už mám co porovnávat, tak musím říci, že žáci jsou pořád stejní. Stále si myslím, že mám co žákům nabídnout, že je umím pro daný předmět nadchnout a že je umím pobavit některou z nepřeberných historek, které jsem tady na škole zažila, ať už s jejich rodiči či staršími sourozenci.

Nikol Kočtářová - momentálně na rodičovské dovolené

Práci asistenta pedagoga jsem si vybrala, protože mě baví práce s dětmi. Jsem cílevědomá a hodná, ale i upřímná a rázná. Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, jedničky a něco si zapamatují. Když mají radost ony, mám radost i já. Volný čas trávím s manželem a dětmi. Rádi chodíme na procházky, podnikáme výlety nebo si zahrajeme nějaké hry. Bydlím ve Spálově, kam jsem se přivdala. Trvalo mi, než jsem si zvykla, ale líbí se mi tady. Na místní škole se mi líbí, že je malá a rodinná. 

Paní Nikol Kočtářová studuje vysokoškolské studium oboru Český jazyk a literatura a Speciální pedagogika. Na základní škole vyučuje český jazyk a výchovné předměty. 

Vlasta Balážová

Na základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Největší radost mám z každého úspěchu svého svěřence, ale i ostatních dětí ve třídě. Je to dobrá zpětná vazba, která mě činí spokojenou. Energii mi naopak bere lež. Ve volném čase si ráda zacvičím, projedu se na kole a hlavně trávím čas se svým manželem a dětmi. Ke Spálovu mám kladný vztah, jelikož odtud pochází můj manžel. Prostředí je mi známé a cítím se zde dobře. Do Spálova dojíždím z nedaleké vesnice Luboměře pod Strážnou. Místní škola je malá, příjemná, plná úžasných dětí a skvělých pedagogů. 

Miles Leyshon - rodilý mluvčí angličtiny

Od loňského šk. roku 2016/2017 u nás ve škole působí rodilý mluvčí angličtiny – v Montessori třídách a od letošního šk. roku 2017/2018 působí také ve třídách klasické výuky. Jmenuje se Miles Leyshon, pochází ze severozápadní Anglie, z města Manchesteru, ale žije se svou rodinou nedaleko od nás. Dojíždí k nám z Vítovky – obce vzdálené asi 3 km od Oder. Vyučuje 1. - 4. třídu montessori a v klasických třídách působí v 8. a 9. třídě, každý čtvrtek se věnuje s žáky konverzaci v anglickém jazyce. V hodinách se věnuje formou konverzace především procvičování a opakování základních gramatických konstrukcí, otázkám a odpovědím, částečně reáliím obsaženým v učebnici pro daný ročník. Práci s žáky pravidelně prokládá jednoduchými, ale zajímavými a dobře fungujícími aktivitami, využívá obrázky či pracovní listy. U žáků je oblíben pro svou veselou povahu. Dokáže být ale i přísný a je důsledný. Obohacuje školu už jen tím, že je to další z mála mužů v naší škole. Jeho role při učení se cizímu jazyku je nenahraditelná, protože žáci vnímají skutečnou potřebu znát cizí jazyk pro pouhé dorozumění se s jeho osobou, vzniká u nich silná vnitřní motivace, které český učitel dosáhnout nemůže. O školu celkově se zajímá, o přestávkách se zapojuje do hovorů ve sborovně. Naše žáky i prostředí si chválí. I my jsme rádi za tuto spolupráci.

Aktuality, novinky
31/052020
Rozhodnutí o přijetí do MŠ - Vážení rodiče, zveřejnili jsme rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro šk. rok 2020/2021. Dokument naleznete v záložce ŠKOLKA-ZÁPIS DĚTÍ.
16/052020
Otevření mateřské školy - vážení rodiče, rozhodnutím paní starostky se od 25. 5. 2020 otevře mateřská škola ve Spálově. Více informací a oficiální sdělení paní starostky jsme zveřejnili na našem webu v záložce CO SE DĚJE.
16/052020
Bleší trh jaro 2020 - na našich stránkách jsme v záložce CO SE DĚJE zveřejnili plakát k tradiční akci Bleší trh, kterou pořádá SRPŠ. Všechny informace jsou uvedeny v letáčku. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Děkujeme za podporu!
03/052020
Dokumenty k otevírání mateřských a základních škol- vážení rodiče, zveřejnili jsme dokumenty MŠMT k otevírání mateřských a základních škol. Dokumenty naleznete v záložce CO SE DĚJE.
18/042020
Vážení strávníci, od pondělí 20.4. bude částečně zprovozněna školní jídelna ZŠ pro cizí strávníky (nikoli pro žáky a zaměstnance škol). Bližší informace je vyvěšena v záložce JÍDELNA-INFORMACE A DOKUMENTY.
14/042020
Zápis dětí do MŠ- Vážení rodiče, zveřejnili jsme informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Veškeré důležité dokumenty naleznete v záložce ŠKOLA-ZÁPIS DĚTÍ.
09/042020
Zápis dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - vážení rodiče, vyvěsili jsme rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. tříd v klasickém a montessori vzdělávacím programu. Dokumenty naleznete v záložce ŠKOLA-DOKUMENTY-ZÁPIS DĚTÍ a také MONTESSORI-ZÁPIS DĚTÍ.
22/032020
Zápis dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - Vážení rodiče našich budoucích žáků, na webu školy jsme vyvěsili aktuální informace a důležité dokumenty potřebné k zápisu dětí do 1. tříd pro šk. rok 2020/2021 - studium na základní škole s klasickou/montessori pedagogikou. Informace a dokumenty naleznete v záložkách ŠKOLA-DOKUMENTY-ZÁPIS DĚTÍ a v MONTESSORI-ZÁPIS DĚTÍ. Děkujeme za pozornost, kterou jim věnujete.
22/032020
Přehledy učiva pro 1. stupeň- vážení rodiče a žáci, na webu školy budeme vyvěšovat informativně týdenní přehledy učiva v zálošce ŠKOLA-TŘÍDY 1.-5. naleznete jako články ke stránce.Rodiče žáků dostávají mimo to ještě detailní pokyny k výuce od třídních učitelek na své osobní emaily. 2. stupeň ZŠ funguje formou online učebny, kde žáci dostávají zadání úkolů a odevzdávají své práce. Montessori sekce má rovněž své způsoby online výuky. Předem děkujeme za spolupráci.
21/032020
Uzavření školní kuchyně - Vážení strávníci, oznamujeme vám, že školní kuchyně bude uzavřena od úterý 24. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ. Podrobnější informace jsme vyvěsili v záložce CO SE DĚJE.
16/032020
Uzavření školní kuchyně - Vážení strávníci, oznamujeme vám, že školní kuchyně bude uzavřena ve dnech: ČTVRTEK 19. 3., PÁTEK 20.3. a v PONDĚLÍ 23. 3. 2020. Podrobnější informace jsme vyvěsili v záložce CO SE DĚJE.
16/032020
Uzavření Mateřské školy - Vážení rodiče, v záložce CO SE DĚJE jsme vyvěsili informaci o Mimořádném opatření uzavření Mateřské školy ve Spálově od 17.3.2020, nařízené starostkou obce Ludmilou Sucháčkovou.
14/032020
Informace - uzavření tělocvičny - nouzový stav - S platností od dnešního dne, tj. od 13. 3. 2020, je pro veřejnost uzavřena i tělocvična školy.
14/032020
Informace - emailová komunikace s žáky- Vážení rodiče, v záložce CO SE DĚJE jsme vyvěsili bližší informace ohledně emailové komunikace s žáky v době uzavření škol kvůli nákaze koronaviru. Věnujte jim, prosím, pozornost. Děkujeme za spolupráci.
11/032020
Informace ohledně uzavření škol - Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, dle nařízení MZ ČR je stanoven zákaz vstupu žáků do školy od 11.března 2020 do odvolání. Školní jídelna nebude pro žáky vařit a odhlášení stravy v době uzavření školy provede centrálně vedoucí školní jídelny nebo ředitel školy. Sledujte, prosím, webové stránky školy. Škola bude realizovat v rámci možností výuku s využitím Internetu. Žáci nebo rodiče budou dostávat pokyny od vyučujících prostřednictvím webových stránek tříd, Učebny Google, nebo e-mailovou korespondencí. Více Vám sdělí třídní učitelé e-mailovou korespondencí. Můžete si ve škole nechat potvrdit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET. Doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou domluvu předem s účetní školy. Všechny aktuální dokumenty viz. - záložka CO SE DĚJE.
09/032020
Změny ve školní jídelně- v záložce Jídelna-Informace a dokumenty jsme vyvěsili k obeznámení veřejnosti dokument Informace o změnách podmínek stravování ve školních jídelnách ZŠ a MŠ Spálov. Změny se týkají vedoucí šk. jídelen a ukončení zkušebního provozu online systému objednávání. Od 29.2.2020 započal "ostrý provoz" a zodpovědnost za objednávání a odhlašování přebírá strávník, zaměstnanci jídelny již nebudou do systému vstupovat. Děkujeme za akceptaci.
08/032020
Informace pro rodiče - opatření proti šíření koronaviru - 8. 3. 2020 Žádáme tímto všechny zákonné zástupce žáků základní školy nebo dětí mateřské školy, kteří byli v době jarních prázdnin (2. 3. 2020 - 6. 3. 2020, resp. do 8. 3. 2020) v rámci dovolené na územích zasažených koronavirem, zejména v Itálii, aby děti nechali po dobu 14 dní v domácí karanténě. Další informace viz. příloha v záložce "Co se děje?"
06/032020
Informace rodičům ke koronaviru Za účelem informovat a poskytnout doporučení rodičům, zákonným zástupcům žáků, žákům a zaměstnancům školy k aktuální epidemiologické situaci dáváme k dispozici následující dva dokumenty, umístěné v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Nabídka informační služby- Vážení rodiče, sdílíme nabídku informační služby příchodu/odchodu dětí ze ZŠ pomocí sms. Podrobné informace naleznete v záložce ŠKOLA-INFORMAČNÍ SLUŽBA
02/022020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 - vážení rodiče a milé děti, srdečně vás zveme na letošní Maškarní ples, který se koná 8. 2. 2020 od 14:30 ve spálovské sokolovně. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka na rodinný tábor Týden jinak Sdílíme pozvánku na letní rodinný tábor Týden jinak. Bližší informace na letáku naleznete v záložce CO SE DĚJE.
02/022020
Pozvánka pro rodiče na workshop- Vážení rodiče, zveme vás na workshop Rizika internetu a nadužívání moderních technologií, který se koná 6.2. na ZŠ Komenského v Odrách, 13.2. na ZŠ v Jakubčovicích n. O. a 27.2. na ZŠ Komenského ve Fulneku. Jedná se o jeden a týž workshop, který je nabízen ve třech termínech. Leták s informacemi naleznete v záložce CO SE DĚJE.
25/012020
Vyvěšení podmínek objednávání stravy Vážení strávníci, již od prosince je zaveden nový online systém objednávání stravy. Na webu JÍDELNA-OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY naleznete detailní návody. Nyní pro vás ještě vyvěšujeme shrnutí nejdůležitějších informací, naleznete na webu JÍDELNA - INFORMACE.
25/012020
Uzavření školních jídelen 31. 1. 2020 Vážení strávníci, dovolujeme si vám oznámit, že v den pololetních prázdnin - 31. 1. 2020 budou uzavřeny školní jídelny ZŠ a MŠ Spálov. V tento den také proběhne kontrola online systému objednávání jídel. Podrobnější informace naleznete na webu JÍDELNA-INFORMACE.
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin