Základní a mateřská škola spálov.

Informace a dokumenty

Dokumenty:

Organizační řád ŠJ v MŠ

Organizační řád ŠJ v ZŠ

GDPR - povinná informace o pověřenci

Upozornění školní jídelny:

 

Výše stravného:

Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí  a žáků, že od měsíce března 2017,
se ruší přechodné  snížení  ceny  stravného  v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/  a navrací se k původní ceně - viz tabulka.

Cena stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií.

Školní jídelna při ZŠ Spálov 

věk žáka

cena oběda

7 - 10  let

20 Kč

11-14 let

22 Kč

15 let a více

24 Kč

Školní jídelna při MŠ Spálov

jídlo

děti MŠ 6 let

děti MŠ 7 let

přesnídávka

6 Kč

7 Kč

oběd

15 Kč

16 Kč

svačina

6 Kč

6 Kč

celkem

27 Kč

29 Kč

Upozornění školní jídelny

Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení. Pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši, včetně věcných a mzdových nákladů /52,- až 56,- Kč za 1 oběd dle kategorie žáka/.

 POZOR ZMĚNA – od 1. 9. 2016 se obědy odhlašují v ZŠ do 7.00 hodin, v MŠ do 7.30.   

 

Aktuality, novinky
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin