Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Informace a dokumenty

Dokumenty:

Organizační řád ŠJ v MŠ

Organizační řád ŠJ v ZŠ

GDPR - povinná informace o pověřenci

Upozornění školní jídelny:

 

Výše stravného:

Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí  a žáků, že od měsíce března 2017,
se ruší přechodné  snížení  ceny  stravného  v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/  a navrací se k původní ceně - viz tabulka.

Cena stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií.

Školní jídelna při ZŠ Spálov 


věk žáka

cena oběda

7 - 10  let

22 Kč

11-14 let

24 Kč

15 let a více

26 KčŠkolní jídelna při MŠ Spálov

jídlo

děti MŠ 6 let

děti MŠ 7 let

přesnídávka

7 Kč

  8 Kč

oběd

16 Kč

17 Kč

svačina

  6 Kč

 6 Kč

celkem

29 Kč

31 Kč

 

V obou zařízeních se v letošním roce z důvodu zvyšování cen potravin zvýšila cena stravného. V MŠ zvýšení proběhlo již v květnu 2019 a v ZŠ zvýšení nastane od 1. 9. 2019.
Zkontrolujte si prosím, zda vámi nastavený limit u banky je dostačující k provádění plateb.

Vážení strávníci,

z důvodu stálého zvyšování cen režijních nákladů a potravin /u některých druhů jde
 i o 100% navýšení – brambory, cibule, zelenina a jiné / jsme nuceni od 1. 7. 2019 upravit cenu stravného. Zvýšením ceny stravenky chceme zachovat především kvalitu připravovaných jídel a vaši spokojenost. Děkujeme za pochopení.

 Cena obědu.

 oběd bez dopravy                  76,-

 oběd s dopravou Spálov         79,-

 oběd s dopravou Luboměř     80,-

 oběd s dopravou Heltínov      81-
                                                                                     Ilona Zálešáková, vedoucí školní jídelny

 

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin