Základní a mateřská škola spálov.

Platby a odhlašování obědů

Upozornění školní jídelny:

 

Výše stravného:

Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí  a žáků, že od měsíce března 2017,
se ruší přechodné  snížení  ceny  stravného  v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/  a navrací se k původní ceně - viz tabulka.

Cena stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií.

Školní jídelna při ZŠ Spálov 

věk žáka

cena oběda

7 - 10  let

20 Kč

11-14 let

22 Kč

15 let a více

24 Kč

Školní jídelna při MŠ Spálov

jídlo

děti MŠ 6 let

děti MŠ 7 let

přesnídávka

6 Kč

7 Kč

oběd

15 Kč

16 Kč

svačina

6 Kč

6 Kč

celkem

27 Kč

29 Kč

Upozornění školní jídelny

Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení. Pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši, včetně věcných a mzdových nákladů /52,- až 56,- Kč za 1 oběd dle kategorie žáka/.

 POZOR ZMĚNA – od 1. 9. 2016 se obědy odhlašují v ZŠ do 7.00 hodin, v MŠ do 7.30.   

Změny ve školním roce 2016/2017:

Bude se pokračovat v projektu „Skutečně zdravá škola“ a bude se měnit doba výdeje obědů pro žáky a v některých třídách i způsob výdeje, resp. stolování.

Doba výdeje obědů pro veřejnost bude zachována.

Aktuality, novinky
05/122017
Pronájem tělocvičny - oznamujeme veřejnosti, že kapacita pronájmu tělocvičny základní školy ještě není v tomto šk. roce zcela vyčerpána, tudíž ji další zájemci mohou využít pro své aktivity. Více informací v záložce Základní škola - Pronájem tělocvičny.
19/112017
Vánoční jarmark 3. 12. - vážení rodiče i žáci, základní škola se zúčastní 3. 12. od 15:30 Slavnostního rozvícení vánočního stromu ve Spálově u Úřadu městyse. V nabídce budou na stáncích výrobky našich žáků a jejich paní učitelek. Přijďte se podívat na strom, nasát advetní atmosféru a podpořit nás koupí našich výrobků. Děkujeme a těšíme se na vás.
18/112017
Třídní schůzky - vážení rodiče, ve čtvrtek 23. 11. se budou konat třídní schůzky v přibližném čase od 14:30 do 16:30 hodin v jednotlivých třídách/kabinetech/sborovně. Upřesnění času schůzek budou mít děti individuálně v žákovských knížkách od třídních učitelů.
16/102017
Kroužek Robotiky - informační schůzka pro všechny zájemce ke kroužku Robotiky proběhne 6. 11. 2017 ve 14:00 v učebně Informatiky. Více informací v letáku v záložce "Co se děje".
25/082017
Online verze publikací V záložce "Základní škola" v sekci "Dokumenty" naleznete elektronické verze červnových publikací školy - Zpravodaj pro rodiče č.2 za šk. rok 2016-2017 a taktéž druhé číslo školního časopisu žáků Školní Expres. Publikace jsou v pfd a lze je stáhnout.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin