Základní a mateřská škola spálov.

Informace a dokumenty

Dokumenty:

Organizační řád ŠJ v MŠ

Organizační řád ŠJ v ZŠ

GDPR - povinná informace o pověřenci

Upozornění školní jídelny:

 

Výše stravného:

Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí  a žáků, že od měsíce března 2017,
se ruší přechodné  snížení  ceny  stravného  v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/  a navrací se k původní ceně - viz tabulka.

Cena stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií.

Školní jídelna při ZŠ Spálov 

věk žáka

cena oběda

7 - 10  let

20 Kč

11-14 let

22 Kč

15 let a více

24 Kč

Školní jídelna při MŠ Spálov

jídlo

děti MŠ 6 let

děti MŠ 7 let

přesnídávka

6 Kč

7 Kč

oběd

15 Kč

16 Kč

svačina

6 Kč

6 Kč

celkem

27 Kč

29 Kč

Upozornění školní jídelny

Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení. Pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši, včetně věcných a mzdových nákladů /52,- až 56,- Kč za 1 oběd dle kategorie žáka/.

 POZOR ZMĚNA – od 1. 9. 2016 se obědy odhlašují v ZŠ do 7.00 hodin, v MŠ do 7.30.   

 

Aktuality, novinky
25/052018
Zápis do MŠ - vážení rodiče, na webu jsme zveřejili Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro šk. rok 2018/2019. Dokument naleznete v záložce "Školka-Zápis dětí".
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
01/052018
Den matek 2018 - srdečně všechny zveme na besídku pořádanou u příležitosti Dne matek v neděli 13. 5. 2018. začátek v 15 hodin ve spálovské sokolovně. Pozvánka je zveřejněna na webu v záložce "Co se děje".
01/052018
Vážení rodiče, na webu školy je vyvěšeno rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání, do klasického i montessori vzdělávání. Informace naleznete v záložce "Školka - Zápis dětí" a také v záložce "Montessori - Zápis dětí".
14/042018
Zápis dětí do MŠ - se uskuteční 3. května 2018 od 8 do 15 hodin, více informací, pozvánku, přihlášku a příslušné dokumenty naleznete v záložce Školka - Zápis dětí.
23/032018
Velikonoční klepání - spálovské skautské družiny se vydávají na tradiční velikonoční klepání a srdečně zvou všechny, kdo mají zájem, aby se přidali. Chodit se bude na Velký pátek a o Bílé sobotě. Sraz je vždy v 8 ráno a pak ve 12 hodin u kostela. Klepačky a řehtačky si přineste nebo Vám je zapůjčíme. Budeme se těšit, že budete klepat s námi.
19/032018
Zájezd na divadlo - 28. 3. pořádáme pro žáky 2. stupně zájezd na operu Rusalka do Slezského divadla v Opavě. Z ceny 200 Kč vybíráme 100 Kč, polovinu ceny hradí SRPŠ. Více informací dostali žáci do žákovských knížek.
14/032018
Otevřená dopoledne v montessori MŠ - paní učitelky ze třídy Světýlek zvou srdečně všechny, koho zajímá výuka montessori v MŠ ve Spálově, nyní na dopolední návštěvy po předchozí domluvě od 7:30 do 12 hodin. Více informací a kontakty naleznete v letáčku v záložce "Co se děje".
08/032018
Noc s Andersenem - zveme všechny děti na tradiční Noc s Andersenem, která se koná 23. 3. 2018 od 17 hodin v klubovně spálovské sokolovny. Přihlásit se můžete u paní Jany Tillové v kanceláři úřadu městyse do 14. 3. 2018. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
08/032018
Vynášení zimy ze vsi - srdečně všechny zveme na Vynášení zimy ze vsi a pálení Smrtek. Akce proběhne 18. 3. od 14:45, sraz je u školy. Smrtky se budou pálit na horním konci. Pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
28/022018
Úspěch v recitační soutěži - v úterý 27. 2. se naši žáci účastnili okrskového kola recitační soutěže v Odrách. V silné konkurenci velkého počtu zdatných recitátorů předvedli výkony, na které mohou být děti pyšné. Slavili jsme také jeden velký úspěch. Do okresního kola v Novém Jičíně postoupila Adriana Václavíková z 5. ročníku. Gratulujeme a budeme držet palce v okrese!
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin