Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Informace a dokumenty

Dokumenty:

Organizační řád ŠJ v MŠ

Organizační řád ŠJ v ZŠ

GDPR - povinná informace o pověřenci

Upozornění školní jídelny:

 

Výše stravného:

Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí  a žáků, že od měsíce března 2017,
se ruší přechodné  snížení  ceny  stravného  v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/  a navrací se k původní ceně - viz tabulka.

Cena stravného se řídí vyhláškou o školním stravování (č.107/2005 Sb.) v platném znění a strávník je zařazen dle věku do těchto kategorií.

Školní jídelna při ZŠ Spálov 

věk žáka

cena oběda

7 - 10  let

20 Kč

11-14 let

22 Kč

15 let a více

24 Kč

Školní jídelna při MŠ Spálov

jídlo

děti MŠ 6 let

děti MŠ 7 let

přesnídávka

6 Kč

7 Kč

oběd

15 Kč

16 Kč

svačina

6 Kč

6 Kč

celkem

27 Kč

29 Kč

Upozornění školní jídelny

Zákonní zástupci žáků jsou povinni dle školského zákona 561/2004 Sb. odhlašovat své děti ze stravování v době jejich nepřítomnosti ve školském zařízení. Pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve školském zařízení je možno odebrat oběd do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu (Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování § 4 odst. 9). Následující dny ztrácí strávník nárok na dotaci obědu. Oběd se tedy musí včas odhlásit. Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné výši, včetně věcných a mzdových nákladů /52,- až 56,- Kč za 1 oběd dle kategorie žáka/.

 POZOR ZMĚNA – od 1. 9. 2016 se obědy odhlašují v ZŠ do 7.00 hodin, v MŠ do 7.30.   

 

Aktuality, novinky
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin