Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Přehled průvodců

Montessori třídy se každým rokem rozrůstají, letos máme dvě třídy prvního trojročí
(1. - 3. ročník) a jednu třídu druhého trojročí (4. - 5. ročník), která se rozděluje na dvě pracovní skupiny. Aktuálně navštěvuje montessori třídy 56 žáků. Ve třídě 1. B provází děti paní učitelka Terezie Lukšíková, ve třídě 1. C paní učitelka Kristýna Fardová a ve třídě 2. B paní učitelka Renata Šebestová a paní učitelka Veronika Chromcová Horelicová. 

Žáci se učí individuálním tempem. Učitel prezentuje nové učivo a postup práce
s montessori materiálem menším skupinám žáků, děti pracují s pomůckami i pracovními listy a sešity. Montessori materiál podporuje výuku s využitím více smyslů, v materiálu je vždy zabudována kontrola, aby si žák sám dokázal nalézt chybu a opravit ji. Chyba je chápána jako přirozená součást v procesu učení, která nám dává zpětnou vazbu a posouvá nás dál při řešení problému. Díky věkové heterogenitě se žáci mohou učit od sebe navzájem a rozvíjet sociální dovednosti. Velmi oblíbené jsou u žáků projektové dny, kdy se dozvídají zajímavosti
a zákonitosti o našem světě, podnikají exkurze a vytvářejí samostatné projekty, které prezentují svým spolužákům. 

Úzká spolupráce s rodiči je v montessori třídách velmi důležitá. Velmi si vážíme jejich ochoty nám pomáhat. Tímto jim z celého srdce děkujeme. V montessori třídách se nám daří
i díky finanční podpoře rodičů zajistit přítomnost asistenta montessori třídy. V každé třídě prvního trojročí je jedna asistentka, která je velkou pomocí pedagoga, ve třídě 1. B bývá paní Dana Potschová, ve třídě 1. C paní Kateřina Levová a v případě potřeby nám vypomáhá ještě paní Jana Kadlčková. Můžeme tak děti více pozorovat a připravovat jim vhodné prostředí. Děti mají vždy možnost se na někoho obrátit, když potřebují pomoci.

Naším cílem je pomáhat dětem na cestě k jejich samostatnosti, aby si dokázaly samy najít odpovědi na své otázky, aby se rozvíjely svým tempem nezávisle na ostatních, a zároveň se snažíme v nich podporovat lásku k sobě, druhým lidem i okolnímu světu.

Za montessori třídy Terezie Lukšíková


Přehled pedagogů:

Zástupce ředitele pro montessori sekci v ZŠ a MŠ - Mgr. Terezie Lukšíková

1.B - Mgr. Terezie Lukšíková, asistentka Dana Potschová

1.C - Mgr. Kristýna Fardová, asistentka Iveta Potschová, asistentka Kateřina Levová

2.B - Mgr. Renáta Šebestová, Mgr. Veronika Horelicová Chromcová

montessori družina: Bc. Jana Kadlčková, Dana Potschová
Bc. Petra Azabache: výuka AJ 

Mgr. Bc. Lucie Kozelská - momentálně na rodičovské dovolené
Mgr. Kristýna Šmatelková - momentálně na rodičovské dovolené 
Bc. Petra Azabache 
Bližší informace o pedagozích naleznete pod jednotlivými záložkami tříd.

Aktuality, novinky
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin