Základní a mateřská škola spálov.

Přijímací řízení na SŠ

Výchovný poradce informuje rodiče vycházejících žáků

Podávání přihlášek na střední školy

1) všichni žáci obdrží VZOR přihlášek (přední stranu), kterou si s rodiči předvyplní
a přinesou zpět do školy třídní učitelce. Tuto verzi požaduji donést nejpozději
do pátku 1. února 2019.

2) škola vyplní v elektronickém systému ORIGINÁL přihlášky podle vzoru
a doplní známky (přihláška se tedy může vyplnit nejdříve po pololetním vysvědčení)

3) odevzdáme žákům ke kontrole a pro doplnění lékařského potvrzení (PLP ano/ne); pozor! Některé školy mají vlastní formulář.

4) žák přinese kompletní přihlášku k podpisu řediteli školy nejpozději 18. února 2019. Na přihlášce musí být podpis ředitele školy, uchazeče (žák) i zákonného zástupce (rodič).  

5) po podpisu ředitele školy se přihláška odevzdává žákovi k odeslání

6) žák si přihlášky (2) odešle na vybrané školy 

- přihlášky musí být podány do 1. března 2019

Informace k přijímacímu řízení 2019

- zavedena povinná jednotná zkouška z matematiky a češtiny pro všechny maturitní obory

- co hraje roli? Je stanoveno, že min. 60% bodů musí žák získat za výsledek testů,
do dalších 40% se započítává školní prospěch, školní přijímací zkouška (např. test z biologie), zhodnocení soutěží a mimoškolních aktivit.

- uchazeč má možnost (a doporučujeme ji využít) absolvovat zkoušku dvakrát, má tedy dva pokusy, započte se mu do hodnocení ten lepší výsledek

- uchazeč se řídí termíny zkoušek vypsaných vybranou školou

 

Termíny zkoušek:

1. řádný termín: 12. dubna 2019

2. řádný termín: 15. dubna 2019

1. náhradní termín: 13. května 2019

2. náhradní termín: 14. května 2019

- výsledky zkoušek přijdou uchazeči domů, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod kódem uchazeče na webových stránkách vybrané školy

- i když uchazeč splní podmínky, může být nepřijat z kapacitních důvodů a lepších výsledků ostatních uchazečů

- pokud žák není přijat, vyčkejte na oficiální oznámení, které přijde dopisem domů 

- žák může podat odvolání k výsledkům do 3 prac. dnů od doručení rozhodnutí
o nepřijetí

- odvolání si může žák napsat sám nebo to sepíše s třídním učitelem a potvrdí jej ředitel školy

- po přijetí a vybrání školy, kam uchazeč nastoupí, se odesílá zápisový lístek – ten lze použít jen jednou

- v případě, že se uchazeč nedostane na žádnou z vybraných škol, může si podat odvolání k výsledkům, pokud ani zde neuspěje, čeká na vyhlášení dalších kol výběrových řízení a pošle si přihlášku (zde není počet přihlášek omezen)

Aktuality, novinky
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin