Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Sběr vršků a papíru

Ve škole probíhá sběr vršků a sběr papíru. V tabulce vidíte přehled současného stavu sbírání. Žáci jsou velice aktivní a rádi se do této činnosti zapojují.
Ve školním roce 2018/2019 to bylo 1 285,5kg papíru a vršků vloni 117,86 kg. Aktuální přehled ke školnímu roku 2018/2019 viz níže:

Papír  -  celkem sesbíráno 2081,8 kg papíru.

 

Pořadí

       Jméno

Třída

 Množství

  1.

 D. Král

 5. A

  415 kg

  2.

 E. Jamerová

 3. A

  306 kg

  3.

 M. Susenbeková

 

  293,5 kg

  4.

 L. Zimová

 5. A

  225 kg

  5.

 L. Václavíková

 3. A

  137 kg

  6.

 N. Ballerová

 1. A

  114,9 kg

  7.

 E. Ballerová

 3. A

  113,5 kg

  8.

 L. Richterová

 6. A

    89,9 kg

  9.

 M. Ambrož

 5. A

    80 kg

  10.

 D. Šíma

 5. A

    68kg

  11.

 L. Kubica

 7. A

    55 kg

  12.

 T. Král

 1. A

    50 kg

  13.

 M. Kostka

 6. A

    42 kg

  14.

 M. Remeš

 7. A

    28,25 kg

  15.

 P. Remeš

 7. A

    28,25kg

 

 Víčka - celkem sesbíráno 100,17 kg vršků v roce 2018/2019.

  1.

L. Zimová

5. A

  22 kg

  2.

M. Krumpolec

1. A

  14,6 kg

  3.

S. Biskupová

8. A

  13 kg

  4.

M. Kostka

6. A

    8,5 kg

  5.

T. Král

4. A

    8 kg

  6.

N. Ballerová

1. A

    5 kg

  7.

žáci montessori

 

    4,25 kg

  8.

K. Wiltschová

2. A

    3,5 kg

  9.

R. Filip

5. A

    3,3 kg

  10.

O. Hynčica

8. A

    3 kg

  11.

J. Remeš

9. A

    2,95 kg

  12.

D. Šíma

5. A

    2,64 kg

  13.

L. Václavíková

3. A

    2,5 kg

  14.

D. Baller

3. A

    2,1 kg

  15.

T. Cholasta

1. A

    1,5 kg


 

 

 

 

 

 

 

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin