Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní knihovna

Školní knihovna

Krátké info o renovaci knihovny

Školní knihovna v různých podobách na škole existovala vždy, ale bohužel časem docela zchátrala. To se nám podařilo změnit na konci šk. r. 2014/2015, kdy naše škola získala dotaci v rámci Výzvy 56. Získali jsme finance na obnovení knižního fondu. Celkem v současné době můžeme dětem nabídnout dva tisíce knih, různého zaměření a žánrů. 
Vedení školy nám do knihovny zařídilo nový nábytek, abychom měli knihy kam dát, ale také aby naše knihovna získala odpovídající vzhled, což se podařilo. 
Ve šk. roce 2015/2016 byl zaznamenán neuvěřitelný nárůst čtenářů. Je skvělé, že nové knihy přilákaly tolik dětí! Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží i nadále, což se potvrdilo ve šk. roce 2016/2017 a také v následujících letech. Děti opět se zájmem chodí do knihovny a knihy si půjčují
a čtou.
V rámci Výzvy 56 všechny učitelky češtiny během roku pořádaly tzv. čtenářské dílny (každý ročník od 2. do 9. třídy, celkem 10 dílen pro každý ročník), ve kterých se tematicky pracovalo
s nakoupenými tituly. Společná i individuální četba je v hodinách literatury cenná, a proto jsme rády, že máme k dispozici nový knihovní fond, který můžeme dětem nabídnout.  

Správcem knihovny je paní učitelka Mgr. Jarmila Mazáčová.

Ve školním roce 2016/2017 jsme ze školních zdrojů nakoupili do knihovny nové knihy
v hodnotě 10 tisíc Kč. Dostali jsme také několik knih darem - z nakladatelství Mladá fronta, Albatros a také z řad rodičů žáků naší školy. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme nakoupili do knihovny nové knihy za cca 5 tisíc Kč a to
z dotačního fondu Šablony - Čtenářský klub, do kterého jsme byli zapojeni. Mgr. Markéta Krumpolcová a Mgr. Kateřina Hrabcová vedly čtenářské kroužky pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
V dotaci byl prostor i pro nákup nových knih, čehož jsme rády využily. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme nakoupili další nové knihy v hodnotě opět 10 tisíc korun.

Provozní doba šk. rok 2021/2022

Knihy vám vypůjčí paní učitelka Zuzana Trnečková, a to každé úterý a čtvrtek podle provozní doby, která je uvedena na nástěnkách či na dveřích knihovny.

K čemu knihovna slouží? 

V knihovně si primárně půjčují děti knihy, je zde kabinet společné četby, kabinet českého jazyka a pracovna učitelů.  Vzhledem k tomu, že se ve škole třídy dělí a každá skupina dětí je vyučována jinde, slouží knihovna i jako učebna literární výchovy a slohu. To ale není vše. Paní učitelky češtiny zde často zavedou děti na hodiny čtení nebo literatury.  Taková hodina zde získá příjemnou atmosféru. Žáci si v knihovně o velké přestávce či po vyučování mohou v klidu číst a věnovat se samostudiu, také mohou využívat pro studijní účely školní počítač. K zapůjčení zde máme knížky pro nejmladší čtenáře, pro milovníky příběhů z říše zvířat či alternativních a fantasy světů, knihy pro dobrodruhy i vtipálky, ale i pro studijní typy. V encyklopediích a naučné literatuře pro děti a mládež jistě najdete odpovědi na všechny otázky, které vás zajímají. Každoročně do knihovny pořizujeme nové, zajímavé tituly. Ne nadarmo se říká, že otevřít knihu je jako otevřít bránu do nového, dosud neobjeveného světa. Stačí se jen začíst a nechat pracovat fantasii  


Aktuality, novinky
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zpravodaj" je zveřejněn aktuální Zpravodaj pro rodiče 1. pololetí šk. r. 2022/2023.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Školní Expres" je zveřejněn aktuální Vánoční Expres.
03/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" je přidáno video z představení Vánoční příběh v podání dětí dramatického kroužku ZŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin