Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní knihovna

Školní knihovna

Krátké info o renovaci knihovny

Školní knihovna v různých podobách na škole existovala vždy, ale bohužel časem docela zchátrala. To se nám podařilo změnit na konci šk. r. 2014/2015, kdy naše škola získala dotaci v rámci Výzvy 56. Získali jsme finance na obnovení knižního fondu. Celkem v současné době můžeme dětem nabídnout dva tisíce knih, různého zaměření a žánrů. 

Vedení školy nám do knihovny zařídilo nový nábytek, abychom měli knihy kam dát, ale také aby naše knihovna získala odpovídající vzhled, což se podařilo. 

Ve šk. roce 2015/2016 byl zaznamenán neuvěřitelný nárůst čtenářů. Je skvělé, že nové knihy přilákaly tolik dětí! Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží i nadále, což se potvrdilo ve šk. roce 2016/2017 a také v následujících letech. Děti opět se zájmem chodí do knihovny a knihy si půjčují
a čtou.

V rámci Výzvy 56 všechny učitelky češtiny během roku pořádaly tzv. čtenářské dílny (každý ročník od 2. do 9. třídy, celkem 10 dílen pro každý ročník), ve kterých se tematicky pracovalo
s nakoupenými tituly. Společná i individuální četba je v hodinách literatury cenná, a proto jsme rády, že máme k dispozici nový knihovní fond, který můžeme dětem nabídnout.  

Správcem knihovny je paní učitelka Mgr. Jarmila Mazáčová.

Ve školním roce 2016/2017 jsme ze školních zdrojů nakoupili do knihovny nové knihy
v hodnotě 10 tisíc Kč. Dostali jsme také několik knih darem - z nakladatelství Mladá fronta, Albatros a také z řad rodičů žáků naší školy. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme nakoupili do knihovny nové knihy za cca 5 tisíc Kč a to
z dotačního fondu Šablony - Čtenářský klub, do kterého jsme byli zapojeni. Mgr. Markéta Krumpolcová a Mgr. Kateřina Hrabcová vedly čtenářské kroužky pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
V dotaci byl prostor i pro nákup nových knih, čehož jsme rády využily. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme nakoupili další nové knihy v hodnotě opět 10 tisíc korun.

Provozní doba šk. rok 2019/2020

Knihy vám vypůjčí pouze paní učitelka Jarmila Mazáčová a paní učitelka Markéta Krumpolcová a to v době velké přestávky 3x týdně. 

PONDĚLÍ - velká přestávka 9.45 – 10.05

ÚTERÝ - velká přestávka 9.45 – 10.05

PÁTEK - velká přestávka 9.45 – 10.05

K čemu knihovna slouží? 

V knihovně si primárně půjčují děti knihy, je zde kabinet společné četby, kabinet českého jazyka
a pracovna učitelů. Vzhledem k tomu, že se ve škole třídy dělí a každá skupina dětí je vyučována jinde, slouží knihovna i jako učebna literární výchovy. To ale není vše. Paní učitelky češtiny zde často zavedou děti na hodiny čtení nebo literatury.  Taková hodina zde získá příjemnou atmosféru. Žáci si v knihovně o velké přestávce mohou v klidu číst, také mohou využívat pro studijní účely školní počítač.
V knihovně také probíhá kroužek Čtenářský klub pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Krumpolcové. 

Aktuality, novinky
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin