Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní knihovna

Krátké info o renovaci knihovny

Školní knihovna v různých podobách na škole existovala vždy, ale bohužel časem docela zchátrala. To se nám podařilo změnit na konci šk. r. 2014/2015, kdy naše škola získala dotaci v rámci Výzvy 56. Získali jsme finance na obnovení knižního fondu. Celkem v současné době můžeme dětem nabídnou dva tisíce knih, různého zaměření a žánrů. 

Vedení školy nám do knihovny zařídilo nový nábytek, abychom měli knihy kam dát, ale také aby naše knihovna získala glanc, což se podařilo. 

Ve šk. roce 2015/2016 byl zaznamenán neuvěřitelný nárust čtenářů. Je skvělé, že nové knihy přilákaly tolik dětí! Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží i nadále, což se zatím ve šk. roce 2016/2017 potvrzuje, děti opět se zájmem do knihovny chodí a knihy si půjčují.

V rámci Výzvy 56 všechny učitelky češtiny během roku pořádaly tzv. čtenářské dílny (každý ročník od 2. do 9. třídy, celkem 10 dílen pro každý ročník), ve kterých se tematicky pracovalo s nakoupenými tituly. Společná i individuální četba je v hodinách literatury cenná, a proto jsme rády, že máme k dispozici nový knihovní fond, který můžeme dětem nabídnout.  

Správcem knihovny je paní učitelka Mgr. Jarmila Mazáčová.

Ve školním roce 2016/2017 jsme ze školních zdrojů nakoupili do knihovny nové knihy v hodnotě 10 tisíc Kč. Dostali jsme také několik knih darem - z nakladatelství Mladá fronta, Albatros a také z řad rodičů žáků naší školy.  

Ve školním roce 2017/2018 jsme nakoupili do knihovny nové knihy za cca 10 tisíc Kč a to z dotačního fondu Šablony - Čtenářský klub, do kterého jsme byli zapojeni. Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková a Mgr. Kateřina Hrabcová vedly čtenářské kroužky pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. V dotaci byl prostor i pro nákup nových knih, čehož jsme rády využily. 

Provozní doba šk. rok 2018/2019

Knihy vám vypůjčí pouze paní učitelka Jarmila Mazáčová a to v době velké přestávky 3x týdne. 

PONDĚLÍ - velká přestávka 9:45 - 10:05

ÚTERÝ - velká přestávka 9:45 - 10:05

PÁTEK - velká přestávka 9:45 - 10:05

K čemu knihovna slouží? 

V knihovně si primárně půjčují děti knihy, je zde kabinet společné četby, kabinet českého jazyka a pracovna učitelů. To ale není vše. Paní učitelky češtiny zde často zavedou děti na hodiny čtení nebo literatury. Taková hodina zde získá příjemnou atmosféru. Žáci zde také mohou využívat pro studijní účely školní počítač. Mohou zde také trávit volnou hodinu. 

Aktuality, novinky
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin