Základní a mateřská škola spálov.

Školní knihovna

Krátké info o renovaci knihovny

Školní knihovna v různých podobách na škole existovala vždy, ale bohužel časem docela zchátrala. To se nám podařilo změnit na konci šk. r. 2014/2015, kdy naše škola získala dotaci v rámci Výzvy 56. Získali jsme finance na obnovení knižního fondu. Celkem v současné době můžeme dětem nabídnou dva tisíce knih, různého zaměření a žánrů. 

Vedení školy nám do knihovny zařídilo nový nábytek, abychom měli knihy kam dát, ale také aby naše knihovna získala glanc, což se podařilo. 

Ve šk. roce 2015/2016 byl zaznamenán neuvěřitelný nárust čtenářů. Je skvělé, že nové knihy přilákaly tolik dětí! Doufáme, že jim čtenářské nadšení vydrží i nadále, což se zatím ve šk. roce 2016/2017 potvrzuje, děti opět se zájmem do knihovny chodí a knihy si půjčují.

V rámci Výzvy 56 všechny učitelky češtiny během roku pořádaly tzv. čtenářské dílny (každý ročník od 2. do 9. třídy, celkem 10 dílen pro každý ročník), ve kterých se tematicky pracovalo s nakoupenými tituly. Společná i individuální četba je v hodinách literatury cenná, a proto jsme rády, že máme k dispozici nový knihovní fond, který můžeme dětem nabídnout.  

Knihovnu opatruje jako oko v hlavě paní učitelka Mgr. Kateřina Hrabcová. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme ze školních zdrojů nakoupili do knihovny nové knihy v hodnotě 10 000 Kč. Dostali jsme také několik knih darem - z nakladatelství Mladá fronta, Albatros a také z řad rodičů žáků naší školy.  

Provozní doba šk. rok 2017/2018

Knihy vám vypůjčí pouze paní učitelka Kateřina Hrabcová a to v době velké přestávky 3x týdne. 

PONDĚLÍ - velká přestávka 9:45 - 10:05

ÚTERÝ - velká přestávka 9:45 - 10:05

PÁTEK - velká přestávka 9:45 - 10:05

V knihovně je ve šk. roce 2017/2018 žákům umožněno kopírovat. Cena černobílé kopie 1 listu A4 je 1 Kč. 

K čemu knihovna slouží? 

V knihovně si primárně půjčují děti knihy, je zde kabinet společné četby, kabinet českého jazyka a pracovna paní učitelky Kateřiny Hrabcové. To ale není vše. Paní učitelky češtiny zde často zavedou děti na hodiny čtení nebo literatury. Taková hodina zde získá příjemnou atmosféru. Žáci zde také mohou využívat pro studijní účely školní počítač. Mohou zde také trávit volnou hodinu. 

Aktuality, novinky
05/122017
Pronájem tělocvičny - oznamujeme veřejnosti, že kapacita pronájmu tělocvičny základní školy ještě není v tomto šk. roce zcela vyčerpána, tudíž ji další zájemci mohou využít pro své aktivity. Více informací v záložce Základní škola - Pronájem tělocvičny.
19/112017
Vánoční jarmark 3. 12. - vážení rodiče i žáci, základní škola se zúčastní 3. 12. od 15:30 Slavnostního rozvícení vánočního stromu ve Spálově u Úřadu městyse. V nabídce budou na stáncích výrobky našich žáků a jejich paní učitelek. Přijďte se podívat na strom, nasát advetní atmosféru a podpořit nás koupí našich výrobků. Děkujeme a těšíme se na vás.
18/112017
Třídní schůzky - vážení rodiče, ve čtvrtek 23. 11. se budou konat třídní schůzky v přibližném čase od 14:30 do 16:30 hodin v jednotlivých třídách/kabinetech/sborovně. Upřesnění času schůzek budou mít děti individuálně v žákovských knížkách od třídních učitelů.
16/102017
Kroužek Robotiky - informační schůzka pro všechny zájemce ke kroužku Robotiky proběhne 6. 11. 2017 ve 14:00 v učebně Informatiky. Více informací v letáku v záložce "Co se děje".
25/082017
Online verze publikací V záložce "Základní škola" v sekci "Dokumenty" naleznete elektronické verze červnových publikací školy - Zpravodaj pro rodiče č.2 za šk. rok 2016-2017 a taktéž druhé číslo školního časopisu žáků Školní Expres. Publikace jsou v pfd a lze je stáhnout.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin