Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a pedagogem pověřeným komunikací se školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče).
Vedoucí ŠPP spolupracuje se speciálními pedagogy, poradcem pro ŠPP a logopedickou péči. Jedná se o konzultační tým, který dále komunikuje s pedagogy školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na které se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především s třídními učiteli, dále zejména s učiteli volby povolání, s učiteli-metodiky, s oborovými garanty a případně dalšími pedagogy. ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

A) poradenští pracovníci školy
 • vedoucí školního poradenského pracoviště: – Mgr. Marie Süsenbeková
 • výchovný-kariérní poradce – Mgr. Marie Süsenbeková
 • školní metodik prevence – Mgr. Marie Süsenbeková

 B) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytovaní služeb ve škole:

 • poradce ŠPP, logopedická péče a pedogog určený pro komunikaci se ŠPZ – Mgr. Lenka Zelcová
 • speciální pedagog pro ZŠ a MŠ - Mgr. Markéta Krumpolcová
 • speciální pedagog pro ZŠ – Montessori sekce – Mgr. Kristýna Fardová
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu – Mgr. Lenka Zelcová, Mgr. Marie Süsenbeková
 • učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Mgr. Věra Zgažarová,
  Mgr.V. Šustková, PaedDr. Zdeněk Kotas, Mgr. Jan Nohel
 • třídní učitelé

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče:

 • VP, ŠMP: Mgr. Marie Süsenbeková – úterý 13:45 – 14:30 hodin
 • pedagog pro komunikaci s ŠPZ: Mgr. Lenka Zelcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Markéta Krumpolcová – po individuální dohodě
 • speciální pedagog: Mgr. Kristýna Fardová - po individuální dohodě
 • třídní učitelé – uvedeno v žákovských knížkách
 • dále po dohodě s žáky, učiteli, rodiči
Aktuality, novinky
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zpravodaj" je zveřejněn aktuální Zpravodaj pro rodiče 1. pololetí šk. r. 2022/2023.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Školní Expres" je zveřejněn aktuální Vánoční Expres.
03/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" je přidáno video z představení Vánoční příběh v podání dětí dramatického kroužku ZŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin