Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní poradenské pracoviště

Již třetím rokem na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Vedoucím pracoviště byla ředitelem školy stanovena Mgr. Marie Süsenbeková. Pedagogem, který komunikuje se školními poradenskými zařízeními (ŠPZ) a poskytuje logopedickou péči, je Mgr. Lenka Zelcová. Od letošního roku je ŠPP rozšířeno o speciálního pedagoga, kterým je Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková. Skupinu pěti asistentů vede p. Gabriela Kubicová.

ŠPP se i nadále zaměřuje na tyto oblasti: kariérové poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora nadaných žáků a podpora pedagogů.

Aktuality, novinky
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin