Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní sportovní klub

Obecné informace: 

Školní klub je určen zpravidla pro žáky 2. stupně, zapojit se mohou i žáci 4. a 5. ročníku.
Vedoucím školního sportovního klubu je Mgr. Jan Nohel. Výše úplaty za daný zájmový kroužek na jedno pololetí je stanovena dle typu (a nákladů) zájmového útvarů a je zájemcům sdělena vždy v začátku šk. roku.
Provoz školního klubu (zájmových útvarů): dle zájmu ze strany žáků a rodičů a možností školy, zpravidla v době od 12.00 do 17.00; v době od 06.30 do 08.00 bude otevřena ICT učebna a knihovna pro možnou přípravu a relaxaci dojíždějících žáků. 

Činnost ŠSK má následující cíle:

- vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientace na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích

- připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích

- pomáhat při organizaci sportovních akcí

- zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním


Mgr. Jan Nohel, vedoucí ŠSK

 

Aktuality, novinky
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zpravodaj" je zveřejněn aktuální Zpravodaj pro rodiče 1. pololetí šk. r. 2022/2023.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Školní Expres" je zveřejněn aktuální Vánoční Expres.
03/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" je přidáno video z představení Vánoční příběh v podání dětí dramatického kroužku ZŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin