Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní sportovní klub

Obecné informace: 

Školní klub je určen zpravidla pro žáky 2. stupně, zapojit se mohou i žáci 4. a 5. ročníku.
Vedoucím školního sportovního klubu je Mgr. Jan Nohel. Výše úplaty za daný zájmový kroužek na jedno pololetí je stanovena dle typu (a nákladů) zájmového útvarů a je zájemcům sdělena vždy v začátku šk. roku.
Provoz školního klubu (zájmových útvarů): dle zájmu ze strany žáků a rodičů a možností školy, zpravidla v době od 12.00 do 17.00; v době od 06.30 do 08.00 bude otevřena ICT učebna a knihovna pro možnou přípravu a relaxaci dojíždějících žáků. 

Činnost ŠSK má následující cíle:

- vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientace na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích

- připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích

- pomáhat při organizaci sportovních akcí

- zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním

Aktuální dění - 1. pololetí šk. roku 2019/2020

Od října probíhají na škole sportovní kroužky, ve kterých se žáci připravují na sportovní turnaje. V měsíci listopadu se chlapci druhého stupně zúčastnili florbalového turnaje v Odrách, kde se po dvou výhrách a jedné prohře umístili na krásném druhém místě. V průběhu ledna by měl pro žáky 6. a 7. třídy proběhnout turnaj v halové kopané. Na začátku druhého pololetí se uskuteční na naší škole turnaj ve vybíjené pro l. stupeň mezi 4. a 5. ročníkem o putovní pohár. V únoru 3. 2. – 7. 2. proběhne poprvé lyžařský kurz pro první stupeň a to konkrétně pro zájemce 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím programem a zájemce z 1. stupně montessori sekce. Na přelomu měsíců dubna a května se žáci 1. stupně zúčastní turnaje v kopané McDonald’s Cup. V tomto období také poměří své schopnosti a dovednosti žáci 2. stupně, a to v Poháru rozhlasu SLZŠ. Od května čeká žáky 1. až 3. třídy plavecký výcvik (10 lekcí), který se bude již tradičně konat v Hranicích.

Ke konci školního roku proběhne „Branný den“ pro žáky naší školy, jedná se
o celodenní sportovní akci, ve které budou žáci jednotlivých ročníků porovnávat své dovednosti v nejrůznějších úkolech a disciplínách.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na základě předběžného zájmu rodičů žáků naše škola rozšiřuje lyžařský výcvik do jiných ročníků. V tomto školním roce se bude jednat o pilotní projekt, kdy na lyžařský výcvik pojedou zájemci 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím programem
a zájemci 1. stupně montessori sekce. Výcvik bude probíhat v termínu 3. 2. – 7. 2. 2020 v Heipark Tošovice, kam budou žáci každý den dopravováni autobusovou dopravou.

Cílem je, aby se pravidelně střídaly třídy a roky: 6. a 7. třída v liché kalendářní roky, 4. a 5. třída v sudé kalendářní roky. U montessori sekce je aktuálně přechodné období, neboť ještě nemáme otevřenou 6. třídu a další třídy II. stupně. Mgr. Jan Nohel, vedoucí ŠSK

 

Aktuality, novinky
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin