Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní sportovní klub

Školní klub je určen zpravidla pro žáky 2. stupně, v novém školním roce bude i pro žáky 4. a 5. ročníku.

Výše úplaty za daný zájmový kroužek na jedno pololetí bude stanovena v září 2016 dle typu (a nákladů) zájmového útvarů.

Provoz školního klubu (zájmových útvarů): dle zájmu ze strany žáků a rodičů
a možností školy, zpravidla v době od 12.00 do 17.00; v době od 06.30 do 08.00 bude otevřena ICT učebna a knihovna pro možnou přípravu a relaxaci dojíždějících žáků. 

Vedoucím školního sportovního klubu byl pan učitel Bc. Richard Blaževič. Činnost ŠSK  má za cíl vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientaci na zdravý životní styl. Snaží se zaměřit na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích. Školní sportovní klub připravuje školní družstva k účasti na regionálních soutěžích a pomáhá při organizaci sportovních akcí naší školy. Významně se podílí na zlepšování tělesné zdatnosti a zdraví žáků, nabízí alternativní trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním.

Během školního roku se škola zúčastnila několika soutěží jak v prvním, tak i ve druhém pololetí. V měsíci září jsme se zúčastnili přespolního běhu ve Frenštátě. V listopadu a prosinci byly připraveny turnaje ve florbalu jak pro I., tak i pro II. stupeň v Odrách. Ve druhém pololetí jeli žáci I. stupně na turnaj ve vybíjené a obsadili 2. místo. Na fotbalisty naší školy, kteří mají v rámci ŠSK fotbalové kroužky, čekaly fotbalové turnaje McDonald´s. Za největší úspěch můžeme považovat účast v OKRESNÍM FINÁLE, ve kterém se naše škola umístila na 4. místě. Cesta do okresního finále vedla přes úvodní základní kolo v Odrách a semifinálový turnaj ve Studénce. Na velkém úspěchu naší školy se podíleli Miroslav Ambrož, Ondřej Šustek, Miroslav Kostka, Tomáš Till, Tadeáš Grones, Viktor Šustek, Vojtěch Podešva, Pavel Remeš a Milan Remeš.

Na závěr školního roku byl naplánovaný sportovní den. Pro všechny naše žáky jsme s žáky 9. třídy připravili orientační závod, který se konal v pondělí 27. 6. 2016. Všichni žáci trasu zvládli a doběhli do cíle, kde byli po zásluze odměněni. 

Ve školním roce 2016/2017 chystáme lyžařský výcvik pro žáky 6. a 7. třídy. Kvůli neustále zhoršujícím se sněhovým podmínkám ve Velkých Karlovicích budeme hledat jiné horské prostředí, kde by mohl lyžařský výcvik probíhat. Pokusíme se zajistit takové místo, které nám poskytne lepší sněhové podmínky a zároveň bude cenově v obdobné kategorii jako dosavadní lyžařské kurzy. Rodiče žáků příslušných tříd budou o akci včas informováni.

Bc. Richard Blaževič

Aktuality, novinky
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin