Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Školní sportovní klub

Obecné informace: 

Školní klub je určen zpravidla pro žáky 2. stupně, zapojit se mohou i žáci 4. a 5. ročníku.
Vedoucím školního sportovního klubu je Mgr. Jan Nohel. Výše úplaty za daný zájmový kroužek na jedno pololetí je stanovena dle typu (a nákladů) zájmového útvarů a je zájemcům sdělena vždy v začátku šk. roku.
Provoz školního klubu (zájmových útvarů): dle zájmu ze strany žáků a rodičů a možností školy, zpravidla v době od 12.00 do 17.00; v době od 06.30 do 08.00 bude otevřena ICT učebna a knihovna pro možnou přípravu a relaxaci dojíždějících žáků. 

Činnost ŠSK má následující cíle:

- vytvářet kladný vztah našich žáků k tělesné výchově a sportu jako celoživotní orientace na zdravý životní styl a zaměřit se na ty, kteří nejsou mimo školu organizováni v jiných tělovýchovných organizacích

- připravit školní družstva k účasti na regionálních soutěžích

- pomáhat při organizaci sportovních akcí

- zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví žáků, nabídnout alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, zneužívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním

Aktuální dění - 1. pololetí šk. roku 2019/2020

Od října probíhají na škole sportovní kroužky, ve kterých se žáci připravují na sportovní turnaje. V měsíci listopadu se chlapci druhého stupně zúčastnili florbalového turnaje v Odrách, kde se po dvou výhrách a jedné prohře umístili na krásném druhém místě. V průběhu ledna by měl pro žáky 6. a 7. třídy proběhnout turnaj v halové kopané. Na začátku druhého pololetí se uskuteční na naší škole turnaj ve vybíjené pro l. stupeň mezi 4. a 5. ročníkem o putovní pohár. V únoru 3. 2. – 7. 2. proběhne poprvé lyžařský kurz pro první stupeň a to konkrétně pro zájemce 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím programem a zájemce z 1. stupně montessori sekce. Na přelomu měsíců dubna a května se žáci 1. stupně zúčastní turnaje v kopané McDonald’s Cup. V tomto období také poměří své schopnosti a dovednosti žáci 2. stupně, a to v Poháru rozhlasu SLZŠ. Od května čeká žáky 1. až 3. třídy plavecký výcvik (10 lekcí), který se bude již tradičně konat v Hranicích.

Ke konci školního roku proběhne „Branný den“ pro žáky naší školy, jedná se
o celodenní sportovní akci, ve které budou žáci jednotlivých ročníků porovnávat své dovednosti v nejrůznějších úkolech a disciplínách.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na základě předběžného zájmu rodičů žáků naše škola rozšiřuje lyžařský výcvik do jiných ročníků. V tomto školním roce se bude jednat o pilotní projekt, kdy na lyžařský výcvik pojedou zájemci 4. a 5. ročníku základní školy s klasickým vzdělávacím programem
a zájemci 1. stupně montessori sekce. Výcvik bude probíhat v termínu 3. 2. – 7. 2. 2020 v Heipark Tošovice, kam budou žáci každý den dopravováni autobusovou dopravou.

Cílem je, aby se pravidelně střídaly třídy a roky: 6. a 7. třída v liché kalendářní roky, 4. a 5. třída v sudé kalendářní roky. U montessori sekce je aktuálně přechodné období, neboť ještě nemáme otevřenou 6. třídu a další třídy II. stupně. Mgr. Jan Nohel, vedoucí ŠSK

 

Aktuality, novinky
13/092022
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn inzerát na pozici kuchařka ZŠ a MŠ Spálov.
10/092022
V sekci "ŠKOLA -> Zájmové útvary ve školním roce 2022/2023" jsou zveřejněny seznamy žáků, kteří jsou přihlášeni do jednotlivých ZÚ.
01/092022
V sekci "ŠKOLA" -> "Zájmové útvary ve školním roce 2022/2023" najdete informace a přihlášky k zájmovým útvarům v letošním školním roce. Přihlášky se odevzdávají pouze elektronicky.
31/082022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete základní informace k zahájení nového školního roku 2022/2023.
13/042022
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" je vyvěšeno rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání
05/042022
V sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ" byly aktualizovány informace a dokumenty týkající se zápisu pro školní rok 2022/23.
31/032022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete Březnové aktivity 1. polovina - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov
25/022022
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
25/022022
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
25/022022
V sekci "CO SE DĚJE" najdete upoutávku k lednovým a únorovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
25/022022
V lednu letošního roku pořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE".
05/012022
V sekci "CO SE DĚJE?" naleznete online vánoční besídku, kterou natáčely děti z MŠ Spálov - třída Světýlka.
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin