Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Naše úspěchy

Stručná informace o umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v daném školním roce

Soutěže a olympiády - školní rok 2018/2019

Olympiáda z českého jazyka

Okresní kolo – 19. místo Štěpánka Feglerová, (9. třída) úspěšný řešitel, Simona Biskupová, (8. třída) účast

Olympiáda ze zeměpisu

Okresní kolo - 17. místo Jan Květoň (8. třída)

Olympiáda z dějepisu 

Okresní kolo – pouze účast Štěpánka Feglerová (9. třída), Anna Chytilová (8. třída)

Recitační soutěž 

okrskové kolo Odry - I. kategorie 1.- 2. místo Václav Chytil, (1. C, 3. ročník) účast v okresním kole

Pěvecká soutěž

krajské kolo přehlídky dětí v sólovém zpěvu lidových písní – Stříbrné pásmo – Mikuláš Krumpolec, 1. třída

pěvecká soutěž Vítkov 2. místo Mikuláš Krumpolec

Dopravní soutěž

okrskové kolo Odry 2. místo


Soutěže a olympiády
- školní rok 2017/2018

Olympiáda z českého jazyka

Okresní kolo – pouze účast Václav Mik  (9. třída), Karolína Filipová (9. třída)

Olympiáda ze zeměpisu

Okresní kolo - 15. místo Václav Mik (9. třída)

Olympiáda z dějepisu 

Okresní kolo - 11. místo Václav Mik  (9. třída), 27. místo Matěj Květoň (9. třída)

Biologická olympiáda 

Okresní kolo -   Kategorie C bez účasti

                   - Kategorie D 19. místo Anna Chytilová (7. třída)

Recitační soutěž 

okrskové kolo Odry - II. kategorie – 1.- 2.  místo Adriana Václavíková, účast v okresním kole

Dopravní soutěž

Okrskové kolo Odry - II. kategorie 2. místo

- tým Václav Král (9. tř.), Lenka Kaňová (8. tř.), Tadeáš Cholasta (7. tř.),
  Anna Chytilová (7.tř.)

 

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

 

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin