Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

1.B

  1. B třída
     Ve třídě 1. B. je 18 žáků 1. až 3. ročníku. Děti se učí individuálním tempem, učí se od sebe navzájem, starší pomáhají mladším a pro mladší jsou starší přirozeným vzorem. Děti jsou tak vedeny k tomu nesrovnávat se navzájem, každý je v něčem dobrý a můžeme se navzájem obohacovat. Díky montessori materiálu děti mohou samy objevovat učivo a zkoumat zákonitosti matematiky, českého jazyka a přírodních věd. Mohou se tak posouvat v tom, co je zajímá, a zároveň s hmatovým materiálem lépe pochopit obtížnější učivo. Třídu provází třídní učitelka Mgr. Terezie Lukšíková, další průvodkyní a  asistentkou je Dana Potschová, která má na starosti i ranní a odpolední družinu. Od letošního roku jsme se přemístili do prostor v přízemí, kde bývala ZUŠ, máme samostatný vchod, který nám poskytuje větší příležitosti využívat zámeckou zahradu pro pobyt venku o přestávkách i pro učení venku.

      Mgr. Terezie Lukšíková
Aktuality, novinky
23/052023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k březnovým a dubnovým aktivitám 2023 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
23/052023
Rozhodnutí přijetí do předškolního vzdělávání v MŠ 2023/2024 naleznete v sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ".
14/042023
Rozhodnutí přijetí do 1. třídy 2023/2024 naleznete v sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí a MONTESSORI -> Zápis dětí".
13/042023
Aktuální informace a přihlášku k předškolnímu vzdělávání (klasická forma vzdělávání i montessori principy vzdělávaní) naleznete v sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ".
06/042023
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn článek o Koloně 2023, která v březnu proběhla na naší škole. Pod článkem jsou k nahlédnutí i fotografie.
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin