Základní a mateřská škola spálov.

Nabízené kroužky šk. r. 2018/2019

Nabídka zájmové činnosti mimo vyučování pro žáky ve školním roce 2018 - 2019

Kroužky

 

Zájmový útvar

Vedoucí zájmového útvaru

Den v týdnu a čas

1. Basketbalový kr.

     4. – 9. ročník

Mgr. Věra Zgažarová

Čtvrtek   13.45-15.45
(1 x  14 dnů) 

2. Pěvecký kroužek

    1. – 5. ročník

Jitka Jakubíková

Středa 13.00 – 14.00

3. Psaní na počítači

    2. – 9. ročník

Mgr. Vlasta Šustková

 

Bude upřesněno v 36. týdnu

4. Čtenářský kroužek

     2. – 5. ročník

Mgr. Markéta Krumpolcová Matušková

Pondělí 13.30-14.30

5. Moderní robotika

    3. – 9. ročník

Pavel Novák

Pondělí   14.45 -17.00 (od listopadu 2018)

6. Sportovní hry I.

    2. – 5. ročník

Mgr. Jan Nohel

Úterý 14.00 -15.00

7. Sportovní hry II.

    5. – 9. ročník

Mgr. Jan Nohel

Úterý 15.00 -16.00

8. Taneční kroužek I.

    1. – 4. ročník

Mgr. Zuzana Trnečková

Pátek 14.00 -15.00

9. Taneční kroužek II.

    5. – 9. ročník

Mgr. Zuzana Trnečková

Pátek 15.00 -16.00

10. Folklorní kroužek

      1. – 5. ročník

Mgr. Kristýna Šmatelková

Čtvrtek 13.30 – 14.30

11. Výtvarný kroužek             

       4. – 6. ročník

Gabriela Kubicová

Středa 13,45 – 14,45

12. Fotbalový kroužek I

Luděk Remeš

Čtvrtek 16,00 – 17,30

13. Fotbalový kroužek II

Miroslav Kostka

Čtvrtek 17,30 – 19,00

Pondělí 17,45 – 19,15

14. Seminář z jazyka českého

Mgr. Jarmila Mazáčová

Čtvrtek 7,15 – 8,00

Čtvrtek 13,45 – 14,30

15. Seminář z matematiky

Mgr. Vlasta Šustková

Středa 7,00 – 8,00

16. Náboženství

 

Úterý na Farnosti Spálov

 

Není vyloučena případná úprava termínů.  

 

Přihláška do zájmových útvarů pro šk. rok 2018/2019 ke stažení

Aktuality, novinky
02/112018
Informace o volnu ředitele školy Vážení rodiče a žáci, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) vyhlašuji na základní škole z organizačních a provozních důvodů na den 16. 11. 2018 (pátek) volno ředitele školy. PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy
21/102018
Lampionový průvod a Den otevřených dveří 25.-26. 10. 2018 Srdečně zveme na dvě akce, které se uskuteční k výročí 100. let ČSR. Ve čtvrtek 25. 10. v 18 hod. lampionový průvod, sraz u hasičské zbrojnice. V pátek 26. 10. od 9 do 11 hod. proběhne Den otevřených dveří na základní škole s tematickou výstavou. Více informací a pozvánku naleznete v záložce "Co se děje".
06/092018
Kroužky a družina V záložce Družina je zveřejněna nabídka kroužků pro šk.r. 2018/2019, včetně přihlášky ke stažení. Rovněž je zde k dispozici ke stažení přihláška do školní družiny.
17/082018
Školní zpravodaj a časopis na webu- v záložce Škola - Zpravodaj a školní časopis - naleznete aktuální publikace vydané školou na konci 2. pololetí šk. r. 2017/2018. Taktéž zde naleznete starší čísla našeho zpravodaje, který připravujeme pravidelně vždy jednou za pololetí pro rodiče a veřejnost, stejně jako časopis Školní Expres, který vytvářejí žáci naší školy.
17/082018
Přihlášky ke stravování ve ŠJ ve šk. r. 2018/2019 Přihlašování žáků ke stravování na školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 30. - 31. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle 556 729 692. Přihlašují se i žáci, kteří se stravovali v loňském roce!!!
17/082018
Přihlášky k novému šk. roku 2018/2019 Přihlášky do školní družiny si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelky nebo ve školní jídelně již v termínu od 30. srpna do 31. srpna 2018. Vyplněné přihlášky odevzdají do 3. září 2018 vedoucí vychovatelce školní družiny – Haně Vojkůvkové. Přihlášky do nepovinných předmětů a zájmových útvarů budou žáci odevzdávat během prvního týdne nového školního roku. Tiskopisy přihlášek budou mít třídní učitelé.
17/082018
Zahájení šk. roku 2018/2019 Nový školní rok 2018/2019 bude v základní škole zahájen v pondělí 3. září 2018 v 08.15 hodin v tělocvičně ZŠ. Žáci si donesou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Všechny nově přijaté děti do prvních tříd se zúčastní se svými rodiči slavnostního uvítání žáků 1. třídy, které proběhne v pondělí 3. září 2018 od 09.00 v místní sokolovně. Všichni noví žáci i jejich rodiče jsou srdečně zváni.
23/052018
GDPR - v rámci GDPR zveřejňuje naše škola povinné informace. Na webu je nyní vyvěšena povinná informace o pověřenci - v záložce Škola-Dokumenty, Školka-Dokumenty, Jídelna-Dokumenty.
01/052018
Inspekční zpráva - inspekční zpráva přinášející závěry a hodnocení inspekce, která na ZŠ a MŠ Spálov působila v březnu 2018, je dostupná na webu školy v záložce "Škola - Dokumenty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin