Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Nabízené kroužky šk. r. 2019/2020

Nabídka zájmové činnosti mimo vyučování pro žáky ve školním roce 2019 - 2020

kroužek

vedoucí

den, hodina

1. Keramický kroužek I, II

     2. – 5. tř.

Mgr. Jarmila Gramesová

Pondělí 13.15 – 15.15

Středa   13.15-15.15

jednou za 14 dnů

2. Folklorní kroužek

      1. – 5. tř.

Mgr. Kristýna Šmatelková

Čtvrtek 13.45-14.45

začátek v prosinci 2019

3. Psaní na počítači

    2. – 9. tř.

Mgr. Vlasta Šustková

 

Středa 13.45 – 14.45

4. Sportovní hry I.

    2. – 5. tř.

Mgr. Jan Nohel

Úterý 14.00 -15.00

5. Sportovní hry II.

    5. – 9. tř.

Mgr. Jan Nohel

Úterý 15.00 -16.00

6. Taneční kroužek

    5. – 9. tř.

Mgr. Zuzana Trnečková

Pátek 14.00 – 15.30

7. Výtvarný kroužek

       3. – 6. tř.

Gabriela Kubicová

Čtvrtek 13. 45-14.45

8. Basketbalový kroužek

Mgr. Věra Zgažarová

Středa 14.00 – 15.00

9. Anglická konverzace

Miles Leyshon

Čtvrtek 13.45 – 14.30

Seminář z jazyka českého

Mgr. Jarmila Mazáčová

Čtvrtek 7.15 – 8.00 

Seminář z matematiky

Mgr. Jan Nohel

Pátek      7.20 – 8.00

Náboženství 1. a 2. tř. 

Pondělí 13.00 - 13.45

Náboženství 3. a 4. tř.

Pondělí 13.50 – 14.35

 

Informace a změny: 

  • Všechny kroužky se platí!!!! Nejsou výjimky z platby.
  • Platba za pololetí 200,- Kč
  • Výtvarný a keramický kroužek 400,- Kč za pololetí.
    (Vysoká cena materiálu).
  • Není vyloučena změna termínů.  

Přihláška do zájmových útvarů pro šk. rok 2019/2020 ke stažení

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin