Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Zápis dětí

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče - příznivci montessori pedagogiky, 

v případě, že máte doma předškoláka a chcete, aby v září 2020 nastoupil do naší montessori třídy, vyplňte prosím PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a doručte ji řediteli školy (osobně nebo na e-mail infovedeni@zsspalov.cz). Pokud budeme v dostatečném předstihu vědět, kolik je zájemců o montessori třídu, můžeme se na to lépe připravit po stránce prostorové, personální i vybavení (nákup pomůcek) a budeme tak moci uspokojit co největší počet zájemců.

Na základě této přihlášky vás a vaše dítě pozveme k přijímacímu řízení k základnímu vzdělávání, které proběhne v dubnu 2020.

PaedDr. Zdeněk Kotas,

ředitel školy

Přihláška - zápis k montessori základnímu vzdělávání ke stažení

 

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin