Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Akce školy

Výběr z aktivit na základní škole - 1. pololetí šk. roku 2019/2020

zahájení školního roku

přivítání prvňáčků v sokolovně

třídní schůzky

Trilobiti v ZŠ, 1. a 9. třída

prezentace SzeTeŠ Nový Jičín

Divadlo Ententýky v MŠ a 1. třída

den otevřených dveří v 1. třídě

Drakiáda

dopravní hřiště Odry, 4. a 5. třída

dopravní hřiště Odry, 2. B

den otevřených dveří v 1. třídě

návštěva hospodářství v Luboměři

návštěva pekárny 2. a 3. třída

Zdravá škola - akce pro rodiče - ochutnávka jídel

Buďme kamarádi - přátelství a pomoc postiženým kamarádům, 1. A

vlastivědná vycházka, 2. B

podzimní prázdniny

Halloween, organizuje 9. třída

divadlo Tajemství staré bambitky, 5. tř. a 2. B

exkurze ÚM Spálov, 6. třída

Projektový den SPŠ Hranice, "Chemie se nebojte", 8. a 9. třída

Den boje za svobodu a demokracii, vzpomínková akce - neděle

třídní schůzky

Divadélko pro školy HK, 1. a 2. stupeň

rozsvěcování vánočního stromu

vánoční jarmark

do školy přijde Mikuláš, akce 9. třídy

cestovatel T. Kubeš - přednáška Galapágy, Černobyl

Mladý chemik

Vánoční čtení v Odrách

Adventní legenda - pěvecký sborVýběr z aktivit na základní škole - 2. pololetí šk. r. 2018/2019: 

Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. ročníku v Tošovicích

Kurz společenského tance a chování pro žáky 8. a 9. třídy

Kolona 2019

Divadélko pro školy Hradec Králové – Romantismus není jen romantika

Přednáška – T. Kubeš – Střední Asie

Smrtná neděle – vynášení zimy ze vsi

Keramika

Recitační soutěž – školní kolo, okrskové kolo, okresní kolo

Škola naruby – žáci 9. třídy v rolích učitelů

Koncert Radima Zenkla

Přijímací řízení k základnímu vzdělávání – klasická a montessori třída

Dopravní hřiště Odry -  4. a 5. třída

Přijímací řízení na střední školy

Třídní schůzky

Den Země

Spálovská Superstar

Plavecký výcvik pro žáky 1. – 3. třídy Hranice

Školní kolo dopravní soutěže

Okrskové kolo dopravní soutěže v Odrách

Plavecký výcvik

Exkurze Arboretum Nový Dvůr

Školní akademie ke Dni matek

Škola nanečisto – seznámení předškoláků a rodičů se školou

Taneční revue Odry

Focení tříd

Výlety 1. – 9. třídy

Plavecký výcvik

Hudební pohádka ZUŠ Odry pro 1. – 3. třídu

Úřad práce Nový Jičín – 8. třída

prodej sešitů Optys

Muzikoterapie

Svátek slabikáře – 1. A třída

Skládání obrázků z plastových víček

Vlastivědná exkurze – 6. až 9. třída

Sportovní den

Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s žáky 9. třídy na ÚM

Přehled školních výletů 2018/19 (třída, místo, datum, pedagogický doprovod)

Aktuality, novinky
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin