Notice

Trying to get property of non-object search►

Source file

File: /mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache/_Nette.FileTemplate/_Clanky.default.latte-54fc4363ffe7c652106f2b074fab300f.php:16

6: // prolog Nette\Latte\Macros\CoreMacros 7: list($_l$_g) = Nette\Latte\Macros\CoreMacros::initRuntime($template'ps3h2ns4u3') 8: ; 9: // prolog Nette\Latte\Macros\UIMacros 10: // 11: // block css 12: // 13: if (!function_exists($_l->blocks['css'][] = '_lb03a847ebcb_css')) { function _lb03a847ebcb_css($_l$_args) { foreach ($_args as $__k => $__v) $$__k $__v 14: ;Nette\Latte\Macros\UIMacros::callBlockParent($_l'css'get_defined_vars()) ?> 15:     <link rel="stylesheet" href="<?php echo htmlSpecialChars(Nette\Templating\Helpers::safeUrl($basePath)) ?> 16: /css/style-<?php echo htmlSpecialChars(Nette\Templating\Helpers::safeUrl($stranka->barva)) ?>.css"> 17: <?php 18: }} 19: 20: //

Call stack

 1. inner-code _lb03a847ebcb_css (arguments)

  $_l
  stdClass #3bcb
  
  templates => array (2)
  | ps3h2ns4u3 => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #6be3
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | source private => NULL | | params private => array (21)
  | | | _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | baseUrl => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | baseUri => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | firma => DibiRow #1655 { ... } | | | use => NULL | | | jednotka => ",-Kč" (5) | | | lang => 1 | | | stranka => FALSE | | | clanek => DibiRow #0abb { ... } | | | photos => DibiFluent #1d11 { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e { RECURSION } | | | _g => stdClass #e136 | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Latte\Engine #4b78 { ... }
  | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (3)
  | | | 0 => Nette\Callback #f41f { ... } | | | 1 => Nette\Callback #6362 { ... } | | | 2 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache" (53) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | locks private => NULL
  | ms05dzpk5k => Nette\Templating\FileTemplate #f29c
  | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/@layout.latte" (82) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #6be3
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | source private => NULL | | params private => array (25)
  | | | _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { ... } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | baseUrl => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | baseUri => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | firma => DibiRow #1655 { ... } | | | use => NULL | | | jednotka => ",-Kč" (5) | | | lang => 1 | | | stranka => FALSE | | | clanek => DibiRow #0abb { ... } | | | photos => DibiFluent #1d11 { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #f29c { RECURSION } | | | _g => stdClass #e136 | | | _extended => TRUE | | | title => "" | | | kw => "" | | | desc => "" | | | robots => "index, follow" (13)
  | | filters private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Latte\Engine #4b78 { ... }
  | | helpers private => array (1)
  | | | truncate => "Nette\Utils\Strings::truncate" (29)
  | | helperLoaders private => array (3)
  | | | 0 => Nette\Callback #f41f { ... } | | | 1 => Nette\Callback #6362 { ... } | | | 2 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache" (53) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | locks private => NULL
  blocks => array (4)
  | css => array (2)
  | | 0 => "_lb03a847ebcb_css" (17) | | 1 => "_lb1637b6bca7_css" (17)
  | content => array (1)
  | | 0 => "_lb668953c605_content" (21)
  | scripts => array (1)
  | | 0 => "_lbd5e04ce8c2_scripts" (21)
  | head => array (1)
  | | 0 => "_lb420fe50cff_head" (18)
  extends => NULL
  $_args
  array (26)
  
  _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289
  | photo private => DibiRow #0abb
  | | id => 204 | | stranky_id => 174 | | seo_title => "" | | seo_kw => "" | | seo_desc => "" | | adresa => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | razeni => 0 | | stav => 1 | | datum => DibiDateTime #a465
  | | | date => "2020-01-15 21:42:34" (19) | | | timezone_type => 3 | | | timezone => "Europe/Prague" (13)
  | | nazev => "Světýlka září a říjen 2019" (33) | | dlouhy => "<div dir="ltr"><strong>Milí rodiče</strong>,</div> <div dir="ltr"></div> <div dir="ltr">zasílám Vám zprávu, jak se s dětmi ve Světýlkách má ... " (5087) | | kratky => "<h3>Světýlka září a říjen 2019 - Počtvrté spolu, přátelství, hudba, trpělivost</h3>" (96)
  | clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky_pre" (10)
  | clanky => Models\Clanky #be3b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky" (6)
  | obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_clan" (12)
  | obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_fot" (11)
  | reklamy => Models\Reklamy #ad16
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy" (7)
  | reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy_entit" (13)
  | firma => Models\Firma #4e18
  | | firma private => DibiRow #1655
  | | | id => 1 | | | nazev => "ZŠ a MŠ Spálov" (17) | | | ulice => "" | | | psc => "" | | | mesto => "" | | | ucet => "" | | | email => "klezlap@seznam.cz" (17) | | | telefon => "605 267 779" (11) | | | banka => NULL | | | jmeno_maj => "" | | | prijmeni_maj => "" | | | fax => NULL | | | AKTUALIZACE => NULL | | | ico => "12345678" (8) | | | dic => "" | | | velky_ob => "800,600" (7) | | | maly_ob => "100,100" (7) | | | icona_ob => "50,50" (5) | | | shop => 1 | | | hash => "e251273eb74a8ee3f661a7af00915af1" (32) | | | aktuality => 1 | | | pocitadlo => NULL | | | anketa => 0 | | | pocet_ak => 5 | | | www => "www.mixa.cz" (11) | | | zapsana => "Prosím vyplňte." (17) | | | pos_zdarma => "5000" (4) | | | var_sym => "0" | | | fc => NULL | | | dph => 1 | | | baner => "" | | | var_kredit => 0 | | | skryte_emaily => "" | | | kredit => 0 | | | bonusy => 0 | | | akcni => 1 | | | google => "" | | | inline => 0 | | | oskole => "Z\xc3\xa1kladn\xc3\xad \xc5\xa1kola a Mate\xc5\x99sk\xc3\xa1 \xc5\xa1kola ve Sp\xc3\xa1lov\xc4\x9b je charakteristick\xc3\xa1 sv\xc3\xbdm klidn\xc3\xbdm a\xc5\xbe rodinn\xc3\xbdm prost\xc5\x99ed\xc3\xadm a sv\xc3\xbdmi podm\xc3\xadnkami je otev\xc5\x99ena v\xc5 ... " (196) | | | kontakt => "Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov <br /> <p class="email">e-mail: spalovzs@tiscali.cz</p> <br> <p>Vedení školy: <br> Tel. : 556 ... " (302)
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "firma" (5)
  | userLog => NULL | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | shopData => Nastaveni\DataShop #c112
  | | produkty => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | | session => Nette\Http\Session #807e
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (14) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #9cf7 { ... }
  | | stranky => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | zbozi => Models\Zbozi #4541
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zbozi" (5)
  | zpravy => Models\Zpravy #bccb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy" (6)
  | zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy_entit" (12)
  | stranky => Models\Stranky #1596
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "stranky" (7)
  | polozky => Models\Polozky #40d0
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "polozky" (7)
  | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "uzivatel" (8)
  | templateHelpers => Helpers\Helpers #a943
  | | firma private => Models\Firma #4e18
  | | | firma private => DibiRow #1655 { ... } | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "firma" (5)
  | | wwwDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | polozky private => Models\Polozky #40d0
  | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "polozky" (7)
  | kurzy => Models\Kurzy #750b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kurzy" (5)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7
  | | commandArgs => NULL
  | vyrobce => Models\Vyrobce #e49d
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "vyrobce" (7)
  | kosik => Models\Kosik #65b9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kosik" (5)
  | info => Models\Info_mail #dfa9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "info_mail" (9)
  | en_sku => Models\En_sku #c362
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "en_sku" (6)
  | lang => 1 | jazyk => Models\Jazyk #352a
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "jazyk" (5)
  | zobrazeni => FALSE | translator => Kdyby\Translation\Translator #579f
  | | localeResolver private => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09
  | | | resolvers private => array (4) [ ... ]
  | | catalogueCompiler private => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb
  | | | cache private => Nette\Caching\Cache #5a05 { ... } | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loadersInitializer private => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... }
  | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88
  | | | fallbackLocales private => array (2) [ ... ]
  | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e
  | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loader private => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | resources private => array (2) [ ... ]
  | | panel private => Kdyby\Translation\Diagnostics\Panel #ba5a
  | | | translator private => Kdyby\Translation\Translator #579f { RECURSION } | | | untranslated private => array ()
  | | availableResourceLocales private => array (2)
  | | | cs_CZ => TRUE | | | en_US => TRUE
  | | catalogues protected => array () | | locale protected => NULL | | fallbackLocales private => array (2)
  | | | 0 => "cs_CZ" (5) | | | 1 => "cs" (2)
  | | loaders private => array () | | resources private => array (2)
  | | | cs_CZ => array (1) [ ... ] | | | en_US => array (1) [ ... ]
  | | selector private => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35
  | translatorSession => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70
  | | session private => Nette\Http\SessionSection #8f63
  | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | name private => "Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver" (48) | | | data private => NULL | | | meta private => FALSE | | | warnOnUndefined => FALSE
  | locale => NULL | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #aeda
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (2)
  | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #3ba8
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (21) [ ... ] | | | filters private => array (1) [ ... ] | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (3) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (1)
  | | locale => NULL
  | globalStateSinces private => array (1)
  | | locale => "FrontModule\BasePresenter" (25)
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #125f | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #f664
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (3)
  | | | locale => NULL | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => TRUE
  | context private => SystemContainer #ce4c
  | | meta protected => array (2)
  | | | types => array (91) [ ... ] | | | tags => array (3) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | wwwDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "development" (11) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/../temp" (54)
  | | registry private => array (62)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #56f7 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | session => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #b335 { ... } | | | 58_App_RouterFactory => App\RouterFactory #cc0c | | | "dibi.panel" => DibiNettePanel #144b { ... } | | | "dibi.connection" => DibiConnection #d0fa { ... } | | | 94_Models_Zbozi => Models\Zbozi #4541 { ... } | | | stranky => Models\Stranky #1596 { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | cache => Nette\Caching\Cache #e1bb { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.param" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\LocaleParamResolver #e4ba { ... } | | | application => Nette\Application\Application #7fb0 { ... } | | | container => SystemContainer #ce4c { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #7743 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #1197 { ... } | | | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | usermanager => Model\UserManager #688a { ... } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | 61_Models_Clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb { ... } | | | 60_Models_Clanky => Models\Clanky #be3b { ... } | | | 75_Models_Obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8 { ... } | | | 76_Models_Obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea { ... } | | | 83_Models_Reklamy => Models\Reklamy #ad16 { ... } | | | 84_Models_Reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928 { ... } | | | firma => Models\Firma #4e18 { ... } | | | "shop.data" => Nastaveni\DataShop #c112 { ... } | | | zpravy => Models\Zpravy #bccb { ... } | | | 97_Models_Zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206 { ... } | | | 80_Models_Polozky => Models\Polozky #40d0 { ... } | | | 100_Helpers_Helpers => Helpers\Helpers #a943 { ... } | | | 74_Models_Kurzy => Models\Kurzy #750b { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7 { ... } | | | 93_Models_Vyrobce => Models\Vyrobce #e49d { ... } | | | 73_Models_Kosik => Models\Kosik #65b9 { ... } | | | 71_Models_Info_mail => Models\Info_mail #dfa9 { ... } | | | 66_Models_En_sku => Models\En_sku #c362 { ... } | | | 72_Models_Jazyk => Models\Jazyk #352a { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.session" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09 { ... } | | | "translation.selector" => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35 | | | "translation.fallbackResolver" => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | "translation.loader.php" => Symfony\Component\Translation\Loader\PhpFileLoader #dea4 | | | "translation.loader.yml" => Symfony\Component\Translation\Loader\YamlFileLoader #8662 { ... } | | | "translation.loader.xlf" => Symfony\Component\Translation\Loader\XliffFileLoader #036b | | | "translation.loader.po" => Symfony\Component\Translation\Loader\PoFileLoader #febc | | | "translation.loader.mo" => Symfony\Component\Translation\Loader\MoFileLoader #0d57 | | | "translation.loader.ts" => Symfony\Component\Translation\Loader\QtFileLoader #8aba | | | "translation.loader.csv" => Symfony\Component\Translation\Loader\CsvFileLoader #4c24 { ... } | | | "translation.loader.res" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuResFileLoader #ef49 | | | "translation.loader.dat" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuDatFileLoader #74d6 | | | "translation.loader.ini" => Symfony\Component\Translation\Loader\IniFileLoader #2e1a | | | "translation.loader.neon" => Kdyby\Translation\Loader\NeonFileLoader #4c3a | | | "translation.loader" => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | "translation.catalogueFactory" => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... } | | | "translation.loadersInitializer" => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | "translation.catalogueCompiler" => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb { ... } | | | "translation.default" => Kdyby\Translation\Translator #579f { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #7fb0
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Nette:Error" (11) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => array (1)
  | | | 0 => Closure #e02c
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #aeda { ... }
  | | presenter private => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #b335
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | cache private => array (1) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #ce4c { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68
  | | | cachedRoutes private => array (6) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (7) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #7743
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #807e
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #8cf6
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #1197
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => Model\UserManager #688a
  | | | uzivatel private => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #6be3
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | source private => NULL | | params private => array (21)
  | | | _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | baseUrl => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | baseUri => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | firma => DibiRow #1655 { ... } | | | use => NULL | | | jednotka => ",-Kč" (5) | | | lang => 1 | | | stranka => FALSE | | | clanek => DibiRow #0abb { ... } | | | photos => DibiFluent #1d11 { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e { RECURSION } | | | _g => stdClass #e136 | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Latte\Engine #4b78 { ... }
  | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (3)
  | | | 0 => Nette\Callback #f41f { ... } | | | 1 => Nette\Callback #6362 { ... } | | | 2 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache" (53) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (3)
  | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | action => "default" (7) | | locale => NULL
  | components private => array () | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Front:Clanky" (12) | monitors private => array ()
  control => FrontModule\ClankyPresenter #4289
  | photo private => DibiRow #0abb
  | | id => 204 | | stranky_id => 174 | | seo_title => "" | | seo_kw => "" | | seo_desc => "" | | adresa => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | razeni => 0 | | stav => 1 | | datum => DibiDateTime #a465
  | | | date => "2020-01-15 21:42:34" (19) | | | timezone_type => 3 | | | timezone => "Europe/Prague" (13)
  | | nazev => "Světýlka září a říjen 2019" (33) | | dlouhy => "<div dir="ltr"><strong>Milí rodiče</strong>,</div> <div dir="ltr"></div> <div dir="ltr">zasílám Vám zprávu, jak se s dětmi ve Světýlkách má ... " (5087) | | kratky => "<h3>Světýlka září a říjen 2019 - Počtvrté spolu, přátelství, hudba, trpělivost</h3>" (96)
  | clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky_pre" (10)
  | clanky => Models\Clanky #be3b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky" (6)
  | obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_clan" (12)
  | obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_fot" (11)
  | reklamy => Models\Reklamy #ad16
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy" (7)
  | reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy_entit" (13)
  | firma => Models\Firma #4e18
  | | firma private => DibiRow #1655
  | | | id => 1 | | | nazev => "ZŠ a MŠ Spálov" (17) | | | ulice => "" | | | psc => "" | | | mesto => "" | | | ucet => "" | | | email => "klezlap@seznam.cz" (17) | | | telefon => "605 267 779" (11) | | | banka => NULL | | | jmeno_maj => "" | | | prijmeni_maj => "" | | | fax => NULL | | | AKTUALIZACE => NULL | | | ico => "12345678" (8) | | | dic => "" | | | velky_ob => "800,600" (7) | | | maly_ob => "100,100" (7) | | | icona_ob => "50,50" (5) | | | shop => 1 | | | hash => "e251273eb74a8ee3f661a7af00915af1" (32) | | | aktuality => 1 | | | pocitadlo => NULL | | | anketa => 0 | | | pocet_ak => 5 | | | www => "www.mixa.cz" (11) | | | zapsana => "Prosím vyplňte." (17) | | | pos_zdarma => "5000" (4) | | | var_sym => "0" | | | fc => NULL | | | dph => 1 | | | baner => "" | | | var_kredit => 0 | | | skryte_emaily => "" | | | kredit => 0 | | | bonusy => 0 | | | akcni => 1 | | | google => "" | | | inline => 0 | | | oskole => "Z\xc3\xa1kladn\xc3\xad \xc5\xa1kola a Mate\xc5\x99sk\xc3\xa1 \xc5\xa1kola ve Sp\xc3\xa1lov\xc4\x9b je charakteristick\xc3\xa1 sv\xc3\xbdm klidn\xc3\xbdm a\xc5\xbe rodinn\xc3\xbdm prost\xc5\x99ed\xc3\xadm a sv\xc3\xbdmi podm\xc3\xadnkami je otev\xc5\x99ena v\xc5 ... " (196) | | | kontakt => "Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov <br /> <p class="email">e-mail: spalovzs@tiscali.cz</p> <br> <p>Vedení školy: <br> Tel. : 556 ... " (302)
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "firma" (5)
  | userLog => NULL | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | shopData => Nastaveni\DataShop #c112
  | | produkty => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | | session => Nette\Http\Session #807e
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (14) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #9cf7 { ... }
  | | stranky => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | zbozi => Models\Zbozi #4541
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zbozi" (5)
  | zpravy => Models\Zpravy #bccb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy" (6)
  | zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy_entit" (12)
  | stranky => Models\Stranky #1596
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "stranky" (7)
  | polozky => Models\Polozky #40d0
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "polozky" (7)
  | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "uzivatel" (8)
  | templateHelpers => Helpers\Helpers #a943
  | | firma private => Models\Firma #4e18
  | | | firma private => DibiRow #1655 { ... } | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "firma" (5)
  | | wwwDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | polozky private => Models\Polozky #40d0
  | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "polozky" (7)
  | kurzy => Models\Kurzy #750b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kurzy" (5)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7
  | | commandArgs => NULL
  | vyrobce => Models\Vyrobce #e49d
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "vyrobce" (7)
  | kosik => Models\Kosik #65b9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kosik" (5)
  | info => Models\Info_mail #dfa9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "info_mail" (9)
  | en_sku => Models\En_sku #c362
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "en_sku" (6)
  | lang => 1 | jazyk => Models\Jazyk #352a
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "jazyk" (5)
  | zobrazeni => FALSE | translator => Kdyby\Translation\Translator #579f
  | | localeResolver private => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09
  | | | resolvers private => array (4) [ ... ]
  | | catalogueCompiler private => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb
  | | | cache private => Nette\Caching\Cache #5a05 { ... } | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loadersInitializer private => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... }
  | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88
  | | | fallbackLocales private => array (2) [ ... ]
  | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e
  | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loader private => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | resources private => array (2) [ ... ]
  | | panel private => Kdyby\Translation\Diagnostics\Panel #ba5a
  | | | translator private => Kdyby\Translation\Translator #579f { RECURSION } | | | untranslated private => array ()
  | | availableResourceLocales private => array (2)
  | | | cs_CZ => TRUE | | | en_US => TRUE
  | | catalogues protected => array () | | locale protected => NULL | | fallbackLocales private => array (2)
  | | | 0 => "cs_CZ" (5) | | | 1 => "cs" (2)
  | | loaders private => array () | | resources private => array (2)
  | | | cs_CZ => array (1) [ ... ] | | | en_US => array (1) [ ... ]
  | | selector private => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35
  | translatorSession => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70
  | | session private => Nette\Http\SessionSection #8f63
  | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | name private => "Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver" (48) | | | data private => NULL | | | meta private => FALSE | | | warnOnUndefined => FALSE
  | locale => NULL | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #aeda
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (2)
  | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #3ba8
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (21) [ ... ] | | | filters private => array (1) [ ... ] | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (3) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (1)
  | | locale => NULL
  | globalStateSinces private => array (1)
  | | locale => "FrontModule\BasePresenter" (25)
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #125f | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #f664
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (3)
  | | | locale => NULL | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => TRUE
  | context private => SystemContainer #ce4c
  | | meta protected => array (2)
  | | | types => array (91) [ ... ] | | | tags => array (3) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | wwwDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "development" (11) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/../temp" (54)
  | | registry private => array (62)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #56f7 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | session => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #b335 { ... } | | | 58_App_RouterFactory => App\RouterFactory #cc0c | | | "dibi.panel" => DibiNettePanel #144b { ... } | | | "dibi.connection" => DibiConnection #d0fa { ... } | | | 94_Models_Zbozi => Models\Zbozi #4541 { ... } | | | stranky => Models\Stranky #1596 { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | cache => Nette\Caching\Cache #e1bb { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.param" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\LocaleParamResolver #e4ba { ... } | | | application => Nette\Application\Application #7fb0 { ... } | | | container => SystemContainer #ce4c { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #7743 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #1197 { ... } | | | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | usermanager => Model\UserManager #688a { ... } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | 61_Models_Clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb { ... } | | | 60_Models_Clanky => Models\Clanky #be3b { ... } | | | 75_Models_Obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8 { ... } | | | 76_Models_Obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea { ... } | | | 83_Models_Reklamy => Models\Reklamy #ad16 { ... } | | | 84_Models_Reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928 { ... } | | | firma => Models\Firma #4e18 { ... } | | | "shop.data" => Nastaveni\DataShop #c112 { ... } | | | zpravy => Models\Zpravy #bccb { ... } | | | 97_Models_Zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206 { ... } | | | 80_Models_Polozky => Models\Polozky #40d0 { ... } | | | 100_Helpers_Helpers => Helpers\Helpers #a943 { ... } | | | 74_Models_Kurzy => Models\Kurzy #750b { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7 { ... } | | | 93_Models_Vyrobce => Models\Vyrobce #e49d { ... } | | | 73_Models_Kosik => Models\Kosik #65b9 { ... } | | | 71_Models_Info_mail => Models\Info_mail #dfa9 { ... } | | | 66_Models_En_sku => Models\En_sku #c362 { ... } | | | 72_Models_Jazyk => Models\Jazyk #352a { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.session" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09 { ... } | | | "translation.selector" => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35 | | | "translation.fallbackResolver" => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | "translation.loader.php" => Symfony\Component\Translation\Loader\PhpFileLoader #dea4 | | | "translation.loader.yml" => Symfony\Component\Translation\Loader\YamlFileLoader #8662 { ... } | | | "translation.loader.xlf" => Symfony\Component\Translation\Loader\XliffFileLoader #036b | | | "translation.loader.po" => Symfony\Component\Translation\Loader\PoFileLoader #febc | | | "translation.loader.mo" => Symfony\Component\Translation\Loader\MoFileLoader #0d57 | | | "translation.loader.ts" => Symfony\Component\Translation\Loader\QtFileLoader #8aba | | | "translation.loader.csv" => Symfony\Component\Translation\Loader\CsvFileLoader #4c24 { ... } | | | "translation.loader.res" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuResFileLoader #ef49 | | | "translation.loader.dat" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuDatFileLoader #74d6 | | | "translation.loader.ini" => Symfony\Component\Translation\Loader\IniFileLoader #2e1a | | | "translation.loader.neon" => Kdyby\Translation\Loader\NeonFileLoader #4c3a | | | "translation.loader" => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | "translation.catalogueFactory" => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... } | | | "translation.loadersInitializer" => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | "translation.catalogueCompiler" => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb { ... } | | | "translation.default" => Kdyby\Translation\Translator #579f { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #7fb0
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Nette:Error" (11) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => array (1)
  | | | 0 => Closure #e02c
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #aeda { ... }
  | | presenter private => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #b335
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | cache private => array (1) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #ce4c { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68
  | | | cachedRoutes private => array (6) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (7) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #7743
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #807e
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #8cf6
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #1197
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => Model\UserManager #688a
  | | | uzivatel private => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #6be3
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | source private => NULL | | params private => array (21)
  | | | _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | baseUrl => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | baseUri => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | firma => DibiRow #1655 { ... } | | | use => NULL | | | jednotka => ",-Kč" (5) | | | lang => 1 | | | stranka => FALSE | | | clanek => DibiRow #0abb { ... } | | | photos => DibiFluent #1d11 { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e { RECURSION } | | | _g => stdClass #e136 | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Latte\Engine #4b78 { ... }
  | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (3)
  | | | 0 => Nette\Callback #f41f { ... } | | | 1 => Nette\Callback #6362 { ... } | | | 2 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache" (53) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (3)
  | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | action => "default" (7) | | locale => NULL
  | components private => array () | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Front:Clanky" (12) | monitors private => array ()
  _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289
  | photo private => DibiRow #0abb
  | | id => 204 | | stranky_id => 174 | | seo_title => "" | | seo_kw => "" | | seo_desc => "" | | adresa => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | razeni => 0 | | stav => 1 | | datum => DibiDateTime #a465
  | | | date => "2020-01-15 21:42:34" (19) | | | timezone_type => 3 | | | timezone => "Europe/Prague" (13)
  | | nazev => "Světýlka září a říjen 2019" (33) | | dlouhy => "<div dir="ltr"><strong>Milí rodiče</strong>,</div> <div dir="ltr"></div> <div dir="ltr">zasílám Vám zprávu, jak se s dětmi ve Světýlkách má ... " (5087) | | kratky => "<h3>Světýlka září a říjen 2019 - Počtvrté spolu, přátelství, hudba, trpělivost</h3>" (96)
  | clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky_pre" (10)
  | clanky => Models\Clanky #be3b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky" (6)
  | obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_clan" (12)
  | obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_fot" (11)
  | reklamy => Models\Reklamy #ad16
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy" (7)
  | reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy_entit" (13)
  | firma => Models\Firma #4e18
  | | firma private => DibiRow #1655
  | | | id => 1 | | | nazev => "ZŠ a MŠ Spálov" (17) | | | ulice => "" | | | psc => "" | | | mesto => "" | | | ucet => "" | | | email => "klezlap@seznam.cz" (17) | | | telefon => "605 267 779" (11) | | | banka => NULL | | | jmeno_maj => "" | | | prijmeni_maj => "" | | | fax => NULL | | | AKTUALIZACE => NULL | | | ico => "12345678" (8) | | | dic => "" | | | velky_ob => "800,600" (7) | | | maly_ob => "100,100" (7) | | | icona_ob => "50,50" (5) | | | shop => 1 | | | hash => "e251273eb74a8ee3f661a7af00915af1" (32) | | | aktuality => 1 | | | pocitadlo => NULL | | | anketa => 0 | | | pocet_ak => 5 | | | www => "www.mixa.cz" (11) | | | zapsana => "Prosím vyplňte." (17) | | | pos_zdarma => "5000" (4) | | | var_sym => "0" | | | fc => NULL | | | dph => 1 | | | baner => "" | | | var_kredit => 0 | | | skryte_emaily => "" | | | kredit => 0 | | | bonusy => 0 | | | akcni => 1 | | | google => "" | | | inline => 0 | | | oskole => "Z\xc3\xa1kladn\xc3\xad \xc5\xa1kola a Mate\xc5\x99sk\xc3\xa1 \xc5\xa1kola ve Sp\xc3\xa1lov\xc4\x9b je charakteristick\xc3\xa1 sv\xc3\xbdm klidn\xc3\xbdm a\xc5\xbe rodinn\xc3\xbdm prost\xc5\x99ed\xc3\xadm a sv\xc3\xbdmi podm\xc3\xadnkami je otev\xc5\x99ena v\xc5 ... " (196) | | | kontakt => "Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov <br /> <p class="email">e-mail: spalovzs@tiscali.cz</p> <br> <p>Vedení školy: <br> Tel. : 556 ... " (302)
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "firma" (5)
  | userLog => NULL | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | shopData => Nastaveni\DataShop #c112
  | | produkty => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | | session => Nette\Http\Session #807e
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (14) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #9cf7 { ... }
  | | stranky => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | zbozi => Models\Zbozi #4541
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zbozi" (5)
  | zpravy => Models\Zpravy #bccb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy" (6)
  | zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy_entit" (12)
  | stranky => Models\Stranky #1596
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "stranky" (7)
  | polozky => Models\Polozky #40d0
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "polozky" (7)
  | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "uzivatel" (8)
  | templateHelpers => Helpers\Helpers #a943
  | | firma private => Models\Firma #4e18
  | | | firma private => DibiRow #1655 { ... } | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "firma" (5)
  | | wwwDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | polozky private => Models\Polozky #40d0
  | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "polozky" (7)
  | kurzy => Models\Kurzy #750b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kurzy" (5)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7
  | | commandArgs => NULL
  | vyrobce => Models\Vyrobce #e49d
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "vyrobce" (7)
  | kosik => Models\Kosik #65b9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kosik" (5)
  | info => Models\Info_mail #dfa9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "info_mail" (9)
  | en_sku => Models\En_sku #c362
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "en_sku" (6)
  | lang => 1 | jazyk => Models\Jazyk #352a
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "jazyk" (5)
  | zobrazeni => FALSE | translator => Kdyby\Translation\Translator #579f
  | | localeResolver private => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09
  | | | resolvers private => array (4) [ ... ]
  | | catalogueCompiler private => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb
  | | | cache private => Nette\Caching\Cache #5a05 { ... } | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loadersInitializer private => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... }
  | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88
  | | | fallbackLocales private => array (2) [ ... ]
  | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e
  | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loader private => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | resources private => array (2) [ ... ]
  | | panel private => Kdyby\Translation\Diagnostics\Panel #ba5a
  | | | translator private => Kdyby\Translation\Translator #579f { RECURSION } | | | untranslated private => array ()
  | | availableResourceLocales private => array (2)
  | | | cs_CZ => TRUE | | | en_US => TRUE
  | | catalogues protected => array () | | locale protected => NULL | | fallbackLocales private => array (2)
  | | | 0 => "cs_CZ" (5) | | | 1 => "cs" (2)
  | | loaders private => array () | | resources private => array (2)
  | | | cs_CZ => array (1) [ ... ] | | | en_US => array (1) [ ... ]
  | | selector private => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35
  | translatorSession => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70
  | | session private => Nette\Http\SessionSection #8f63
  | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | name private => "Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver" (48) | | | data private => NULL | | | meta private => FALSE | | | warnOnUndefined => FALSE
  | locale => NULL | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #aeda
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (2)
  | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | response private => Nette\Application\Responses\TextResponse #3ba8
  | | source private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | | onPrepareFilters => array (1) [ ... ] | | | source private => NULL | | | params private => array (21) [ ... ] | | | filters private => array (1) [ ... ] | | | helpers private => array () | | | helperLoaders private => array (3) [ ... ] | | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | autoCanonicalize => TRUE | absoluteUrls => FALSE | globalParams private => array () | globalState private => array (1)
  | | locale => NULL
  | globalStateSinces private => array (1)
  | | locale => "FrontModule\BasePresenter" (25)
  | action private => "default" (7) | view private => "default" (7) | layout private => NULL | payload private => stdClass #125f | signalReceiver private => "" | signal private => NULL | ajaxMode private => FALSE | startupCheck private => TRUE | lastCreatedRequest private => Nette\Application\Request #f664
  | | method private => "FORWARD" (7) | | flags private => array () | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (3)
  | | | locale => NULL | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | | action => "default" (7)
  | | post private => array () | | files private => array ()
  | lastCreatedRequestFlag private => array (1)
  | | current => TRUE
  | context private => SystemContainer #ce4c
  | | meta protected => array (2)
  | | | types => array (91) [ ... ] | | | tags => array (3) [ ... ]
  | | parameters => array (8)
  | | | appDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | wwwDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | | debugMode => TRUE | | | productionMode => FALSE | | | environment => "development" (11) | | | consoleMode => FALSE | | | container => array (3) [ ... ] | | | tempDir => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/../temp" (54)
  | | registry private => array (62)
  | | | "nette.httpRequestFactory" => Nette\Http\RequestFactory #56f7 { ... } | | | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | httpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | session => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | "nette.presenterFactory" => Nette\Application\PresenterFactory #b335 { ... } | | | 58_App_RouterFactory => App\RouterFactory #cc0c | | | "dibi.panel" => DibiNettePanel #144b { ... } | | | "dibi.connection" => DibiConnection #d0fa { ... } | | | 94_Models_Zbozi => Models\Zbozi #4541 { ... } | | | stranky => Models\Stranky #1596 { ... } | | | "nette.cacheJournal" => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | cacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | cache => Nette\Caching\Cache #e1bb { ... } | | | router => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.param" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\LocaleParamResolver #e4ba { ... } | | | application => Nette\Application\Application #7fb0 { ... } | | | container => SystemContainer #ce4c { RECURSION } | | | "nette.httpContext" => Nette\Http\Context #7743 { ... } | | | "nette.userStorage" => Nette\Http\UserStorage #1197 { ... } | | | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | usermanager => Model\UserManager #688a { ... } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | 61_Models_Clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb { ... } | | | 60_Models_Clanky => Models\Clanky #be3b { ... } | | | 75_Models_Obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8 { ... } | | | 76_Models_Obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea { ... } | | | 83_Models_Reklamy => Models\Reklamy #ad16 { ... } | | | 84_Models_Reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928 { ... } | | | firma => Models\Firma #4e18 { ... } | | | "shop.data" => Nastaveni\DataShop #c112 { ... } | | | zpravy => Models\Zpravy #bccb { ... } | | | 97_Models_Zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206 { ... } | | | 80_Models_Polozky => Models\Polozky #40d0 { ... } | | | 100_Helpers_Helpers => Helpers\Helpers #a943 { ... } | | | 74_Models_Kurzy => Models\Kurzy #750b { ... } | | | "nette.mailer" => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7 { ... } | | | 93_Models_Vyrobce => Models\Vyrobce #e49d { ... } | | | 73_Models_Kosik => Models\Kosik #65b9 { ... } | | | 71_Models_Info_mail => Models\Info_mail #dfa9 { ... } | | | 66_Models_En_sku => Models\En_sku #c362 { ... } | | | 72_Models_Jazyk => Models\Jazyk #352a { ... } | | | "translation.userLocaleResolver.session" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70 { ... } | | | "translation.userLocaleResolver" => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09 { ... } | | | "translation.selector" => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35 | | | "translation.fallbackResolver" => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | "translation.loader.php" => Symfony\Component\Translation\Loader\PhpFileLoader #dea4 | | | "translation.loader.yml" => Symfony\Component\Translation\Loader\YamlFileLoader #8662 { ... } | | | "translation.loader.xlf" => Symfony\Component\Translation\Loader\XliffFileLoader #036b | | | "translation.loader.po" => Symfony\Component\Translation\Loader\PoFileLoader #febc | | | "translation.loader.mo" => Symfony\Component\Translation\Loader\MoFileLoader #0d57 | | | "translation.loader.ts" => Symfony\Component\Translation\Loader\QtFileLoader #8aba | | | "translation.loader.csv" => Symfony\Component\Translation\Loader\CsvFileLoader #4c24 { ... } | | | "translation.loader.res" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuResFileLoader #ef49 | | | "translation.loader.dat" => Symfony\Component\Translation\Loader\IcuDatFileLoader #74d6 | | | "translation.loader.ini" => Symfony\Component\Translation\Loader\IniFileLoader #2e1a | | | "translation.loader.neon" => Kdyby\Translation\Loader\NeonFileLoader #4c3a | | | "translation.loader" => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | "translation.catalogueFactory" => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... } | | | "translation.loadersInitializer" => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | "translation.catalogueCompiler" => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb { ... } | | | "translation.default" => Kdyby\Translation\Translator #579f { ... } | | | "nette.templateCacheStorage" => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24 { ... }
  | | creating private => array ()
  | application private => Nette\Application\Application #7fb0
  | | catchExceptions => FALSE | | errorPresenter => "Nette:Error" (11) | | onStartup => NULL | | onShutdown => NULL | | onRequest => array (1)
  | | | 0 => Closure #e02c
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | onPresenter => NULL | | onResponse => NULL | | onError => NULL | | requests private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Application\Request #aeda { ... }
  | | presenter private => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | | presenterFactory private => Nette\Application\PresenterFactory #b335
  | | | caseSensitive => FALSE | | | mapping private => array (2) [ ... ] | | | baseDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app" (46) | | | cache private => array (1) [ ... ] | | | container private => SystemContainer #ce4c { ... }
  | | router private => Nette\Application\Routers\RouteList #ff68
  | | | cachedRoutes private => array (6) [ ... ] | | | module private => "" | | | list private => array (7) [ ... ]
  | httpContext private => Nette\Http\Context #7743
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | httpRequest private => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | httpResponse private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | cookieDomain => "" | | cookiePath => "/" | | cookieSecure => FALSE | | cookieHttpOnly => TRUE | | code private => 200
  | session private => Nette\Http\Session #807e
  | | regenerated private => TRUE | | options private => array (14)
  | | | gc_maxlifetime => 1209600 | | | cookie_lifetime => 1209600 | | | referer_check => "" | | | use_cookies => 1 | | | use_only_cookies => 1 | | | use_trans_sid => 0 | | | cookie_path => "/" | | | cookie_domain => "" | | | cookie_secure => FALSE | | | cookie_httponly => TRUE | | | cache_limiter => NULL | | | cache_expire => NULL | | | hash_function => NULL | | | hash_bits_per_character => NULL
  | | request private => Nette\Http\Request #aefc
  | | | method private => "GET" (3) | | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc { ... } | | | query private => array () | | | post private => array () | | | files private => array () | | | cookies private => array () | | | headers private => array (6) [ ... ] | | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | | remoteHost private => NULL
  | | response private => Nette\Http\Response #9cf7
  | | | cookieDomain => "" | | | cookiePath => "/" | | | cookieSecure => FALSE | | | cookieHttpOnly => TRUE | | | code private => 200
  | user private => Nette\Security\User #8cf6
  | | guestRole => "guest" (5) | | authenticatedRole => "authenticated" (13) | | onLoggedIn => NULL | | onLoggedOut => NULL | | storage private => Nette\Http\UserStorage #1197
  | | | namespace private => "" | | | sessionHandler private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | sessionSection private => NULL
  | | authenticator private => Model\UserManager #688a
  | | | uzivatel private => Models\Uzivatel #6e95 { ... } | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... }
  | | authorizator private => NULL
  | template private => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e
  | | file private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/app/FrontModule/templates/Clanky/default.latte" (89) | | onPrepareFilters => array (1)
  | | | 0 => Closure #6be3
  | | | | file => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/vendor/nette/nette/Nette/Utils/Callback.php" (86) | | | | line => 36 | | | | variables => array (1) [ ... ] | | | | parameters => ""
  | | source private => NULL | | params private => array (21)
  | | | _control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | control => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | _presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289 { RECURSION } | | | user => Nette\Security\User #8cf6 { ... } | | | netteHttpResponse => Nette\Http\Response #9cf7 { ... } | | | netteCacheStorage => Nette\Caching\Storages\FileStorage #38da { ... } | | | baseUrl => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | baseUri => "http://www.zsspalov.cz" (22) | | | basePath => "" | | | flashes => array () | | | firma => DibiRow #1655 { ... } | | | use => NULL | | | jednotka => ",-Kč" (5) | | | lang => 1 | | | stranka => FALSE | | | clanek => DibiRow #0abb { ... } | | | photos => DibiFluent #1d11 { ... } | | | template => Nette\Templating\FileTemplate #2b1e { RECURSION } | | | _g => stdClass #e136 | | | _extended => TRUE
  | | filters private => array (1)
  | | | 0 => Nette\Latte\Engine #4b78 { ... }
  | | helpers private => array () | | helperLoaders private => array (3)
  | | | 0 => Nette\Callback #f41f { ... } | | | 1 => Nette\Callback #6362 { ... } | | | 2 => "Nette\Templating\Helpers::loader" (32)
  | | cacheStorage private => Nette\Caching\Storages\PhpFileStorage #8e24
  | | | hint => "/templates/@layout.latte" (24) | | | dir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www/temp/cache" (53) | | | useDirs private => TRUE | | | journal private => Nette\Caching\Storages\FileJournal #a40c { ... } | | | locks private => NULL
  | invalidSnippets private => array () | snippetMode => NULL | params protected => array (3)
  | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | action => "default" (7) | | locale => NULL
  | components private => array () | cloning private => NULL | parent private => NULL | name private => "Front:Clanky" (12) | monitors private => array ()
  presenter => FrontModule\ClankyPresenter #4289
  | photo private => DibiRow #0abb
  | | id => 204 | | stranky_id => 174 | | seo_title => "" | | seo_kw => "" | | seo_desc => "" | | adresa => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26) | | razeni => 0 | | stav => 1 | | datum => DibiDateTime #a465
  | | | date => "2020-01-15 21:42:34" (19) | | | timezone_type => 3 | | | timezone => "Europe/Prague" (13)
  | | nazev => "Světýlka září a říjen 2019" (33) | | dlouhy => "<div dir="ltr"><strong>Milí rodiče</strong>,</div> <div dir="ltr"></div> <div dir="ltr">zasílám Vám zprávu, jak se s dětmi ve Světýlkách má ... " (5087) | | kratky => "<h3>Světýlka září a říjen 2019 - Počtvrté spolu, přátelství, hudba, trpělivost</h3>" (96)
  | clanky_pre => Models\Clanky_pre #15bb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky_pre" (10)
  | clanky => Models\Clanky #be3b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "clanky" (6)
  | obrazky_clan => Models\Obrazky_clan #43e8
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_clan" (12)
  | obrazky_fot => Models\Obrazky_fot #5fea
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "obrazky_fot" (11)
  | reklamy => Models\Reklamy #ad16
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy" (7)
  | reklamy_entit => Models\Reklamy_entit #4928
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "reklamy_entit" (13)
  | firma => Models\Firma #4e18
  | | firma private => DibiRow #1655
  | | | id => 1 | | | nazev => "ZŠ a MŠ Spálov" (17) | | | ulice => "" | | | psc => "" | | | mesto => "" | | | ucet => "" | | | email => "klezlap@seznam.cz" (17) | | | telefon => "605 267 779" (11) | | | banka => NULL | | | jmeno_maj => "" | | | prijmeni_maj => "" | | | fax => NULL | | | AKTUALIZACE => NULL | | | ico => "12345678" (8) | | | dic => "" | | | velky_ob => "800,600" (7) | | | maly_ob => "100,100" (7) | | | icona_ob => "50,50" (5) | | | shop => 1 | | | hash => "e251273eb74a8ee3f661a7af00915af1" (32) | | | aktuality => 1 | | | pocitadlo => NULL | | | anketa => 0 | | | pocet_ak => 5 | | | www => "www.mixa.cz" (11) | | | zapsana => "Prosím vyplňte." (17) | | | pos_zdarma => "5000" (4) | | | var_sym => "0" | | | fc => NULL | | | dph => 1 | | | baner => "" | | | var_kredit => 0 | | | skryte_emaily => "" | | | kredit => 0 | | | bonusy => 0 | | | akcni => 1 | | | google => "" | | | inline => 0 | | | oskole => "Z\xc3\xa1kladn\xc3\xad \xc5\xa1kola a Mate\xc5\x99sk\xc3\xa1 \xc5\xa1kola ve Sp\xc3\xa1lov\xc4\x9b je charakteristick\xc3\xa1 sv\xc3\xbdm klidn\xc3\xbdm a\xc5\xbe rodinn\xc3\xbdm prost\xc5\x99ed\xc3\xadm a sv\xc3\xbdmi podm\xc3\xadnkami je otev\xc5\x99ena v\xc5 ... " (196) | | | kontakt => "Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov <br /> <p class="email">e-mail: spalovzs@tiscali.cz</p> <br> <p>Vedení školy: <br> Tel. : 556 ... " (302)
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "firma" (5)
  | userLog => NULL | httpRequest => Nette\Http\Request #aefc
  | | method private => "GET" (3) | | url private => Nette\Http\UrlScript #1afc
  | | | scriptPath private => "/" | | | scheme private => "http" (4) | | | user private => "" | | | pass private => "" | | | host private => "www.zsspalov.cz" (15) | | | port private => 80 | | | path private => "/clanek/svetylka-zari-a-rijen-2019/" (35) | | | query private => "" | | | fragment private => ""
  | | query private => array () | | post private => array () | | files private => array () | | cookies private => array () | | headers private => array (6)
  | | | "user-agent" => "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40) | | | accept => "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63) | | | "accept-language" => "en-US,en;q=0.5" (14) | | | "accept-encoding" => "br,gzip" (7) | | | host => "www.zsspalov.cz" (15) | | | connection => "Keep-Alive" (10)
  | | remoteAddress private => "127.0.0.1" (9) | | remoteHost private => NULL
  | shopData => Nastaveni\DataShop #c112
  | | produkty => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | | session => Nette\Http\Session #807e
  | | | regenerated private => TRUE | | | options private => array (14) [ ... ] | | | request private => Nette\Http\Request #aefc { ... } | | | response private => Nette\Http\Response #9cf7 { ... }
  | | stranky => array (5)
  | | | itemsPerPage => 9 | | | order => "nazev" (5) | | | vyrobce => -1 | | | view => 1 | | | zobrazeni => FALSE
  | zbozi => Models\Zbozi #4541
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zbozi" (5)
  | zpravy => Models\Zpravy #bccb
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy" (6)
  | zpravy_entit => Models\Zpravy_entit #2206
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "zpravy_entit" (12)
  | stranky => Models\Stranky #1596
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "stranky" (7)
  | polozky => Models\Polozky #40d0
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "polozky" (7)
  | uzivatel => Models\Uzivatel #6e95
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "uzivatel" (8)
  | templateHelpers => Helpers\Helpers #a943
  | | firma private => Models\Firma #4e18
  | | | firma private => DibiRow #1655 { ... } | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "firma" (5)
  | | wwwDir private => "/mnt/web-data2/zsspalov_cz/public_html/www" (42) | | polozky private => Models\Polozky #40d0
  | | | db protected => DibiConnection #d0fa { ... } | | | tableName private => "polozky" (7)
  | kurzy => Models\Kurzy #750b
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kurzy" (5)
  | mailer => Nette\Mail\SendmailMailer #04e7
  | | commandArgs => NULL
  | vyrobce => Models\Vyrobce #e49d
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "vyrobce" (7)
  | kosik => Models\Kosik #65b9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "kosik" (5)
  | info => Models\Info_mail #dfa9
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "info_mail" (9)
  | en_sku => Models\En_sku #c362
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "en_sku" (6)
  | lang => 1 | jazyk => Models\Jazyk #352a
  | | db protected => DibiConnection #d0fa
  | | | onEvent => array (1) [ ... ] | | | config private => array (11) [ ... ] | | | driver private => DibiMySqlDriver #97d9 { ... } | | | translator private => DibiTranslator #3027 { ... } | | | connected private => TRUE | | | substitutes private => DibiHashMap #69d3 { ... }
  | | tableName private => "jazyk" (5)
  | zobrazeni => FALSE | translator => Kdyby\Translation\Translator #579f
  | | localeResolver private => Kdyby\Translation\LocaleResolver\ChainResolver #0d09
  | | | resolvers private => array (4) [ ... ]
  | | catalogueCompiler private => Kdyby\Translation\CatalogueCompiler #ceeb
  | | | cache private => Nette\Caching\Cache #5a05 { ... } | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loadersInitializer private => Kdyby\Translation\LoadersInitializer #80d7 { ... } | | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e { ... }
  | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88
  | | | fallbackLocales private => array (2) [ ... ]
  | | catalogueFactory private => Kdyby\Translation\CatalogueFactory #078e
  | | | fallbackResolver private => Kdyby\Translation\FallbackResolver #ae88 { ... } | | | loader private => Kdyby\Translation\TranslationLoader #a190 { ... } | | | resources private => array (2) [ ... ]
  | | panel private => Kdyby\Translation\Diagnostics\Panel #ba5a
  | | | translator private => Kdyby\Translation\Translator #579f { RECURSION } | | | untranslated private => array ()
  | | availableResourceLocales private => array (2)
  | | | cs_CZ => TRUE | | | en_US => TRUE
  | | catalogues protected => array () | | locale protected => NULL | | fallbackLocales private => array (2)
  | | | 0 => "cs_CZ" (5) | | | 1 => "cs" (2)
  | | loaders private => array () | | resources private => array (2)
  | | | cs_CZ => array (1) [ ... ] | | | en_US => array (1) [ ... ]
  | | selector private => Symfony\Component\Translation\MessageSelector #4c35
  | translatorSession => Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver #9f70
  | | session private => Nette\Http\SessionSection #8f63
  | | | session private => Nette\Http\Session #807e { ... } | | | name private => "Kdyby\Translation\LocaleResolver\SessionResolver" (48) | | | data private => NULL | | | meta private => FALSE | | | warnOnUndefined => FALSE
  | locale => NULL | invalidLinkMode => 2 | onShutdown => NULL | request private => Nette\Application\Request #aeda
  | | method private => "GET" (3) | | flags private => array (1)
  | | | secured => FALSE
  | | name private => "Front:Clanky" (12) | | params private => array (2)
  | | | id => "svetylka-zari-a-rijen-2019" (26)