Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Zaměstnanci školy

Školní rok 2019/2020:

Vedení školy: 

ředitel školy PaedDr. Zdeněk Kotas  infovedeni@zsspalov.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Marie Süsenbeková infovedeni@zsspalov.cz
výchovný poradce, vedoucí školního poradenského pracoviště Mgr. Marie Süsenbeková marie.susenbekova@zsspalov.cz

 

Přehled vyučujících na základní škole a kontakty 

Třída Vyučující emailový kontakt
1. stupeň    
1.A Mgr. Markéta Krumpolcová marketa.krumpolcova@zsspalov.cz
1.B Mgr. Terezie Lukšíková terezie.luksikova@zsspalov.cz
1.C Mgr. Kristýna Fardová kristyna.fardova@zsspalov.cz
2.A, 3.A Mgr. Lenka Zelcová lenka.zelcova@zsspalov.cz
2.B Mgr. Renáta Šebestová renata.sebestova@zsspalov.cz
4.A Ing. Zuzana Bálková zuzana.balkova@zsspalov.cz
5.A  Mgr. Svatava Strýčková svatava.stryckova@zsspalov.cz
2. stupeň    
6.A Mgr. Vlasta Šustková  vlasta.sustkova@zsspalov.cz
7.A Mgr. Jarmila Mazáčová jarmila.mazacova@zsspalov.cz
8.A Mgr. Věra Zgažarová  vera.zgazarova@zsspalov.cz
9.A Mgr. Jan Nohel jan.nohel@zsspalov.cz
Vyučující bez třídnictví    
PaedDr. Zdeněk Kotas 2. stupeň - fyzika  
zdenek.kotas@zsspalov.cz
Mgr. Barbora Kopřivová 2. stupeň - chemie, přírodopis  
barbora.koprivova@zsspalov.cz
Bc. Petra Azabache montessori třídy, domácnost, jazyk český, anglický a německý  
petra.azabache@zsspalov.cz
Asistenti pedagoga    
Gabriela Kubicová asistent pedagoga gabriela.kubicova@zsspalov.cz
Vlasta Balážová

asistent pedagoga


vlasta.balazova@zsspalov.cz
Dana Potschová školní asistent a vychovatelka školní družiny  
dana.potschova@zsspalov.cz
Iveta Potschová asistent pedagoga  
iveta.potschova@zsspalov.cz
Bc. Jana Kadlčková asistent pedagoga jana.kadlckova@zsspalov.cz
Žaneta Václavíková asistent pedagoga zaneta.vaclavikova@zsspalov.cz

Kateřina Levová školní asistent katerina.levova@zsspalov.cz
Školní družina
Hana Vojkůvková vedoucí ŠD hana.vojkuvkova@zsspalov.cz
Správní zaměstnanci
Marcela Kuncová účetní školy spalovzsucet@tiscali.cz
Dáša Hrnčiříková úklid školy
Jana Ambrožová úklid školy
Marek Zima údržba školy
Luboš Zima údržba školy
Školní jídelna:
Kateřina Robová vedoucí jídelny ZŠ katerina.robova@zsspalov.cz
Romana Pukáčová kuchařka jídelny ZŠ
Kristýna Machalová kuchařka jídelny ZŠ
Jana Marszalková pomocná kuchařka ŠJ ZŠ
Petra Šustková kuchařka jídelny MŠ
Ladislava Klevarová pomocná kuchařka ŠJ MŠ
Ostatní zaměstnanci:   
Radka Otáhalová Klubík Montík Hranice otahalova@zsspalov.cz
Ludmila Marečková Klubík Montík Hranice
Aktuality, novinky
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin