Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Klubík Montík Hranice

Montík – klubík pro rodiče s dětmi v Hranicích 

Montík – klub pro rodiče i prarodiče s dětmi

V Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov pořádáme již 7. rokem klub pro rodiče s dětmi. Tyto interaktivní programy finančně podporuje Olomoucký kraj.
Montík probíhá 8 x týdně, v pondělí - pátek v dopoledních hodinách (8:30 – 11:30) a v pondělí - středu i v odpoledních hodinách (15:00 – 18:00).
V každé skupině je zapsáno cca 11 dětí s maminkou/tatínkem. V programech jsou zapsané děti z Hranic a blízkého okolí, ale také ze Spálova a Oder.
Programem rodiny provází 2 kvalifikované pracovnice – Radka Otáhalová a Ludmila Marečková.
Součástí programu je nejen volná herna, ale také řízený program, ve kterém jsou zahrnuty říkadla, písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity, ale také praktické činnosti.
Ukazujeme rodičům, jak lze začlenit prvky Montessori do hry a poznání. Rozvíjíme hrubou, ale hlavně jemnou motoriku. K tomu dětem dopomáhají aktivity na koordinaci oka a ruky, ale také aktivity na uvolnění ruky - práce s modelínou, velkoformátové malování atd. Umožňujeme dítěti poznání za pomoci vlastní zkušenosti. Využíváme reálné situace a předměty, smyslový prožitek, netradiční doma vyrobené pomůcky, pracujeme s chybou. Děti se tak hravou formou seznamují se základními dovednostmi, okolním světem a sebeobsluhou.
V loňském roce byla naše činnost poznamenána celostátními opatřeními proti pandemii Covidu 19 a dočasně pozastavena. Přestože jsme se nemohli scházet, snažili jsme se nepřetržitě pomáhat rodinám s vyplněním volného času (aktivity, rady, podpora, naučné tematické stezky).
Abychom v lockdownu udrželi kontakt s účastníky našich programů a umožnili jim využít našich zkušeností s řízením rozvoje dětí, přistoupili jsme k přípravě několika „samoobslužných“ tras pro veřejnost v Hranicích a blízkém okolí. V rámci těchto akcí byly nachystány outdoor aktivity, které prověřily šikovnost, důvtip, tvořivost i zvídavost dětí, ale také informace a zajímavosti pro starší účastníky. V předchozím roce měly tyto stezky velký úspěch, a tak jsme se rozhodli v jejich pořádání pokračovat. Naučné stezky byly veřejnosti k dispozici vždy 7 – 14 dní a rodiny si tak mohly samy zvolit, kdy se zúčastní. Naším cílem bylo rodiče a děti nejen pobavit, ale snažili jsme se, aby si odnesli i nějaké vědomosti a ponaučení. Stezky se tematicky týkaly převážně českých tradic. Děti s rodiči si tak mohly projít Masopustní stezku, Jarní stezku, Velikonoční stezku, Čarodějnickou stezku a stezku Uspávání lesa. Všechny byly umístěny do zajímavého, méně známého okolí Hranic. Rodiče kombinaci pohybu v přírodě s rozvojem psychických a motorických dovedností svých dětí velmi kvitovali.
Po rozvolnění opatření se nám podařilo zorganizovat několik akcí pro veřejnost - dětské divadlo, přednášky, komunitní setkání.
V rámci udržitelnosti rozvoje naší společnosti jsme se na žádost rodičů pokusili naši činnost obohatit o swap koutek, kam můžou rodiče nosit oblečení a hračky, které už doma nevyužijí, ale někomu jinému mohou ještě posloužit. Zatím swap koutek moc využívaný není, ale věříme, že se tato situace časem změní.
Navázali jsme také spolupráci s Nadačním fondem Světluška.
V souvislosti s krizí na Ukrajině jsme se spolupodíleli na sbírce oblečení, kterou jsme předali Charitě Hranice. V plánu je také uspořádání sbírky potravin.

Naším záměrem je rodičům s dětmi nabídnout širší škálu přednášek, další veřejné akce propojené s místními organizacemi a řemeslníky. Snažíme se nadále podporovat tradiční pojetí rodiny, mezigenerační výměnu zkušeností a rozšiřovat nabídku kvalitního využití volného času. Věříme, že je naše činnost cílena správným směrem v souladu s hodnotami Olomouckého kraje.

To vše díky finanční podpoře Olomouckého kraje. Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat.
A v neposlední řadě díky všem našim báječným dětem a rodičům.

Radka Otáhalová
(Tel: 734323241, mail: otahalova@zsspalov.cz)
vedoucí Klubíku Montík  
 
 
Zpracovala: Radka Otáhalová

         

               

Aktuality, novinky
23/052023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k březnovým a dubnovým aktivitám 2023 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
23/052023
Rozhodnutí přijetí do předškolního vzdělávání v MŠ 2023/2024 naleznete v sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ".
14/042023
Rozhodnutí přijetí do 1. třídy 2023/2024 naleznete v sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí a MONTESSORI -> Zápis dětí".
13/042023
Aktuální informace a přihlášku k předškolnímu vzdělávání (klasická forma vzdělávání i montessori principy vzdělávaní) naleznete v sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ".
06/042023
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn článek o Koloně 2023, která v březnu proběhla na naší škole. Pod článkem jsou k nahlédnutí i fotografie.
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
04/032023
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
26/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou přidány příspěvky o lyžařském výcviku a palačinkovém dni.
03/022023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete pozvánku na dětský maškarní ples ZŠ a MŠ Spálov, který se koná 11.2.2023 od 14:30.
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin