Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Medailonky učitelů v ZŠ

PaedDr. Zdeněk Kotas

Jsem technicky založený člověk, a tak jsem vystudoval vysokoškolský obor učitelství fyziky – základy techniky. Občas navíc vyučuji tělesnou výchovu. Obdivuji teoretickou fyziku a z osobností Alberta Einsteina. Jeho citát „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ se stal i mým osobním krédem. Při jakékoliv činnosti s dětmi mě baví jejich bezprostřednost, nápaditost, originalita reakcí. Potěší mě, když mohu sledovat dobře fungující vztahy ve škole, třídě, skupině. Energii mi občas bere mnoho zbytečných formálních činností a někdy zdlouhavé procesy u jednoduchých věcí mimo výchovně vzdělávací proces. K mým zálibám dlouhodobě patří sport, zvláště fotbal a cyklistika. V současně době se více vracím k turistice, vč. vysokohorské, k lyžování a k rekreačnímu běhání. Snažím se kompenzovat psychickou práci fyzickou námahou, a tak načerpat duševní sílu. Ve Spálově jsem byl poprvé na skautském táboře u nečínského potoka. V mém případě se jedná spíše o nostalgické vzpomínky, ale nelituji toho, že jsme se s rodinou rozhodli trávit část svého života v klidném prostředí blízko lesů. Pocházím z Vratimova u Ostravy a postupně jsme se přestěhovali až do Luboměře, kde bydlíme již více než 15 let. Na spálovské škole mě fascinuje celá řada věcí: její historie a dynamika změn, umístění v budově bývalého zámku, školní zahrady a zeleň a hlavně její téměř rodinná atmosféra. Často slýcháváme, že každá nová generace dětí je horší. Já tento názor nesdílím. Děti jsou stejné, jen prostředí a věci, které nás obklopují, se mění, a to podstatně rychleji než dříve a ne vždy způsobem, jakým bychom si zrovna přáli. Dětem není úplně snadné vysvětlit pravidla, meze a dbát na jejich dodržování. Vždy se mi osvědčilo jednat s nimi slušně, bez emocí a konstruktivně. Výsledkem byla snad oboustranná spokojenost. Několikrát se mi v životě stalo, že jsem pravou hodnotu věcí, osob i zvířat poznal, až když jsem je ztratil… Snažím se toho již vyvarovat a vše, co potřebuji k svému životu, již neztrácet. Snažím se vážit si všeho, co mě obklopuje a uvědomovat si jejich hodnotu právě teď, v přítomnosti.  

Mgr. Marie Süsenbeková

Svou profesní aprobaci učitelství přírodopisu – chemie jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vždy mě fascinovalo objevovat taje a zákonitosti přírody. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou mně blízkých předmětů, jako je hudební výchova a anglický jazyk. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že vyučovat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. V naší škole vykonávám funkci zástupkyně ředitele a výchovného poradce. Vyučování je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná a laskavě přísná, oceňovat i drobné pokroky dětí a vnímat je jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Nejlépe se odreaguji při práci na zahrádce, při procházce se psem, čtením kvalitní knihy nebo při příjemné hudbě. S místním krajem jsem doslova „srostlá“. Od narození bydlím v sousední Luboměři. Spálovskou školu jsem si zažila i jako žákyně. Dnes pro mě nejvíce znamená krásné přírodní okolí, místní děti se zdravým duchem a vnímaví kolegové. Řídím se slovy "Všechno zlé je k něčemu dobré" a  citátem A. de Saint Exupéryho: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

Mgr. Lenka Zelcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně na Ostravské univerzitě. Již několik let se věnuji také logopedii a provádím na naší škole nápravu řeči dětí, které to potřebují. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 26 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, písaři a počtáři. Ve volném čase ráda čtu dobré knížky a chodím se psem na procházky do lesů, což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu, když se cítím vyčerpaně nebo rozladěně. Řídím se heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé je k něčemu dobré.“ Ve Spálově jsem se narodila, do spálovské školy jsem sama osm let chodila a po vysokoškolských studiích jsem se tady opět ráda vrátila. Upřímně si vážím toho, že zde můžu učit a neměnila bych.

Mgr. Svatava Strýčková

Mám vystudovanou aprobaci učitelství 1. stupně. Nejraději pracuji s nejmenšími dětmi, neboť jsou upřímné, bezprostřední a roztomilé. Největší zálibou jsou pro mě moji pejsci, se kterými chodím každý den na procházky, během nichž čerpám pozitivní energii. Ráda také pracuji na své zahradě a trávím čas se svou rodinou. Do Spálova dojíždím z Hranic, odkud pocházím. Na spálovské škole nejvíce kladně vnímám krásné přírodní prostředí. Vyhovuje mi také menší kolektiv pedagogů i menší počty dětí ve třídách, neboť zde pak můžu uplatnit individuální přístup. 

Mgr. Markéta Krumpolcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se speciální pedagogikou na Ostravské univerzitě. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Práce s nimi mě ohromně naplňuje. Baví mě rozvíjet dětstký potenciál a vidět na dětech zpětnou vazbu ke svému snažení. Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, syn a dcerka. Ráda chodím do přírody, někdy krokem, někdy klusem, čtu zajímavé knihy, tvořím různé výrobky a zpívám. Na místní škole si cením příjemné atmosféry a krásného přírodního prostředí. Nemám ráda lež a neupřímnost, podle mě by lidé měli dělat vše od srdce, neboť vše lze pak lépe zvládnout. 

Mgr. Věra Zgažarová

Vystudovala jsem učitelství občanské výchovy a zeměpisu, dále vyučuji ještě anglický jazyk a tělesnou výchovu na 2. stupni. Na práci s dětmi mě nejvíce těší, když mají žáci o učivo zájem a mají dobré výsledky a naopak mě unavuje, když se někdo nesnaží, i když by potenciál měl. Mám především sportovní záliby, hraju basketbal a volejbal, z cestování dávám přednost horské turistice. Občas mě pořádně chytne i dobrá kniha. Pocházím z Bartošovic, ale s manželem a třemi syny jsme se usadili ve Spálově. Nejvíce na naší škole oceňuji příjemné rodinné prostředí. 

Mgr. Vlasta Šustková

Aprobace paní Šustkové je: matematika, informatika, přírodopis, vyučuje ale také pěstitelství a praktika z ekologie. Očima jejích žáků je paní učitelka Šustková milá, hodná, chápající a vždy se s ní něčemu zasmějí. Dokáže být ale i přísná, spravedlivá a stojí si za svým názorem. Vždy se s ní něčemu zasmějí. Paní učitelka je tvořivá. Nejlépe si odpočine u ručních prací, nejraději má háčkování a pletení, od ruky jí jde ale téměř cokoli. 

Mgr. Kateřina Hrabcová - momentálně na rodičovské dovolené

Vystudovala jsem obory učitelství českého jazyka a základů společenských věd na Ostravské univerzitě a učitelství dějepisu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuji češtinu a dějepis žáky 2. stupně. Od dětství mě fascinovaly knihy, a tak jsem hledala možnosti, jak se své lásce věnovat i profesně. Došla jsem k názoru, že by bylo pěkné, kdyby se o skvělých knihách dozvídali i další lidé. To byl odrazový můstek mému učitelskému životu, jehož názorová východiska se postupně značně proměnila. Dnes je pro mě nejdůležitější posouvat dál žáky v jejich možnostech, učit je o věcech, které jsou pro ně důležité, rozvíjet jejich myšlení a fantazii, ale také v nich podporovat, aby byli dobrými a šťastnými lidmi. Baví mě v nich budovat zásadní humanitní povědomí o světě kolem nich, ráda s nimi diskutuji o aktuálních problémech. I dnes nejvíce mé srdce zaplesá, když vidím, jak žáci dokážou prožít umělecké dílo a sami vytvoří úžasné literární práce. Je pro mě obohacující pozorovat radost z jejich úspěchů. Někdy mě mrzí, jak jsou někteří lidé negativní, protože věřím tomu, že život je dar a máme si ho užít. Pocházím z Chuchelné, malé vesnice u Opavy, ale momentálně žiji s manželem v Hranicích, odkud dojíždím do Spálova. Svůj volný čas trávím hlavně s manželem, přáteli a rodinou. Mám hlavně kulturní zájmy, ráda cestuji a stále se něco nového učím. V poslední době je mou hlavní zálibou zdravé vaření. 

Mgr. Jarmila Mazáčová

Vystudovala jsem obory český jazyk – dějepis. Dlouhodobě učím také německý jazyk. Dějepis mám velice ráda, protože díky němu poznávám nejrůznější osoby, které kdysi žily a ovlivňovaly své okolí, dostávám se na místa, která fyzicky opravdu nenavštívím, a obdivuji, co všechno naši předci uměli vyrobit, postavit, namalovat, vymyslet aj. Čeština se mi líbí pro její rozmanitost a složitost. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví. Nejraději čtu, zajímám se o záhadné jevy. Občas na zahrádce experimentuji – snažila jsem se o vybudování motýliště. Spálov beru za svůj, vzhledem k tomu, jak dlouho tu působím. Dojíždím 26 let a nedělá mi to problém! Líbí se mi místní park a záhony před školou, to, že je škola v budově zámku a jsou zde ještě znatelné zámecké prvky. Ač jsme malá vesnická škola, měli jsme a máme celou řadu nadaných žáků, díky nimž máme v našem okolí dobré jméno. Velmi důležitý je kolektiv lidí, kteří ve škole pracují, protože bez zodpovědných lidí by se ve škole pracovalo mnohem obtížněji. Protože už mám co porovnávat, tak musím říci, že žáci jsou pořád stejní. Stále si myslím, že mám co žákům nabídnout, že je umím pro daný předmět nadchnout a že je umím pobavit některou z nepřeberných historek, které jsem tady na škole zažila, ať už s jejich rodiči či staršími sourozenci.

Nikol Kočtářová - momentálně na rodičovské dovolené

Práci asistenta pedagoga jsem si vybrala, protože mě baví práce s dětmi. Jsem cílevědomá a hodná, ale i upřímná a rázná. Nejvíce mě těší a je pro mě odměnou, když dostanou děti, o které se starám, jedničky a něco si zapamatují. Když mají radost ony, mám radost i já. Volný čas trávím s manželem a dětmi. Rádi chodíme na procházky, podnikáme výlety nebo si zahrajeme nějaké hry. Bydlím ve Spálově, kam jsem se přivdala. Trvalo mi, než jsem si zvykla, ale líbí se mi tady. Na místní škole se mi líbí, že je malá a rodinná. 

Paní Nikol Kočtářová studuje vysokoškolské studium oboru Český jazyk a literatura a Speciální pedagogika. Na základní škole vyučuje český jazyk a výchovné předměty. 

Vlasta Balážová

Na základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Největší radost mám z každého úspěchu svého svěřence, ale i ostatních dětí ve třídě. Je to dobrá zpětná vazba, která mě činí spokojenou. Energii mi naopak bere lež. Ve volném čase si ráda zacvičím, projedu se na kole a hlavně trávím čas se svým manželem a dětmi. Ke Spálovu mám kladný vztah, jelikož odtud pochází můj manžel. Prostředí je mi známé a cítím se zde dobře. Do Spálova dojíždím z nedaleké vesnice Luboměře pod Strážnou. Místní škola je malá, příjemná, plná úžasných dětí a skvělých pedagogů. 

Miles Leyshon - rodilý mluvčí angličtiny

Od loňského šk. roku 2016/2017 u nás ve škole působí rodilý mluvčí angličtiny – v Montessori třídách a od letošního šk. roku 2017/2018 působí také ve třídách klasické výuky. Jmenuje se Miles Leyshon, pochází ze severozápadní Anglie, z města Manchesteru, ale žije se svou rodinou nedaleko od nás. Dojíždí k nám z Vítovky – obce vzdálené asi 3 km od Oder. Vyučuje 1. - 4. třídu montessori a v klasických třídách působí v 8. a 9. třídě, každý čtvrtek se věnuje s žáky konverzaci v anglickém jazyce. V hodinách se věnuje formou konverzace především procvičování a opakování základních gramatických konstrukcí, otázkám a odpovědím, částečně reáliím obsaženým v učebnici pro daný ročník. Práci s žáky pravidelně prokládá jednoduchými, ale zajímavými a dobře fungujícími aktivitami, využívá obrázky či pracovní listy. U žáků je oblíben pro svou veselou povahu. Dokáže být ale i přísný a je důsledný. Obohacuje školu už jen tím, že je to další z mála mužů v naší škole. Jeho role při učení se cizímu jazyku je nenahraditelná, protože žáci vnímají skutečnou potřebu znát cizí jazyk pro pouhé dorozumění se s jeho osobou, vzniká u nich silná vnitřní motivace, které český učitel dosáhnout nemůže. O školu celkově se zajímá, o přestávkách se zapojuje do hovorů ve sborovně. Naše žáky i prostředí si chválí. I my jsme rádi za tuto spolupráci.

Aktuality, novinky
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin