Základní a mateřská škola spálov.

ÚVOD

Vítejte ve škole ve Spálově

Pokud jste u nás ještě nebyli, trochu vás provedeme. Městys Spálov se nachází v okrese Nový Jičín. Příroda v okolí je opravdu nádherná a mnoho lidí z města sem jezdí nabrat klid a novou energii. Ve Spálově ještě uvidíte děti hrát si za humny, jezdit na kolech, bruslit na rybníce.

Malá venkovská škola

Naše škola sídlí v budově bývalého zámku a je obklopena krásným parkem, kde se koná mnoho školních aktivit. Nejsme žádná velká škola, právě naopak. Každý den na vyučování dorazí kolem stovky dětí. A menší počet žáků ve třídách má své nesporné výhody. Navzájem se známe a panuje u nás příjemná, rodinná atmosféra. Naším cílem je poskytnout dětem nejen kvalitní vzdělání a dostatek užitečných znalostí, ale chceme také, aby se ve škole také dobře cítily a aby jim škola poskytla bezpečné prostředí pro poznávání, prožívání, tvoření, všestranný rozvoj… A na tom v součinnosti s rodiči stále pracujeme.

Tradiční i alternativní pedagogika pod jednou střechou

Věnujeme se tradiční i alternativní pedagogice. Vedle klasických tříd máme i montessori třídy. Záleží jen na rodičích, jaký pedagogický přístup je jim bližší a jaký typ vzdělávání pro své dítě zvolí. Chodí k nám nejen děti ze Spálova a spádových obcí Luboměře a Heltínova, ale také děti z okolních měst a obcí (Odry, Jakubčovice, Hranice…). Umíme začlenit děti se speciálními vzdělávacími potřebami, využíváme při tom pomoci pedagogických asistentů.

Kvalitní  vybavení

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu nazvaného Škola pro život zaměřeného zejména na místní region, na ekologickou výchovu a na zdravý životní styl s dostatkem pohybu. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola, což v praxi znamená, že děti vedeme ke zdravému způsobu stravování. Dětem je k dispozici tělocvična, počítačová a jazyková učebna i odborné pracovny, dále mohou využívat služeb školní jídelny a družiny, navštěvovat řadu zájmových kroužků (včetně pobočky ZUŠ) nebo třeba moderní dětské hřiště a sportovní areál.

Pořád se u nás něco děje

Vydáváme školní časopis, účastníme se nejrůznějších soutěží a pořádáme celou řadu zajímavých akcí, ať už jsou to školní jarmarky, akademie, nebo vítání prvňáčků či loučení s deváťáky. Samostatnost a odpovědnost našich žáků pomáhá budovat i to, že u nás ve škole nezvoní. Děti se učí samy organizovat svůj čas a je třeba říct, že s tím nemají problém. 

Aktuality, novinky
23/032017
Příprava na Smrtky 2017: v základní škole vrcholí příprava dětí na tradiční Průvod smrtek, který se uskuteční 2. 4. 2017 od 14:45. Každá třída si připravila originální Moranu (chcete-li Mařenu), která symbolizuje zimu, kterou vyháníme ze vsi a vítáme tak jaro. Na fotografie výtvorů našich žáků se můžete podívat v záložce "Základní škola - Fotogalerie ZŠ". Děti jejich výroba bavila, a tak věříme, že vás svojí originalitou nadchnou.
23/032017
Život v družině: Vážení rodiče, děti docházející do družiny vyrábějí množství krásných výrobků, které jsme se rozhodli průběžně uveřejňovat v záložce "Družina - fotogalerie". Věříme, že práce dětí sklidí vaši radost a obdiv.
22/032017
Zápisy do 1. třídy - Vážení rodiče, vyvěsili jsme pozvánky k zápisům do 1. třídy s klasickým vzděláváním a s montessori vzděláváním pro šk. rok 2017/2018, které proběhnou v dubnových termínech. Bližší informace naleznete v záložce "Mateřská škola", položka "Zápis dětí".
16/032017
Okrskové kolo recitační soutěže proběhlo v Odrách 16. 3. a zúčastnili jsme se ho s osmi našimi žáky. Všechny naše děti byly statečné, šikovné a patří jim velké poděkování za jejich snahu. Nejúspěšnějším recitátorem byl žák 9. třídy Miloslav Chytil, který postoupil do okresního kola. Držte mu palce v dalším soutěžení.
15/032017
V médiích je o naší škole v poslední době hodně slyšet. V záložce "co se děje" naleznete odkaz na článek uveřejněný v březnovém Oderském zpravodaji o Dni s hendikepem uspořádaném na naší základní škole. V záložce "montessori", ve složce "ohlasy v médiích" je uveřejněn odkaz na reportáž o montessori pedagogice na naší škole.
15/032017
Vážená veřejnost, zveme vás všechny na Bleší trh, který se bude konat 31. 3. a 1. 4. 2017. Leták a více informací naleznete v záložce "Co se děje".
15/032017
Milé děti, zveme Vás na letošní Noc s Andersenem, která se bude konat 31. 3. od 17 hodin. Leták a více informací naleznete v záložce "Co se děje".
12/032017
Upozornění školní jídelny: Školní jídelna oznamuje zákonným zástupcům dětí a žáků, že od měsíce března 2017 se ruší přechodné snížení ceny stravného v obou školních jídelnách /MŠ i ZŠ/ a navrací se k původní ceně. Přehled cen viz záložka "školní jídelna" - "platby a odhlašování obědů".
12/032017
Oznamujeme zájemcům, že je stále možné využít kapacitu školní tělocvičny k pronájmu pro aktivity veřejnosti, neboť není zcela naplněna. Pokud hledáte vhodné prostory pro vaši akci, oslovte nás a rádi vám tělocvičnu pronajmeme. Více informací naleznete v záložce "základní škola" - "pronájem tělocvičny". V případě zájmu kontaktujte pana ředitele PaedDr. Zdeňka Kotase, viz "kontakty".
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin