Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Klubík Montík Hranice

Montík – klubík pro rodiče s dětmi v Hranicích 

Montík – klub pro rodiče i prarodiče s dětmi

V Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov pořádáme již 7. rokem klub pro rodiče s dětmi. Tyto interaktivní programy finančně podporuje Olomoucký kraj.
Montík probíhá 8 x týdně, v pondělí - pátek v dopoledních hodinách (8:30 – 11:30) a v pondělí - středu i v odpoledních hodinách (15:00 – 18:00).
V každé skupině je zapsáno cca 11 dětí s maminkou/tatínkem. V programech jsou zapsané děti z Hranic a blízkého okolí, ale také ze Spálova a Oder.
Programem rodiny provází 2 kvalifikované pracovnice – Radka Otáhalová a Ludmila Marečková.
Součástí programu je nejen volná herna, ale také řízený program, ve kterém jsou zahrnuty říkadla, písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity, ale také praktické činnosti.
Ukazujeme rodičům, jak lze začlenit prvky Montessori do hry a poznání. Rozvíjíme hrubou, ale hlavně jemnou motoriku. K tomu dětem dopomáhají aktivity na koordinaci oka a ruky, ale také aktivity na uvolnění ruky - práce s modelínou, velkoformátové malování atd. Umožňujeme dítěti poznání za pomoci vlastní zkušenosti. Využíváme reálné situace a předměty, smyslový prožitek, netradiční doma vyrobené pomůcky, pracujeme s chybou. Děti se tak hravou formou seznamují se základními dovednostmi, okolním světem a sebeobsluhou.
V loňském roce byla naše činnost poznamenána celostátními opatřeními proti pandemii Covidu 19 a dočasně pozastavena. Přestože jsme se nemohli scházet, snažili jsme se nepřetržitě pomáhat rodinám s vyplněním volného času (aktivity, rady, podpora, naučné tematické stezky).
Abychom v lockdownu udrželi kontakt s účastníky našich programů a umožnili jim využít našich zkušeností s řízením rozvoje dětí, přistoupili jsme k přípravě několika „samoobslužných“ tras pro veřejnost v Hranicích a blízkém okolí. V rámci těchto akcí byly nachystány outdoor aktivity, které prověřily šikovnost, důvtip, tvořivost i zvídavost dětí, ale také informace a zajímavosti pro starší účastníky. V předchozím roce měly tyto stezky velký úspěch, a tak jsme se rozhodli v jejich pořádání pokračovat. Naučné stezky byly veřejnosti k dispozici vždy 7 – 14 dní a rodiny si tak mohly samy zvolit, kdy se zúčastní. Naším cílem bylo rodiče a děti nejen pobavit, ale snažili jsme se, aby si odnesli i nějaké vědomosti a ponaučení. Stezky se tematicky týkaly převážně českých tradic. Děti s rodiči si tak mohly projít Masopustní stezku, Jarní stezku, Velikonoční stezku, Čarodějnickou stezku a stezku Uspávání lesa. Všechny byly umístěny do zajímavého, méně známého okolí Hranic. Rodiče kombinaci pohybu v přírodě s rozvojem psychických a motorických dovedností svých dětí velmi kvitovali.
Po rozvolnění opatření se nám podařilo zorganizovat několik akcí pro veřejnost - dětské divadlo, přednášky, komunitní setkání.
V rámci udržitelnosti rozvoje naší společnosti jsme se na žádost rodičů pokusili naši činnost obohatit o swap koutek, kam můžou rodiče nosit oblečení a hračky, které už doma nevyužijí, ale někomu jinému mohou ještě posloužit. Zatím swap koutek moc využívaný není, ale věříme, že se tato situace časem změní.
Navázali jsme také spolupráci s Nadačním fondem Světluška.
V souvislosti s krizí na Ukrajině jsme se spolupodíleli na sbírce oblečení, kterou jsme předali Charitě Hranice. V plánu je také uspořádání sbírky potravin.

Naším záměrem je rodičům s dětmi nabídnout širší škálu přednášek, další veřejné akce propojené s místními organizacemi a řemeslníky. Snažíme se nadále podporovat tradiční pojetí rodiny, mezigenerační výměnu zkušeností a rozšiřovat nabídku kvalitního využití volného času. Věříme, že je naše činnost cílena správným směrem v souladu s hodnotami Olomouckého kraje.

To vše díky finanční podpoře Olomouckého kraje. Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat.
A v neposlední řadě díky všem našim báječným dětem a rodičům.

Radka Otáhalová
(Tel: 734323241, mail: otahalova@zsspalov.cz)
vedoucí Klubíku Montík  
 
 
Zpracovala: Radka Otáhalová

         

               

Aktuality, novinky
26/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k prosincovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zpravodaj" je zveřejněn aktuální Zpravodaj pro rodiče 1. pololetí šk. r. 2022/2023.
04/012023
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Školní Expres" je zveřejněn aktuální Vánoční Expres.
03/012023
V sekci "CO SE DĚJE?" je přidáno video z představení Vánoční příběh v podání dětí dramatického kroužku ZŠ Spálov.
14/122022
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn článek z letošního Vánočního jarmarku.
02/122022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k listopadovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
18/112022
V sekci "ŠKOLA -> Projekty školy" jsou přidány aktuální informace k právě probíhajícímu dotačnímu programu tzv. Šablony III.
07/112022
V sekci "MONTESSORI -> 2.B" byl přidán článek z výlovu rybníka Heřmánky Dolní, kterého se naší žáci 2.B zúčastnili.
07/112022
V sekci "ŠKOLA" přibylo nové vlákno "Turistický kroužek". Budou zde vkládány příspěvky z jednotlivých výletů. První je z Janošíkových dier.
07/112022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k říjnovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
25/102022
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn projekt Vyčisti les 2022, do kterého se zapojili žáci 7. a 8.B.
14/102022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete upoutávku k zářijovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
03/102022
V sekci "ŠKOLA -> Pronájem tělocvičny" najdete nově obsazenost tělocvičny.
25/092022
V sekci "ŠKOLA -> Přijímací řízení na SŠ" byly aktualizovány informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024.
25/092022
Dne 23.9.2022 došlo k uzavření seznamů zájmových útvarů. Aktuální informace najdete v sekci "ŠKOLA -> Zájmové útvary ve školním roce 2022/2023".
13/092022
V sekci "CO SE DĚJE?" je zveřejněn inzerát na pozici kuchařka ZŠ a MŠ Spálov.
10/092022
V sekci "ŠKOLA -> Zájmové útvary ve školním roce 2022/2023" jsou zveřejněny seznamy žáků, kteří jsou přihlášeni do jednotlivých ZÚ.
01/092022
V sekci "ŠKOLA" -> "Zájmové útvary ve školním roce 2022/2023" najdete informace a přihlášky k zájmovým útvarům v letošním školním roce. Přihlášky se odevzdávají pouze elektronicky.
31/082022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete základní informace k zahájení nového školního roku 2022/2023.
13/042022
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" je vyvěšeno rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání
05/042022
V sekci "ŠKOLKA -> Zápis dětí do MŠ" byly aktualizovány informace a dokumenty týkající se zápisu pro školní rok 2022/23.
31/032022
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete Březnové aktivity 1. polovina - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov
25/022022
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání na principech montessori pedagogiky najdete v sekci "Montessori - Zápis dětí"
25/022022
Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělání klasickou formou výuky najdete v sekci "ŠKOLA - Dokumenty - Zápis dětí"
25/022022
V sekci "CO SE DĚJE" najdete upoutávku k lednovým a únorovým aktivitám 2022 - Třída Světýlka s montessori principy MŠ Spálov.
25/022022
V lednu letošního roku pořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE".
05/012022
V sekci "CO SE DĚJE?" naleznete online vánoční besídku, kterou natáčely děti z MŠ Spálov - třída Světýlka.
28/062021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete poděkování od SRPŠ za zapojení se do akce "BLEŠÍ TRH" a a výši výdělku
18/062021
V sekci "DRUŽINA -> Fotogalerie družina" najdete fotografie z projektových dní.
03/062021
V sekci "DRUŽINA -> Projektové dny" najdete nabídky projektových dní, které se uskuteční v posledním měsíci školního roku 2020/2021.
17/052021
V sekci "JÍDELNA -> Informace a dokumenty" najdete aktualizované informace pro strávníky ŠJ ZŠ a MŠ Spálov.
11/052021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Zápis dětí" a "MONTESSORI -> Zápis dětí" najdete nově ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD 2021/2022
06/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace o provozu školských zařízení v červenci a srpnu 2021
02/052021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete vyhlášení projektu - Namalujte dětičky, zpět do prázdné školičky
17/042021
V sekci "ŠKOLKA" -> "Zápis dětí do MŠ" najdete aktuální informace a příslušné dokumenty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Spálov pro šk. r. 2021/22.
11/042021
V sekci "CO SE DĚJE?" jsou zveřejněny informace ke zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19
30/032021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete aktuální informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZV šk. r. 2021/2022. Současně je zde ke stažení i přihláška k ZV a žádost o odklad.
03/032021
Zapoj se do projektu NAMALUJTE DĚTIČKY, ZPĚT DO PRÁZDNÉ ŠKOLIČKY! Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
24/022021
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete bližší informace vydané MŠMT ohledně nošení roušek a respirátorů ve školských zařízeních
17/022021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty -> Hospodaření a rozpočet" najdete schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
03/022021
Fotografická soutěž „Pozoruhodná místa očima dětí“. Více informací najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
08/012021
V sekci "ŠKOLA -> Dokumenty" a "MONTESSORI" najdete bližší informace k příjímacímu řízení (zápisu) do ZŠ pro školní rok 2021/2022.
03/012021
Informace k provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platných od 4.1.2021 najdete v sekci "CO SE DĚJE?"
03/012021
V sekci "ŠKOLA" najdete aktualizovaný rozvrh videohodin platný od 4.1.2021
12/112020
Přerušení provozu ZŠ a MŠ Spálov 16. listopadu 2020 - volno ŘŠ. Více v sekci "CO SE DĚJE?"
04/112020
Ještě před uzavřením škol stihli naši žáci 9. třídy podniknout exkurzi do Flascharova dolu v Odrách. Exkurze proběhla ve čtvrtek 1.10.2020. Více se dozvíte v sekci "CO SE DĚJE?"
01/112020
V sekci "ŠKOLA" najdete rozvrh videohodin platný od 2.11.2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace k organizaci provozu MŠ od 2. listopadu 2020
31/102020
V sekci "CO SE DĚJE?" najdete informace ředitele školy o provozu školských zařízení ZŠ a MŠ Spálov platné od 2. listopad
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin