Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Klubík Montík Hranice

Montík – klubík pro rodiče s dětmi v Hranicích 

Montík – klub pro rodiče i prarodiče s dětmi

Již 5. rokem organizujeme v Hranicích pod záštitou ZŠ a MŠ Spálov interaktivní programy pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 4 let. Tyto programy probíhají za finanční podpory Olomouckého kraje a města Hranice.

V současnosti Montík funguje 8 x týdně, a to v pondělí, úterý a středu vždy dopoledne (od 8:30 do 11:30) i odpoledne (od 15:00 do 18:00) a ve čtvrtek a pátek dopoledne (8:30 – 11:30).
Každou skupinu navštěvuje v průměru 11 dětí s rodičem / prarodičem, tzn. že nyní tyto programy navštěvuje 85 dětí z Hranic a přilehlého okolí.
Celý program zajišťují 2 kvalifikované pracovnice - Radka Otáhalová a Ludmila Marečková. 
Programy mají svůj harmonogram, ve kterém jsou zahrnuty říkadla, písničky, různé výtvarné techniky, pohybové aktivity nebo procvičování praktických činností.
Představujeme rodičům prvky podle Montessori filozofie, ale necháváme na uvážení, zda se chce při vzdělávání svého dítěte ubírat touto cestou nebo ne. Snažíme se o rozvoj hrubé, ale hlavně jemné motoriky. Chceme, aby děti nabyly poznání pomocí smyslového prožitku (ať už hmatem, zrakem, sluchem, čichem nebo i chutí). Nadále vyrábíme domácí pomůcky z dostupných zdrojů pro inspiraci rodičů. Snažíme se o maximální využití mokrých a praktických aktivit. Děti se tak hravou formou seznamují se základními dovednostmi, okolním světem a nabývají vědomosti.I letos se nám podařilo uspořádání několika akcí pro širokou veřejnost (Hurá na prázdniny, Uspávání lesa, spoluúčast na festivalu Zažít město jinak). V dalším roce bychom rádi naše činnosti rozšířili o další přednášky, semináře, diskuze a volnočasové aktivity nejen pro děti mladšího školního věku, ale také děti starší, rodiče a seniory.
Jednou z klíčových podmínek našeho dalšího rozvoje je nalezení vlastního prostoru, který by mohl být plně přizpůsoben potřebám dětí, což se nám v současné době nedaří. V průběhu roku jsme byli nuceni několikrát měnit své působiště, které jsme vždy zrekonstruovali a uzpůsobili, ale momentálně opět musíme hledat nové útočiště k dlouhodobějšímu pronájmu.

Věříme, že naše činnost je cílena správným směrem a v souladu s hodnotami prosazovanými v rámci celého našeho regionu.

Děkujeme tímto městu Hranice a Olomouckému kraji za finanční podporu a také ZŠ a MŠ Spálov za spolupráci.

Na facebookové stránce uveřejňujeme fotky, aktivity a jiné zajímavosti. Najdete nás na:

https://www.facebook.com/Montik.Hranice/

Nadále chceme vytvářet příjemné prostředí pro děti i rodiče, kde spolu mohou trávit smysluplně čas a hravou formou se učit novým dovednostem.

To vše díky finanční podpoře Olomouckého kraje a města Hranice. Děkujeme ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat. A v neposlední řadě díky všem našim báječným dětem a rodičům.

Radka Otáhalová (Tel: 734323241, mail: otahalova@zsspalov.cz)
vedoucí Klubíku Montík     
         

               

Aktuality, novinky
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin