Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Spolek Montessori Spálov

Informace naleznete na oficiálních stránkách spolku: 

http://montessori.spalov.cz/
"Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje, je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jejich program pro celkový vývoj." Dr. Marie Montessori

Spolek Montessori Spálov vznikl na jaře roku 2016. Hlavním cílem spolku je podpora rozvoje montessori pedagogiky ve spálovské škole i školce. Ve školním roce 2018/2019 jsme se kromě stávající práce pro školu zaměřili právě na užší spolupráci s mateřskou školou.

Spolupracujeme také se SRPŠ, z členských příspěvků odvádí spolek do SRPŠ 200 Kč za každou rodinu, která má dítě v montessori třídě. Rodiče přispěli věcnými dary na bleší trh, který SRPŠ pořádalo.

Pod záštitou spolku se konal bazárek dětského oblečení a hraček v Luboměři. Výtěžek této akce pomohl s vybavením třídy v mateřské škole.

Finančně jsme přispívali zejména na asistenci ve třídách – v základní i mateřské škole.
V rámci „dílničky“ vyráběli rodiče výukové pomůcky.

Již tradičně darovali rodiče dětem pod vánoční stromeček velké množství výukových materiálů (vzdělávací deskové hry, knihy, pomůcky k výuce matematiky i hudební výchovy). Po celý rok rodiče doplňují třídní knihovničku dětskými knihami, encyklopediemi a časopisy. Také podestýlka a krmivo pro zvířátka chovaná ve třídě jsou zajišťovány z darů rodičů.

Nedílnou součástí montessori výuky jsou časté exkurze a návštěvy odborníků přímo ve výuce. Rodiče zařizují dětem exkurze na svých pracovištích i pracovištích známých, pomáhají zajistit odborníky, kteří by dětem předvedli zajímavé věci přímo ve škole. Z akcí v tomto školním roce můžeme například uvést besedu s paní Martinou Špinkovou, ilustrátorkou knih
a zakladatelkou domácího hospice Cesta domů. Paní Špinková za podpory spolku navštívila děti ve škole i ve školce a velmi nenásilným způsobem si s nimi povídala o strachu a jiných těžkých věcech v lidském životě.

V příštím školním roce máme v plánu uspořádat kurz zaměřený na komunikaci s dětmi doma
i ve škole Respektovat a být respektován. Kurz povedou Tatjana a Pavel Kopřivovi, autoři stejnojmenné knihy. Kurz bude určen pro rodiče i pedagogy – nejen z montessori tříd.
V případě zájmu nás již nyní můžete kontaktovat.

Více o všech aktivitách spolku najdete na našich webových stránkách http://montessori.spalov.cz/.                   

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce!                      

za Spolek Montessori Spálov Mgr. Petra Chytilová
Vedoucí Spolku Montessori Spálov je pan Pavel Novák.  

Aktuality, novinky
15/012020
Pozvánka na „Dětský maškarní ples“ 2020 Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky dne 8. 2. 2020 do spálovské sokolovny, kde se bude konat „Dětský maškarní ples“. Těšíme se na Vás! pořádá SRPŠ
10/012020
Zavada odstraněna Závada na systému byla odstraněna a elektronicky systém evidence stravování je plně funkční.
09/012020
Nefunkční internetovém připojení Dnes ve večerních hodinách došlo ve škole k poruše na připojení k internetu a tím se přerušil provoz elektronického systému odhlašování a přihlašování stravy ve školních jídelnách. Předpokládáme, že se závada podaří odstranit až v zítřejších dopoledních hodinách. Z toho důvodu je možné odhlásit či přihlásit obědy ve ŠJ ZŠ a přesnídávky, obědy nebo svačinky ve ŠJMŠ u vedení školy do 07,00 na telefonním čísle 727 919 528. Za uvedenou dočasnou změnu se omlouváme a děkujeme za pochopení.
09/122019
Přerušení provozu v MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Spálov si dovoluje informovat všechny rodiče dětí navštěvující místní mateřskou školu O PŘERUŠENÍ PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020 (souběžně se zimními prázdninami ZŠ). Provoz mateřské školy bude po zimních prázdninách zahájen v pondělí 6. ledna 2020.
23/112019
Online objednávání stravy - Vážení žáci, rodiče a strávníci, jelikož od 1. 12. 2019 přechází jídelny MŠ a ZŠ na online systém objednání stravy, vyvěsili jsme na webu podrobné návody. Naleznete je v záložce Školní jídelna - Objednání stravy návody.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin