Jídelna rezervace
Jídelna rezervace školka
Základní a mateřská škola spálov.

Spolek Montessori Spálov

Informace naleznete na oficiálních stránkách spolku: 

http://montessori.spalov.cz/
"Děti jsou naprogramovány k tomu, aby chtěly vyrůst v zodpovědné a užitečné dospělé osoby. Vše, co dítě potřebuje, je vhodný vzdělávací a výchovný přístup, který by podpořil jejich program pro celkový vývoj." Dr. Marie Montessori

Spolek Montessori Spálov vznikl na jaře roku 2016. Hlavním cílem spolku je podpora rozvoje montessori pedagogiky ve spálovské škole i školce. Ve školním roce 2018/2019 jsme se kromě stávající práce pro školu zaměřili právě na užší spolupráci s mateřskou školou.

Spolupracujeme také se SRPŠ, z členských příspěvků odvádí spolek do SRPŠ 200 Kč za každou rodinu, která má dítě v montessori třídě. Rodiče přispěli věcnými dary na bleší trh, který SRPŠ pořádalo.

Pod záštitou spolku se konal bazárek dětského oblečení a hraček v Luboměři. Výtěžek této akce pomohl s vybavením třídy v mateřské škole.

Finančně jsme přispívali zejména na asistenci ve třídách – v základní i mateřské škole.
V rámci „dílničky“ vyráběli rodiče výukové pomůcky.

Již tradičně darovali rodiče dětem pod vánoční stromeček velké množství výukových materiálů (vzdělávací deskové hry, knihy, pomůcky k výuce matematiky i hudební výchovy). Po celý rok rodiče doplňují třídní knihovničku dětskými knihami, encyklopediemi a časopisy. Také podestýlka a krmivo pro zvířátka chovaná ve třídě jsou zajišťovány z darů rodičů.

Nedílnou součástí montessori výuky jsou časté exkurze a návštěvy odborníků přímo ve výuce. Rodiče zařizují dětem exkurze na svých pracovištích i pracovištích známých, pomáhají zajistit odborníky, kteří by dětem předvedli zajímavé věci přímo ve škole. Z akcí v tomto školním roce můžeme například uvést besedu s paní Martinou Špinkovou, ilustrátorkou knih
a zakladatelkou domácího hospice Cesta domů. Paní Špinková za podpory spolku navštívila děti ve škole i ve školce a velmi nenásilným způsobem si s nimi povídala o strachu a jiných těžkých věcech v lidském životě.

V příštím školním roce máme v plánu uspořádat kurz zaměřený na komunikaci s dětmi doma
i ve škole Respektovat a být respektován. Kurz povedou Tatjana a Pavel Kopřivovi, autoři stejnojmenné knihy. Kurz bude určen pro rodiče i pedagogy – nejen z montessori tříd.
V případě zájmu nás již nyní můžete kontaktovat.

Více o všech aktivitách spolku najdete na našich webových stránkách http://montessori.spalov.cz/.                   

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce!                      

za Spolek Montessori Spálov Mgr. Petra Chytilová
Vedoucí Spolku Montessori Spálov je pan Pavel Novák.  

Aktuality, novinky
13/102020
Informace o uzavření základní školy ke dni 14. 10. 2020 Z důvodu usnesení vlády ČR je dnem 14. 10. 2020 Základní škola ve Spálově uzavřena. Viz. Záložka "Co se děje"
23/082020
Informace ke stravování - vážení rodiče a strávníci z řad veřejnosti, na web školy jsme vyvěsili důležité informace o stravování, které vydala vedoucí školní jídelny. Týkají se především způsobu objednávání, vyzvedávání a placení stravy, včetně cen stravného. Uveřejňujeme i aktuální přihlášku ke stravování pro nový školní rok a povolení k inkasu. Všechny dokumenty naleznete v záložce JÍDELNA/INFORMACE A DOKUMENTY.
Nejlépe nás poznáte z našich galerií »
Krátce o naší škole Základní škola a Mateřská škola ve Spálově je charakteristická svým klidným až rodinným prostředím a svými podmínkami je otevřena všem dětem a žákům i z blízkého okolí...
Buďte s námi v kontaktu Základní škola Spálov, Spálov 1, 74237 Spálov

Vedení školy:
Tel. : 556 729 682, 727 919 528
Vedoucí školní jídelny:
Tel.: +420 556 729 692
Učitelky mateřské školy:
Tel: 556 729 681, 727 919 518

Základní škola Spálov - 2014 Admin