Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Pedagogický sbor ZŠ

Pedagogický sbor ZŠ

PaedDr. Zdeněk Kotas

 

Mgr. Marie Süsenbeková - Garant a metodická podpora PP vzdělávání na 2. stupni 

Svou profesní aprobaci učitelství přírodopisu – chemie jsem získala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vždy mě fascinovalo objevovat taje a zákonitosti přírody. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou mně blízkých předmětů, jako je hudební výchova a anglický jazyk. Anglický jazyk mi umožňuje rozšiřovat obzory poznání a připadá mi, že vyučovat jej, je jedna velká a neskutečně zajímavá hra. V naší škole vykonávám funkci zástupkyně ředitele a výchovného poradce. Vyučování je pro mě možností, jak nahlédnout do hlubin dětské duše. Zajímá mě, co dětem přináší radost, ale i co je trápí. Při práci s dětmi považuji za důležité být důsledná a laskavě přísná, oceňovat i drobné pokroky dětí a vnímat je jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nerada vidím sobectví a konzumní způsob života. Nejlépe se odreaguji při práci na zahrádce, při procházce se psem, čtením kvalitní knihy nebo při příjemné hudbě. S místním krajem jsem doslova „srostlá“. Od narození bydlím v sousední Luboměři. Spálovskou školu jsem si zažila i jako žákyně. Dnes pro mě nejvíce znamená krásné přírodní okolí, místní děti se zdravým duchem a vnímaví kolegové. Řídím se slovy "Všechno zlé je k něčemu dobré" a  citátem A. de Saint Exupéryho: "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

Mgr. Lenka Zelcová - Garant a vedoucí metodického sdružení v 1. - 5. ročníku  Garant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFVGarant a vedoucí metodického sdružení PP v 1.- 5. ročníku - KLFV

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně na Ostravské univerzitě. Již několik let se věnuji také logopedii a provádím na naší škole nápravu řeči dětí, které to potřebují. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 26 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí jejich upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, písaři a počtáři. Ve volném čase ráda čtu dobré knížky a chodím se psem na procházky do lesů, což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu, když se cítím vyčerpaně nebo rozladěně. Řídím se heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé je k něčemu dobré.“ Ve Spálově jsem se narodila, do spálovské školy jsem sama osm let chodila a po vysokoškolských studiích jsem se tady opět ráda vrátila. Upřímně si vážím toho, že zde můžu učit a neměnila bych.

Mgr. Markéta Krumpolcová

Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se speciální pedagogikou na Ostravské univerzitě. Pro práci s malými dětmi jsem byla rozhodnutá snad odjakživa. Práce s nimi mě ohromně naplňuje. Baví mě rozvíjet dětstký potenciál a vidět na dětech zpětnou vazbu ke svému snažení. Volný čas trávím především s rodinou, kterou tvoří manžel, syn a dcerka. Ráda chodím do přírody, někdy krokem, někdy klusem, čtu zajímavé knihy, tvořím různé výrobky a zpívám. Na místní škole si cením příjemné atmosféry a krásného přírodního prostředí. Nemám ráda lež a neupřímnost, podle mě by lidé měli dělat vše od srdce, neboť vše lze pak lépe zvládnout. 

Mgr. Michaela Šmatelková

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci. Práce s dětmi mě těší a dává mi smysl. Moji žáčci mě dokážou nabýt energií, která z nich doslova sálá. Někdy jsou však i ale horší dny, ale důležité je, že těch je naštěstí podstatně méně. Na dětech mě nejvíce baví jejich bezprostřednost, srdečnost, otevřenost, přirozenost a to, že si nepotřebují hrát na něco, co nejsou. Mezi mé zájmy patří především kolo, in-line brusle, plavání a procházky do přírody s manželem a dvěma dcerkami. Ráda si taky přečtu kvalitní knížku nebo zhlédnu zajímavý film. Na naší škole si nejvíce cením menšího počtu dětí ve třídě a krásného prostředí okolo budovy školy.

Ing. Zuzana Bálková

Po ukončení studia na VŠDS v Žilině mne život zavál do Ostravy, kde jsem svou profesní kariéru nastartovala jako učitelka odborných předmětů na Telekomunikační škole. Tam jsem působila téměř 18 let. Poté jsem pár let působila v soukromém sektoru a pak jsem se opět vrátila k učitelskému povolání, ale už na Základní škole ve Spálově. Denně dojíždím do Spálova z malé obce Mankovice. Baví mne ruční práce - hlavně šití je můj velký koníček, u kterého si vždy pročistím hlavu a utřídím myšlenky. Ráda pečuji o zahradu a také se věnuji své rodině.

Mgr. Ester Ovčačíková

 

Mgr. Věra Zgažarová

Vystudovala jsem učitelství občanské výchovy a zeměpisu, dále vyučuji ještě anglický jazyk, rodinnou výchovu a dějepis. Na práci s dětmi mě nejvíce těší, když mají žáci o učivo zájem a mají dobré výsledky a naopak mě unavuje, když se někdo nesnaží, i když by potenciál měl. Mám především sportovní záliby, hraju basketbal a volejbal, z cestování dávám přednost horské turistice. Občas mě pořádně chytne i dobrá kniha. Pocházím z Bartošovic, ale s manželem a třemi syny jsme se usadili ve Spálově. Nejvíce na naší škole oceňuji příjemné rodinné prostředí. 

Mgr. Zuzana Trnečková

Na Ostravské univerzitě jsem vystudovala obory Učitelství českého jazyka a výchovy ke zdraví. Oba tyto obory reflektují mé hodnoty. Obdivuji a ctím náš rodný jazyk, jeho mnoho vrstevnatost, slovní zásobu, přizpůsobivost a další jeho kvality. Český jazyk a literaturu vyučuji na 2. stupni ZŠ, jsem také strážkyní školní knihovny, což ovšem neznamená, že dovnitř nikoho nepustím. Naopak, dveře knihovny jsou všem otevřené, možná byste netušili, kolik strhujících příběhů za nimi najdete. Ve škole vedu taneční kroužek, připravuji deváťáky k přijímacím zkouškám na střední školy, spolu s redakční partou mladých novinářů vydávám školní časopis Expres. Moje práce mě baví a naplňuje. Raduji se ze všech AHA momentů, všeho, na co si žáci přijdou sami nebo co jim pomůžu objevit. Ve svém volném čase se věnuji rodině, ráda sportuji, čtu knihy a vyrážím za kulturou.

Mgr. Vlasta Šustková

Aprobace paní Šustkové je: matematika, informatika, přírodopis, vyučuje ale také pěstitelství a praktika z ekologie. Očima jejích žáků je paní učitelka Šustková milá, hodná, chápající a vždy se s ní něčemu zasmějí. Dokáže být ale i přísná, spravedlivá a stojí si za svým názorem. Vždy se s ní něčemu zasmějí. Paní učitelka je tvořivá. Nejlépe si odpočine u ručních prací, nejraději má háčkování a pletení, od ruky jí jde ale téměř cokoli. 

Mgr. Jan Nohel

Vystudoval jsem obor učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, směr kondiční trenér na Masarykově univerzitě v Brně. Nyní učím matematiku a tělesnou výchovu na 1. a 2. stupni. Sportu se věnuji již od dětství. Baví mě spíše kolektivní sporty jako fotbal, basketbal, volejbal nebo florbal. Od svých šesti let jsem se aktivně věnoval hraní fotbalu, v pozdějším věku jsem začal také s trénováním mládeže, což byl první krok k mé budoucí práci s dětmi. Se svými žáky se snažím mít přátelský vztah, nad nikoho se nepovyšovat a na všem se společně domluvit. Do Spálova jsem se dostal v podstatě omylem, ale jsem za tento omyl rád. Ve svém volném čase se věnuji sportu a především mé rodině, se kterou často podnikáme výlety po republice.

Mgr. Barbora Kopřivová

Na Spálově se učí jedna radost! Děti jsou milé, vlídné, vděčné. Kolegové vstřícní, nápomocní a vždy příjemně naladění.
Spálov je zkrátka má srdeční záležitost. Co se SRDCE týče, řídím se vždy tím, že co člověk nedělá srdcem a tedy s láskou, to nefunguje a fungovat zkrátka nemůže. Tak jednoduché to je!

K profesi učitelky jsem tíhla již od mládí, po studiu na gymnáziu v Novém Jičíne jsem zvolila obor učitelství biologie a chemie na Masarykově univerzitě v Brně. 

Práce s dětmi mi dělá radost, provází mne celým dosavadním profesním životem, a tedy ovlivňuje každým dnem. Snažím se s nimi pracovat metodou „rovný s rovným“, která se mi osvědčila a děti jsou ve výuce snad dle jejich pravidelných zpětných vazeb spokojené. Využívám různé metody práce tak, aby vyučování bylo pestré a zajímavé. Jsem „líný“ učitel, což znamená, že v mých hodinách pracují především děti. Snažím se jim tímto vštípit hodnoty, které považuji v životě za velmi důležité - samostatnost, čtenářská gramotnost a zdravé sebevědomí.

Naše škola nabízí vřelé prostředí, individuální styl výuky a možnost okamžitého kontaktu s přírodou. 
Jsem velmi ráda, že jsem součástí právě tohoto živého neustále se rozrůstajícího organismu. ♥

Bc. Katarína Breskovcová

 

Mgr. Jarmila Mazáčová

Vystudovala jsem obory český jazyk – dějepis. Učím také německý jazyk. Dějepis mám velice ráda, protože díky němu poznávám nejrůznější osoby, které kdysi žily a ovlivňovaly své okolí, dostávám se na místa, která fyzicky opravdu nenavštívím, a obdivuji, co všechno naši předci uměli vyrobit, postavit, namalovat, vymyslet aj. Čeština se mi líbí pro její rozmanitost a složitost. Nejvíce mě na výuce baví, když jsou žáci zvídaví, chtějí vědět daleko více, než je v učebnici, jdou do hloubky problému. Energii mi berou lidé, které nic nebaví a bez ohledu na věk jsou „unaveni životem“.
Přestože jsme vesnická škola, měli jsme a máme ve škole mnoho nadaných žáků, díky nimž se o naší škole ví v širokém okolí. Ve škole oceňuji příjemnou atmosféru. Ráda cestuji, poslední dobou hlavně za hranice naší země. Je ještě několik míst na Zemi, která chci navštívit a poznat. Zajímám se o historii a literaturu faktu.

Vlasta Balážová

Na základní škole pracuji jako asistent pedagoga. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Největší radost mám z každého úspěchu svého svěřence, ale i ostatních dětí ve třídě. Je to dobrá zpětná vazba, která mě činí spokojenou. Energii mi naopak bere lež. Ve volném čase si ráda zacvičím, projedu se na kole a hlavně trávím čas se svým manželem a dětmi. Ke Spálovu mám kladný vztah, jelikož odtud pochází můj manžel. Prostředí je mi známé a cítím se zde dobře. Do Spálova dojíždím z nedaleké vesnice Luboměře pod Strážnou. Místní škola je malá, příjemná, plná úžasných dětí a skvělých pedagogů. 

Jaroslava Leyshon

Se Spálovskou školou jsem se nejdříve seznámila jako rodič. Škola mě oslovila svou rodinnou atmosférou a krásným prostředím. Když mi později byla nabídnuta práce učitelky angličtiny, tak jsem nezaváhala a nelituji. Angličtinu jsem studovala v Anglii a USA, praxi potom získala při dlouhodobém pobytu v zahraničí, hlavně v anglicky mluvících zemích. Po návratu do rodné Vítovky u Oder jsem začala využívat zkušenosti získané u svých vlastních dětí. Připadalo mi přirozené se podělit o zábavnou a přínosnou výuku AJ s ostatními. Dnes vyučuji angličtinu na prvním stupni montessori i klasiky. Všechny děti jsou skvělé, vždy se těším do jakékoliv třídy a práce s nimi mě moc baví. Ve volném čase pravidelně cvičím tabatu a chodím na procházky se psem. Ráda trávím s rodinou chvíle na lezeckých stěnách nebo si jen tak přečtu doma knihu. A samozřejmě nesmím zapomenout na cestování, které je mou životní láskou…

Mgr. Tomáš Zgažar

 

E-mailové adresy všech pedagogických pracovníků jsou ve formátu: jmeno.prijmeni@zsspalov.cz