Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Pedagogický sbor - Montessori > Přehled průvodců

Přehled průvodců

Montessori třídy se každým rokem rozrůstají, letos máme dvě třídy prvního trojročí (1. - 3. ročník) a jednu třídu druhého trojročí (4. - 5. ročník), která se rozděluje na dvě pracovní skupiny. Aktuálně navštěvuje montessori třídy 56 žáků. Ve třídě 1. B provází děti paní učitelka Terezie Lukšíková, ve třídě 2. B paní učitelka Kristýna Fardová a ve třídě 3. B paní učitelka Lucie Kozelská. 

Žáci se učí individuálním tempem. Učitel prezentuje nové učivo a postup práce s montessori materiálem menším skupinám žáků, děti pracují s pomůckami i pracovními listy a sešity. Montessori materiál podporuje výuku s využitím více smyslů, v materiálu je vždy zabudována kontrola, aby si žák sám dokázal nalézt chybu a opravit ji. Chyba je chápána jako přirozená součást v procesu učení, která nám dává zpětnou vazbu a posouvá nás dál při řešení problému.

Díky věkové heterogenitě se žáci mohou učit od sebe navzájem a rozvíjet sociální dovednosti. Velmi oblíbené jsou u žáků projektové dny, kdy se dozvídají zajímavosti a zákonitosti o našem světě, podnikají exkurze a vytvářejí samostatné projekty, které prezentují svým spolužákům. 

Úzká spolupráce s rodiči je v montessori třídách velmi důležitá. Velmi si vážíme jejich ochoty nám pomáhat. Tímto jim z celého srdce děkujeme. V montessori třídách se nám daří i díky finanční podpoře rodičů zajistit přítomnost asistenta montessori třídy. V každé třídě prvního trojročí je jedna asistentka, která je velkou pomocí pedagoga, ve třídě 1. B bývá paní Dana Potschová a ve třídě 3.B paní Kateřina Levová a Iveta Potschová. V případě potřeby nám vypomáhá ještě paní Jana Kadlčková. Můžeme tak děti více pozorovat a připravovat jim vhodné prostředí. Děti mají vždy možnost se na někoho obrátit, když potřebují pomoci.

Naším cílem je pomáhat dětem na cestě k jejich samostatnosti, aby si dokázaly samy najít odpovědi na své otázky, aby se rozvíjely svým tempem nezávisle na ostatních, a zároveň se snažíme v nich podporovat lásku k sobě, druhým lidem i okolnímu světu.

Za montessori třídy Terezie Lukšíková

Přehled pedagogů:

  • Zástupce ředitele pro montessori sekci v ZŠ a MŠ - Mgr. Terezie Lukšíková
  • 1.B - Mgr. Terezie Lukšíková, asistentka Dana Potschová
  • 2.B - Mgr. Kristýna Fardová, asistentka Iveta Potschová, asistentka Kateřina Levová
  • 3.B - Mgr. Lucie Kozelská, asistentka Iveta Potschová, asistentka Kateřina Levová
  • montessori družina: Bc. Jana Kadlčková, Dana Potschová
  • Mgr. Kristýna Šmatelková - momentálně na rodičovské dovolené

Bližší informace o pedagozích naleznete pod jednotlivými záložkami tříd.