Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Montessori > Třídy

Třídy

1. B

Ve třídě 1. B. je 18 žáků 1. až 3. ročníku. Děti se učí individuálním tempem, učí se od sebe navzájem, starší pomáhají mladším a pro mladší jsou starší přirozeným vzorem. Děti jsou tak vedeny k tomu nesrovnávat se navzájem, každý je v něčem dobrý a můžeme se navzájem obohacovat. Díky montessori materiálu děti mohou samy objevovat učivo a zkoumat zákonitosti matematiky, českého jazyka a přírodních věd. Mohou se tak posouvat v tom, co je zajímá, a zároveň s hmatovým materiálem lépe pochopit obtížnější učivo. Třídu provází třídní učitelka Mgr. Terezie Lukšíková, další průvodkyní a  asistentkou je Dana Potschová, která má na starosti i ranní a odpolední družinu. Od letošního roku jsme se přemístili do prostor v přízemí, kde bývala ZUŠ, máme samostatný vchod, který nám poskytuje větší příležitosti využívat zámeckou zahradu pro pobyt venku o přestávkách i pro učení venku.

Mgr. Terezie Lukšíková

1.B

2. B

Třídu navštěvuje v tomto roce 20 dětí, které provází učivem Kristýna Fardová s pomocí Jany Kadlčkové. Třída je složena z prvňáčků, druháků a třeťáků ze Spálova, Oder a Hranicka. Všichni si navzájem pomáháme, snažíme se co nejvíce toho naučit - z knih i od sebe navzájem. Rádi společně také vyrábíme, malujeme, zpíváme, tancujeme a i jinak trávíme čas. Jsme prostě správná parta :-) 

Mgr. Kristýna Fardová

2.B

4. B

Letos nás je ve 4.B celkem 19, 10 čtvrťáků a 9 páťáků. Naší největší ctností je zodpovědnost, se kterou přistupujeme ke svým školním povinnostem. Společnými silami vzdorujeme nástrahám všedního dne, učíme se navzájem jeden od druhého, snažíme se, aby nám všem bylo ve škole dobře. Rádi diskutujeme, smějeme se, hrajeme divadlo...je mezi námi také mnoho zdatných hudebníků a nadšených rybářů. Průvodkyní nám je v tomto školním roce Lucie Kozelská, které zdatně asistuje Kateřina Levová.

6. B

Ahoj!

Jsme třída 6.B a letos jsme se poprvé podívali na druhý stupeň. Ve třídě máme 6 holek a 6 chlapců. Do třídy patří ale i naše třídní učitelka Klára a dvě super asistentky Maruška a Ivet. Jsme velmi zvídaví a veselí. Občas se kamarádsky pošťuchujeme, ale společně tvoříme super partu. Vždy se na sebe můžeme obrátit. Ve škole se společnými silami snažíme rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na společných projektech se učíme vzájemné toleranci a spolupráci. A protože je toho pro nás spoustu nového, držte nám palce, abychom všechno hravě zvládli, jako doposud.

7. B

Děti, které navštěvují třídu 7.B, patří mezi nejmladší žáky budoucího třetího trojročí montessori sekce naší školy. Společně se svými staršími spolužáky z 8.B je jejich kmenová třída situována do prostor Sokolovny. Tyto třídy spojuje společný prostor, jež mohou děti kdykoliv sdílet. Během učebních bloků děti mohou přecházet z jedné kmenové třídy do druhé, mohou se podělit o zkušenosti, používat pomůcky a výukové zdroje ke své výuce. Tímto je zachován nejeden ze základních principů paní Marie Montessori – připravené prostředí, princip svobodného pohybu, spolupráce, celostního učení, pohyb v učení, samostatnost, nezávislost…

Ročníky na vyšším stupni základní školy motessori sekce mají každý svou kmenovou třídu, výuka je ovšem stále věkově heterogenní. Děti vzájemně spolupracují nejen v oblastech Kosmické výchovy – Obrazu světa (zeměpis, fyzika, dějepis, přírodopis), ale také v oblastech výchovných. Vzdělávací oblasti jsou propojovány s dětmi z 6.B i 8.B, při mimoškolních aktivitách s celým druhým trojročím. 7.B prezenčně navštěvuje 9 dětí, 2 děti se vzdělávají v domácím vzdělávání, dohromady 7.B čítá 11 dětí. Kromě kmenové průvodkyně je provází výukou ostatní vyučující celého montessori druhého stupně, občas je ve výuce využíván model tandemové výuky a odborníků ve výuce (tato forma výuky probíhá převážně mimo budovu školy). Pomocí akademických vědomostí si mohou děti zkoušet dospělý život nanečisto.

Konkrétní montessori pomůcky se na druhém stupni pomalu dostávají do pozadí, přechází se k abstraktním konceptům, je kladen důraz na sociální dovednosti, kompetence dětí, propojování předmětů, praktické zkušenosti, individuální přístup. Výuka v blocích, někdy trvající celé dopoledne, umožňuje dětem více se ponořit do poznávání, polarizovat svou pozornost například směrem k bádání, k hlubšímu pojetí projektů. Děti se učí stanovovat hypotézy a ty pomocí dalších postupů ověřovat, prezentovat výstupy své práce, zhodnocovat ji. Veškerá edukace dětí je pomalu směřovaná k možnosti výběru libovolného povolání a navazující školy.

Pomocí partnerského přístupu jsou děti vedeny nejen k akademickým znalostem, ale také ke kooperaci, vzájemné komunikaci, respektu a úctě. K naplňování společných cílů nám pomáhají diskuze na elipse. Děti často tráví přestávky venku, zpívají, tančí, sportují, debatují. Respektují své mladší i starší spolužáky, klima ve třídě je příjemné a přátelské.

Věřím, že i nadále se nám bude dařit dětem pomáhat nacházet svobodu tak, aby se mohly věnovat svému vývoji, aby si uvědomovaly potřeby druhých a pomáhat jim nacházet svou vlastní přirozenou cestu životem.
Nela Balážová

8. B

„Látce rozumíte bezpečně teprve tehdy, když jste schopni ji vysvětlit vlastní babičce.“ 

Albert Einstein

Do naší třídy 8.B chodí 3 holky a 5 kluků. Sjíždíme se z Oder, Luboměře,  Partutovic, Černotína,  Děrného a ze Spálova. Jsme třída průkopníků 2. stupně montessori. Do školy se většinou těšíme, protože nás baví. Kolektiv máme výborný, kamarádský. Třídní učitelkou (průvodcem) je Petra Azabache. Pomalu se rozhlížíme po školách, kam se budeme již příští rok hlásit. Tak nám držte palce, ať to všechno zvládneme  :)

Lola, Kristýna, Sára, Vítek, Daniel, Adam, Matěj, Jirka a Petra

8.B